Ngành nghề phân phối dầu mỡ bôi trơn là một trong những ngành nghề chưa được cam kết theo quy định của pháp luật Việt Nam. Vì vậy để được phép kinh doanh phân phối dầu mỡ bôi trơn nhà đầu tư cần phải đáp ứng các điều kiện tương đối khắt khe. Nhằm mục đích hướng dẫn nhà đầu tư thủ tục bổ sung ngành nghề phân phối dầu mỡ bôi trơn, Luật Thành Đô xin giới thiệu bài viết: “Bổ sung ngành nghề phân phối dầu mỡ bôi trơn có vốn đầu tư nước ngoài”

Bổ sung ngành nghề phân phối dầu mỡ bôi trơn có vốn đầu tư nước ngoài
Bổ sung ngành nghề phân phối dầu mỡ bôi trơn có vốn đầu tư nước ngoài

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

– Nghị định 09/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương;

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

– Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

– Thông tư số 65/2017/TT-BTC ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu việt nam

– Thông tư số 34/2013/TT-BCT công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại việt nam;

– Biểu cam kết của Việt Nam khi tham gia WTO;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. THỦ TỤC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ PHÂN PHỐI DẦU MỠ BÔI TRƠN CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

2.1. Điều kiện và thủ tục bổ sung ngành nghề phân phối dầu mỡ bôi trơn có vốn đầu tư nước ngoài

Căn cứ biểu cam kết WTO về dịch vụ thì hoạt động bán buôn (CPC 622, 61111, 6113, 6121), bán lẻ (CPC 631 + 632, 61112, 6113, 6121) đã được cam kết và các nhà đầu tư nước ngoài có thể thực hiện các hoạt động này. Tuy nhiên, các hoạt động kinh doanh liên quan đến ngành nghề phân phối dầu mỡ bôi trơn có vốn đầu tư nước ngoài là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, do đó để thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề phân phối dầu mỡ bôi trơn có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư cần thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề phân phối dầu mỡ bôi trơn có vốn đầu tư nước ngoài;

Để bổ sung ngành nghề phân phối dầu mỡ bôi trơn có vốn đầu tư nước ngoài trên giấy chứng nhận đầu tư nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ như sau:

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

(2) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm bổ sung ngành nghề phân phối dầu mỡ bôi trơn có vốn đầu tư nước ngoài;

(3) Quyết định của nhà đầu tư về việc bổ sung ngành nghề phân phối dầu mỡ bôi trơn có vốn đầu tư nước ngoài;

(4) Các tài liệu giải trình về việc bổ sung ngành nghề phân phối dầu mỡ bôi trơn có vốn đầu tư nước ngoài;

(5) Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục.

Lưu ý: Đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư trước rồi mới thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Bước 2: Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh sau khi được bổ sung ngành nghề phân phối dầu mỡ bôi trơn có vốn đầu tư nước ngoài

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh bổ sung ngành nghề phân phối dầu mỡ bôi trơn có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm:

(1) Biên bản họp ĐHĐCD/HĐTV về việc bổ sung ngành nghề phân phối dầu mỡ bôi trơn có vốn đầu tư nước ngoài;

(2) Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐTV/ Chủ sở hữu công ty về việc bổ sung ngành nghề phân phối dầu mỡ bôi trơn có vốn đầu tư nước ngoài;

(3) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

(4) Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục.

2.2. Thủ tục xin giấy phép phân phối dầu mỡ bôi trơn:

Căn cứ khoản 4 điều 9 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP quy định:

4. Trường hợp hàng hóa kinh doanh chưa được cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên: Du, mỡ bôi trơn; gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí

a) Điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Đối với hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn: Xem xét cấp phép thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn cho tổ chức kinh tế có vn đầu tư nước ngoài có thực hiện một trong các hoạt động sau:

– Sản xuất dầu, mỡ bôi trơn tại Việt Nam;

– Sản xuất hoặc được phép phân phối tại Việt Nam máy móc, thiết bị, hàng hóa có sử dụng dầu, mỡ bôi trơn loại đặc thù.

c) Đối với hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí: Xem xét cấp phép thực hiện quyền phân phối bán lẻ cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có cơ sở bán lẻ dưới hình thức siêu thị, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi để bán lẻ tại các cơ sở đó.

Theo đó cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp phép thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn, bán lẻ các sản phẩm dầu mỡ bôi trơn thuộc một trong các trường hợp sau:

(1) Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sản xuất dầu, mỡ bôi trơn tại Việt Nam

(2) Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sản xuất hoặc được phép phân phối tại Việt Nam máy móc, thiết bị, hàng hóa có sử dụng dầu, mỡ bôi trơn loại đặc thù

(3) Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện quyền nhập khẩu, phân phối bán buôn, bán lẻ các loại dầu mỡ bôi trơn thuộc trường hợp được phép nhập khẩu, phân phối, bán buôn, bán lẻ theo quy định

Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh nhập khẩu, phân phối dầu mỡ bôi trơn bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;

– Bản giải trình có nội dung: (i) Giải trình về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh dầu mỡ bôi trơn; (ii)Kế hoạch kinh doanh: Mô tả nội dung, phương thức thực hiện hoạt động kinh doanh; trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của kế hoạch kinh doanh; (iii)Kế hoạch tài chính: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính; (iv)Tình hình kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa; tình hình tài chính của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tính tới thời điểm đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh.

– Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án đầu tư.

Trình tự cấp giấy phép:

Đối với trường hợp (1) và (2), Nhà đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ tới Sở Công thương để được xem xét cấp giấy phép, sau 31 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Công thương cấp giấy phép kinh doanh dầu, mỡ bôi trơn cho nhà đầu tư.

Đối với trường hợp (3), Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ tới Sở Công thương để được xem xét cấp phép, sau 16 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Công thương cấp giấy phép kinh doanh dầu, mỡ bôi trơn cho nhà đầu tư.

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Bài viết bạn có thể quan tâm:

dịch vụ sàn thương mại điện tử

bổ sung ngành nghề đầu tư

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Thành Đô về thủ tục bổ sung ngành nghề phân phối dầu mỡ bôi trơn có vốn đầu tư nước ngoài. Nếu Quý độc giả còn có bất cứ vướng mắc nào liên quan, vui lòng liên hệ Công ty Luật Thành Đô để được tư vấn và giải đáp chi tiết.

Đánh giá bài viết này