08:05 - 02/06/2020
Trang chủ Tags Thu tuc xin giay phep xuat khau lao dong

Chủ đề: thu tuc xin giay phep xuat khau lao dong

Thủ tục đăng ký hợp đồng cung ứng lao động

Sau khi được cấp Giấy phép xuất khẩu lao động (Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở...

Thủ tục nộp lại, thu hồi giấy phép xuất khẩu lao...

Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hay còn gọi là Giấy phép xuất khẩu...

Thủ tục xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động

Trong những năm trở lại đây, người lao động Việt Nam ở nước ngoài theo hợp đồng tăng lên đáng kể nhằm đáp ứng...

Giấy phép xuất khẩu lao động

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước...

CHỦ ĐỀ NHIỀU NGƯỜI ĐỌC