Tháng Bảy 31, 2017

Quy định về trợ cấp lần đầu

Quy định về trợ cấp lần đầu

Hỏi: Xã Eabar – Sông Hinh – Phú Yên. Từ 1/7/2006 đến 31/12/2008 và 1/10/2013 đến 31/12/2016 xã tôi được công nhận xã Đặc biệt

Thủ tục thành lập chi nhánh

Thủ tục thành lập chi nhánh

1. Hồ sơ đăng ký: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 33 Nghị định 78/2015/NĐ-CP: Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh: –

0919 089 888
Đầu trang