Trong quá trình hoạt động kinh doanh, nhà đầu tư nước ngoài nhìn được tiềm năng mở rộng mô hình kinh doanh, họ muốn đầu tư thêm các mục tiêu mới để hoạt động. Dịch vụ thể dục thể thao đang là một dịch vụ tương đối mới và có tiềm năng phát triển ở Việt Nam.

Tuy nhiên, bởi có các điều kiện ràng buộc theo pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, cho nên nhà đầu tư vẫn chưa xác định được chính xac ngành nghề mà mình sẽ được đăng ký bổ sung. Trong khuôn khổ bài viết này, Luật Thành Đô trả lời cho câu hỏi: “Nhà đầu tư nước ngoài có được bổ sung dịch vụ thể dục thể thao, Yoga không”.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Biểu cam kết WTO về dịch vụ của Việt Nam;

– Luật đầu tư 2020;

– Luật doanh nghiệp 2020;

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

– Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

– Nghị định 36/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật thể dục thể thao sửa đổi;

-Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

– Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

– Công văn số 8909/BKHĐT-PC về việc triển khai thi hành Luật đầu tư;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Nhà đầu tư nước ngoài có được bổ sung dịch vụ thể dục thể thao, Yoga không?
Nhà đầu tư nước ngoài có được bổ sung dịch vụ thể dục thể thao, Yoga không?

II. NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÓ ĐƯỢC BỔ SUNG DỊCH VỤ THỂ DỤC THỂ THAO, YOGA

Để xem xét tính khả thi của ngành nghề đầu tư dự kiến bổ sung vào dự án đầu tư, cần đối chiếu ngành nghề theo Biểu cam kết WTO về dịch vụ của Việt Nam (Mã CPC) và các quy định của hệ thống pháp luật Việt Nam có liên quan;

– Quy định của WTO về dịch vụ thể dục thể thao, Yoga

STT Tên dịch vụ Điều kiện hạn chế tiếp cận thị trường CPC
1 Dịch vụ thể thao 1. VJEPA đã mở cửa không hạn chế cho Dịch vụ thể thao

2. AFAS đã mở cửa không hạn chế cho Dịch vụ phòng tập gym và thể hình (CPC 96413) với tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế không vượt quá 70%

3. CPTPP: Phụ lục NCM II-VN-26: Dịch vụ thể thao và giải trí khác, không bao gồm kinh doanh trò chơi điện tử

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng và duy trì bất kỳ biện pháp nào liên quan đến các câu lạc bộ võ thuật khí công và thể thao mạo hiểm

9641

– Quy định của pháp luật Việt Nam về dịch vụ thể dục thể thao, Yoga:

Căn cứ điều 3 Thông tư số 11/2016/TT-BVHTTDL quy định Yoga: Là một môn thể thao sử dụng phương pháp rèn luyện thể chất bằng các bài tập, tư thế thực hành (Asana) kết hợp với các bài tập thở (Pranayama) nhằm nâng cao sức khỏe, ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tật.

Căn cứ theo Nghị định 36/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật thể dục thể thao sửa đổi thì việc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao phải đáp ứng các điều kiện sau:

(1) Điều kiện về nhân viên chuyên môn

Nhân viên chuyên môn của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao bao gồm:

+ Người hướng dẫn tập luyện thể thao phải đáp ứng một trong các điều kiện sau đây: Là huấn luyện viên hoặc vận động viên có đẳng cấp từ cấp 2 trở lên hoặc tương đương phù hợp với hoạt động thể thao đăng ký kinh doanh; Có bằng cấp về chuyên ngành thể dục thể thao từ bậc trung cấp trở lên phù hợp với hoạt động thể thao đăng ký kinh doanh; Được tập huấn chuyên môn thể thao theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Nhân viên cứu hộ;

+ Nhân viên y tế.

(2) Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị

Doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao phải có cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

(3) Điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện

Doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao nếu có cung cấp dịch vụ hướng dẫn tập luyện thể thao hoặc kinh doanh hoạt động thể thao thuộc Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định phải đáp ứng các điều về người hướng dẫn tập luyện thể thao và điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao theo quy định.

Như vậy, dịch vụ thể thao nói chung và dịch vụ thể dục, thể thao, yoga nói riêng là dịch vụ tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, nhà đầu tư có thể bổ sung được dịch vụ này vào mục tiêu của dự án đầu tư.

Tuy nhiên, sau khi nhà đầu tư nước ngoài bổ sung dịch vụ thể dục, thể thao, yoga vào Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục bổ sung ngành nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và tiến hành thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp.

III. THỦ TỤC BỔ SUNG DỊCH VỤ THỂ DỤC, THỂ THAO, YOGA TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

Thủ tục bổ sung ngành nghề dịch vụ thể dục, thể thao, yoga trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc các trường hợp Việt Nam đã cam kết mở cửa trong Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên: 

Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định;

Bước 2: Nộp hồ sơ

Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/ thành phố nơi đặt trụ sở chính;

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký đầu tư có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Lưu ý: Đối với các trường hợp Việt Nam chưa cam kết mở cửa cho nhà đầu tư thì hồ sơ cần được lấy ý kiến của các cơ quan nhà nước trước khi thực hiện thủ tục xin Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

IV. THỦ TỤC BỔ SUNG DỊCH VỤ THỂ DỤC, THỂ THAO, YOGA TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính;

Bước 3: Cơ quan đăng ký kinh doanh tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối sửa đổi, bổ sung thông tin theo nội dung thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Bài viết cùng chủ đề:

bổ sung kinh doanh gạo trên giấy chứng nhận đầu tư 

điều kiện về ngành nghề đầu tư

Trên đây là bài viết về nội dung nhà đầu tư nước ngoài có được bổ sung dịch vụ thể dục, thể thao, Yoga. Quý khách hàng tham khảo bài viết, nếu có bất cứ vướng mắc nào liên quan vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được tư vấn và hỗ trợ.

Đánh giá bài viết này