Trang chủ  Liên hệ
Tư vấn miễn phí
04.6680.6683
DOANH NGHIỆP : 0982.976.486
ĐẦU TƯ               : 0982.976.486
ĐẤT ĐAI              : 0982.976.486 
HN & GĐ - TK     : 04.6680.6683
PHÁP LÝ KHÁC  : 04.6680.6683
Hỗ trợ trực tuyến
0982.976.486
DOANH NGHIỆP
04.6680.6683
ĐẦU TƯ
0982.976.486
ĐẤT ĐAI
0982.976.486
VẤN ĐỀ PHÁP LÝ KHÁC
0982.976.486
LS ĐIỀU HÀNH
Hình ảnh hoạt động
  Thay đổi đăng ký kinh doanh
  Thủ tục giải thể công ty Cổ phần
  Thủ tục thành lập công ty
  Thủ tục thành lập Văn phòng đại diện của nước ...
  PHIẾU ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP THÔNG TIN KHI THÀNH LẬP...
  Các loại thuế doanh nghiệp có thể phải nộp khi...
  Trụ sở của doanh nghiệp
  Gợi ý đặt tên doanh nghiệp
  Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
  Yêu cầu về vốn pháp định khi thành lập doanh n...
  Vốn điều lệ của doanh nghiệp
  Lựa chọn ngành nghề kinh doanh
  Lựa chọn loại hình doanh nghiệp
  Đối tượng có quyền thành lập, quản lý và góp v...
  NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
  LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2005
  Một người được đồng thời làm Giám đốc/Tổng Giá...
  Thủ tục Giải thể Công ty (Công ty Cổ phần)
  Thẩm quyền ký Hợp đồng lao động trong doanh ng...
  THỦ TỤC ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
  Thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài
  THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU...
  Danh sách Web
  Trình tự thủ tục thành lập và xin cấp phép hoạ...
  Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh Karaoke.
  Hướng dẫn thực hiện các điều kiện liên quan đế...
  GIẤY PHÉP ĐỦ ĐIỀU KIÊN KINH DOANH THUỐC BẢO VỆ...
  Hỗ trợ chứng minh năng lực tài chính
  Thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đư...
  Điều kiện xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ ...
  Điều kiện xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động
  Thủ tục thành lập công ty dịch vụ bảo vệ
  Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động...
  Giấy phép xuất khẩu lao động
  Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc ...
  Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh Karaoke
  Thủ tục xin cấp giấy phép Quảng cáo
  Thủ tục cấp giấy phép xây dựng
  Thủ tục cấp mã số mã vạch
  Thẻ tạm trú cho người nước ngoài
  Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ
  Thủ tục giải quyết tranh chấp hành chính
Liên kết đối tác

Công ty cổ phần Vina - Webs
Liên kết Website
Nhập từ khóa tìm kiếm
THỦ TỤC THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH

THỦ TỤC PHÁP LÝ

Mã thủ tục số: 04/ĐKKD/LTD

Thủ tục Thành lập Hộ kinh doanh

        “Mọi thủ tục pháp lý đều được thực hiện trên cơ sở quy định tại các Văn bản Quy phạm pháp luật, mọi văn bản khác đều chỉ mang tính chất tham khảo và không có giá trị pháp lý.”

1. 

Thủ tục Luật định - Quy định Pháp luật:

-

Thành phần hồ sơ:

 

Điều 52. Nghị định 43/2010/NĐ-CP, Hồ sơ thành lập Hộ kinh doanh gồm:

 

1. Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh;

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Số vốn kinh doanh;

d) Họ, tên, số và ngày cấp Giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ nơi cư trú và chữ ký của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

2. Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao Giấy chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

3. Đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình.

4. Đối với những ngành, nghề phải có vốn pháp định thì kèm theo các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

-

Quy trình thực hiện:

 

Điều 52 Nghị định 43/2010/NĐ-CP quy định:

 

2. Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

a) Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;

b) Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 56 Nghị định này;

c) Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

-

Cơ quan thụ lý:

 

1.

Phòng ĐKKD cấp huyện (Điều 52 Nghị định 43/2010)

-

Thời hạn giải quyết:

 

05 ngày làm việc - Điều 52.2 Nghị định 43/2010 quy định:

 

1.

2. Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ

 

2.

3. Nếu sau năm ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thì người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

-

Kết quả đạt được:

 

 

Giấy chứng nhận Đăng ký hộ kinh doanh hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi bổ sung.

 

 

 

2. 

Ý kiến Luật sư – các lưu ý của Chuyên gia pháp luật

 

Việc Đăng ký thành lập Công ty TNHH 1 Thành viên cần lưu ý mấy điểm như sau:

-

Thứ 1: Cần lưu ý về trách nhiệm pháp lý của Hộ kinh doanh và các loại hình kinh doanh khác.

Hộ kinh doanh chịu trách nhiệm bằng Toàn bộ tài sản của mình cho đến khi hết nợ - đây gọi là Trách nhiệm vô hạn.

-

Thứ 2: Về tư cách pháp nhân, hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân.

-

Thứ 3: Về lao động: hộ kinh doanh được sử dụng không quá 10 lao động.

