Trung tâm ngoại ngữ là một tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật và có chức năng, nhiệm vụ đào tạo, giảng dạy ngoại ngữ. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khi đáp ứng đầy đủ năng lực, điều kiện thì có thể chuẩn bị hồ sơ để xin cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ. Tuy nhiên, đối với cá nhân thành lập trung tâm ngoại ngữ đòi hỏi một số quy định đặc thù. Vì vậy, để Quý độc giả nắm được quy trình thành lập trung tâm ngoại ngữ, Luật Thành Đô xin giới thiệu bài viết: “Cá nhân thành lập trung tâm ngoại ngữ”

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ CÁ NHÂN THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

– Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

– Luật giáo dục số 43/2019/QH14;

– Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

– Nghị định số 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

– Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/08/2018 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tin học;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Cá nhân thành lập trung tâm ngoại ngữ
Cá nhân thành lập trung tâm ngoại ngữ

II. CÁ NHÂN CÓ ĐƯỢC PHÉP THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Khoản 3 điều 47 Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học như sau:

“3. Trình tự thực hiện:

a) Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này đến người có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học;

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định.

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học quy định tại khoản 1 Điều này quyết định thành lập, cho phép thành lập nếu đủ điều kiện; nếu chưa quyết định thành lập thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.”

Theo quy định này, tổ chức và cá nhân đều có thể thành lập trung tâm ngoại ngữ. Tuy nhiên, trung tâm ngoại ngữ là tổ chức không có tư cách pháp nhân, đồng thời để đảm bảo quá trình quản lý và giám sát các trung tâm ngoại ngữ, các Sở Giáo dục và đào tạo đều không đồng ý cấp phép cho các cá nhân thành lập trung tâm ngoại ngữ, thay vào đó chỉ cấp phép cho tổ chức, doanh nghiệp thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Chính vì vậy, để thành lập trung tâm ngoại ngữ cá nhân cần thành lập công ty TNHH một thành viên và đăng ký ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục (cụ thể mã ngành 8559 giáo dục khác chưa được phân vào đâu, chi tiết: – Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại).

III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

3.1. Hồ sơ cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ:

Sau khi thành lập xong công ty và đáp ứng đủ các điều kiện để thành lập trung tâm ngoại ngữ, doanh nghiệp cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ xin cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ nộp tới Sở Giáo dục và Đào tạo để được phép thành lập trung tâm ngoại ngữ:

Theo quy định tại Khoản 20 Điều 1 Nghị định số 135/2018/NĐ-CP quy định về hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ như sau:

“2. Hồ sơ gồm:

a) Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học;

b) Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học gồm các nội dung: Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, Giám đốc, các Phó Giám đốc (nếu có), các tổ (hoặc phòng chuyên môn); sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;

c) Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.”

Theo đó, thành phần hồ sơ xin phép thành lập trung tâm ngoại ngữ bao gồm các thành phần sau đây:

– Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ;

– Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ bao gồm các nội dung sau: Tên trung tâm ngoại ngữ, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, