Tháng Tám 15, 2017

Tư vấn hồ sơ xin cấp Giấy phép xuất khẩu lao động

Tư vấn hồ sơ xin cấp Giấy phép xuất khẩu lao động

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở ngước ngoài. Công ty Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết hướng dẫn thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động.

1900 1958
Đầu trang