-

Thứ 4: Về thuế, hộ kinh doanh không phải nộp thuế Thu nhập Doanh nghiệp.

 

Luật sư:

NGUYỄN LÂM SƠN

Công ty:

LUẬT THÀNH ĐÔ

 

ĐT:

0982.976.486

Email:

lamsonlawyer@gmail.com

 

 

 

3.

Hướng dẫn chi tiết – Chỉ dùng tham khảo

 

* Xin lưu ý: Mọi hướng dẫn thủ tục đều không được trái với quy định của các Quy định pháp luật tại phần 1 nêu trên.

Thủ tục được hướng dẫn tại:

-

1.

Tại Hà Nội: http://hanoi.gov.vn/web/guest/31/-/vdocview/SXGf/21726/21726/0/0  

-

2.

Tại TP HCM: 

-

3.

Khác:

           

 

----------------------------------------------------------------------

Quý vị có nhu cầu Tư vấn Miễn phí hoặc sử dụng Dịch vụ Luật sư, xin vui lòng liên hệ với Luật Thành Đô

Trân trọng!

CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ

Ls - GĐ. Nguyễn Lâm Sơn

Các từ khóa liên quan trong Web giúp người đọc dễ dàng tìm kiếm hơn

Thủ tục thành lập doanh nghiệp, thu tuc thanh lap doanh nghiep, thủ tục thành lập công ty, thu tuc thanh lap cong ty, thành lập doanh nghiệp, thanh lap doanh nghiep, thành lập công ty, thanh lap cong ty, đăng ký thành lập doanh nghiệp, dang ky thanh lap doanh nghiep, mở công ty, mo cong ty, đăng ký công ty, dang ky cong ty, thành lập công ty cổ phần, thanh lap cong ty co  phan, thủ tục thành lập công ty cổ phân, đăng ký thành lập công ty cổ phần, công ty cổ phần, thành lập công ty TNHH, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, thủ tục thành lập công ty TNHH, thu tuc thanh lap cong ty TNHH, đăng ký kinh doanh, dang ky kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp, công ty, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, thay đổi đăng ký kinh doanh, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, thủ tục, thay doi dang ky kinh doanh, thu tục thay doi dang ky kinh doanh, bổ sung ngành nghề, bo sung nganh nghe, thủ tục bổ sung ngành nghề, thu tuc bo sung nganh nghe, thay đổi trụ sở chính, thủ tục thay đổi trụ sở chính, ngành nghề, thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi đăng ký kinh doanh,  mua bán doanh nghiệp, sáp nhập doanh nghiệp, chuyển đổi doanh nghiệp, giải thể công ty, giai the cong ty, thủ tục giải thể công ty, thủ tục giải thể công ty cổ phần, mở chi nhánh, thủ tục mở chi nhánh, dịch vụ mở chi nhánh, mở chi nhánh giá rẻ, mở chinh nhánh chuyên nghiệp, thành lập công ty giá rẻ, thanh lap cong ty gia re, thanh lap cong ty chuyen nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh giá rẻ, thay đổi đăng ký kinh doanh chuyên nghiệp, thành lập công ty nhanh, thanh lap cong ty nhanh, hộ kinh doanh, đăng ký hộ kinh doanh, văn phòng đại diện, mở văn phòng đại diện, thủ tục mở văn phòng đại diện

Thông tin cùng loại
THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH
THỦ TỤC GIẢI THỂ CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH
THỦ TỤC TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP
THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY
THÀNH LẬP CÔNG TY DỊCH VỤ BẢO VỆ
THỦ TỤC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
PHIẾU ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP THÔNG TIN KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
CÁC LOẠI THUẾ DOANH NGHIỆP CÓ THỂ PHẢI NỘP KHI KINH DOANH
TRỤ SỞ CỦA DOANH NGHIỆP
GỢI Ý ĐẶT TÊN DOANH NGHIỆP
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
YÊU CẦU VỀ VỐN PHÁP ĐỊNH KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
VỐN ĐIỀU LỆ CỦA DOANH NGHIỆP
LỰA CHỌN NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
LỰA CHỌN LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP
ĐỐI TƯỢNG CÓ QUYỀN THÀNH LẬP, QUẢN LÝ VÀ GÓP VỐN DOANH NGHIỆP
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
THỦ TỤC THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH 1TV, CHỦ DN TƯ NHÂN
THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP/GIẢI THỂ CÔNG TY
THỦ TỤC TẠM NGỪNG KINH DOANH
THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP
THỦ TỤC CHIA, TÁCH, HỢP NHẤT, SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP
THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN; THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 2 TV; THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH
THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN
THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ 

Trụ sở chính: P 409 Tòa nhà B11C Khu đô thị mới Nam Trung Yên  –  Cầu Giấy – Hà Nội

Văn phòng: Số 15 – 17 phố Ngọc Khánh – Ba Đình – Hà Nội

Điện thoại: 04.6680.6683 / 04.6281.7203       Hotline: 0982.976.486     Fax: 04.6680.6683

Email: luatthanhdo@gmail.com / admin@luatthanhdo.com    Website:  www.luatthanhdo.com

Design by WEBS