Ngày nay, cùng với sự mở cửa của nền kinh tế thị trường và sự khuyến khích phát triển kinh tế khối tư nhân của nhà nước, ngày càng nhiều doanh nghiệp được thành lập, một người có thể tham gia góp vốn vào nhiều công ty.

Một câu hỏi được nhiều người quan tâm là liệu một người có được làm người đại diện theo pháp luật của nhiều công ty hay không? Trong bài viết dưới đây, Luật Thành Đô sẽ giúp Quý khách hàng trả lời câu hỏi này.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Bộ luật Dân sự 2015;

– Luật Doanh nghiệp 2020;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. KHÁI NIỆM NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP?

Khoản 1 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

“Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.”

Bên cạnh đó, khoản 1 Điều 137 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

1. Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân bao gồm:

a) Người được pháp nhân chỉ định theo điều lệ;

b) Người có thẩm quyền đại diện theo quy định của pháp luật;

c) Người do Tòa án chỉ định trong quá trình tố tụng tại Tòa án.

Như vậy, người đại diện theo pháp luật của công ty là cá nhân nhân danh và vì lợi ích của công ty xác lập và thực hiện các giao dịch dân sự. Người đại diện theo pháp luật của công ty bao gồm:

– Người được quy định trong điều lệ công ty;

– Người được pháp luật quy định;

– Người do Tòa án chỉ định trong quá trình tố tụng tại Tòa án.

Một người có được làm người đại diện theo pháp luật của nhiều công ty không?
Một người có được làm người đại diện theo pháp luật của nhiều công ty không?

III. MỘT NGƯỜI CÓ ĐƯỢC LÀM NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NHIỀU CÔNG TY KHÔNG?

Pháp luật hiện hành không có quy định cấm một người làm người đại diện theo pháp luật của nhiều công ty. Do đó, một người có thể làm người đại diện theo pháp luật của nhiều công ty.

IV. NHỮNG LƯU Ý VỀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

4.1. Công ty có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật

Theo khoản 2 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật.

Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

4.2. Doanh nghiệp phải luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam

Theo khoản 3 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam.

Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

Trường hợp hết thời hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì thực hiện như sau:

– Người được ủy quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc tại doanh nghiệp;

– Người được ủy quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến khi chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Bài viết liên quan:

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần phổ thông trong công ty cổ phần

Điều kiện thông qua nghị quyết đại hội đồng cổ đông

Trên đây là ý kiến tư vấn của Luật Thành Đô về vấn đề Một người có được làm người đại diện theo pháp luật của nhiều công ty hay không, mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với luật sư tư vấn: 0919.089.888 để được hỗ trợ giải đáp.

5/5 - (1 bình chọn)