Cá nhân là nhà đầu tư nước ngoài khi tiến hành đầu tư ở Việt Nam cần tiến hành thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư. Trong trường hợp cá nhân khác mong muốn cùng đầu tư vào dự án thì phải tiến hành thủ tục bổ sung nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư. Vậy thủ tục này bao gồm những bước nào, trình tự thực hiện được quy định ra sao, hãy cũng Luật Thành Đô tìm hiểu thông qua bài viết “Thủ tục bổ sung nhà đầu tư là cá nhân trên giấy phép đầu tư”.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

– Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

– Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

– Văn bản pháp lý khác có liên quan.

Thủ tục bổ sung nhà đầu tư là cá nhân trên giấy phép đầu tư
Thủ tục bổ sung nhà đầu tư là cá nhân trên giấy phép đầu tư

II. THỦ TỤC BỔ SUNG NHÀ ĐẦU TƯ LÀ CÁ NHÂN TRÊN GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

Hiện nay, các văn bản pháp pháp luật hiện hành không quy định riêng về thủ tục bổ sung nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư. Do đó, thủ tục này sẽ được thực hiện theo quy định của thủ tục điều chỉnh nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư. Cụ thể bao gồm các bước sau:

2.1. Chuẩn bị hồ sơ bổ sung nhà đầu tư là cá nhân

Hồ sơ bổ sung nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư bao gồm các tài liệu sau đây:

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (áp dụng tại Biểu mẫu tại Phụ lục kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/04/2021);

(2) Báo cáo tình hình triển khai dự án đến thời điểm điều chỉnh;

(3) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

(4) Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư là cá nhân: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ chiếu nước ngoài của nhà đầu tư;

(5) Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục;

(6) Hợp đồng chuyển nhượng/góp vốn, Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng/góp vốn;

(7) Giấy tờ xác nhận góp đủ vốn và chuyển tiền/góp vốn;

(8) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bản gốc) và Chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có).

Số lượng hồ sơ:

– 01 bộ hồ sơ cập nhật thông tin nhà đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

– 04 bộ hồ sơ cập nhật thông tin nhà đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc diện điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân và Ban quản lý các KCN, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao

– 08 bộ hồ sơ cập nhật thông tin nhà đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc diện điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

2.2. Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền

Các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ thay đổi thông tin nhà đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư bao gồm:

– Sở Kế hoạch và Đầu tư giải quyết đối với những dự án ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc thuộc diện chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

– Ban quản lý dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế giải quyết đối với những dự án nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp;.

– Bộ Kế hoạch và đầu tư giải quyết đối với những dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ.

– Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan liên quan (các Bộ, các Sở, Ngành, UBND quận, huyện…).

2.3. Cơ quan có thẩm quyền xem xét và điều chỉnh thông tin nhà đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư.

(1) Trường hợp điều chỉnh thông tin nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

(2) Trường hợp điều chỉnh nhà đầu tư thuộc trường hợp điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ:

Trong thời hạn 68 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được hồ sơ hợp lệ.

(3) Trường hợp điều chỉnh nhà đầu tư thuộc trường hợp điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

Trong thời hạn 55 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được hồ sơ hợp lệ.

(4) Trường hợp điều chỉnh dự nhà đầu tư thuộc trường hợp điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế: Trong thời hạn 48 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trước khi bổ sung nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư thì nhà đầu tư cần thực hiện theo thủ tục sau:

Một là, thủ tục xin chấp thuận góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp của nhà đầu tư

Hai là, thủ tục thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

5 ly do nen du dung dich vu phap ly cua luat thanh do scaled
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô

Bài viết cùng chủ đề:

thay đổi đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư

thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Trên đây là tư vấn của Luật Thành Đô liên quan đến Thủ tục bổ sung nhà đầu tư là cá nhân trên giấy phép đầu tư. Nếu quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc nào, vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được hỗ trợ tư vấn, giải đáp chi tiết.

5/5 - (3 bình chọn)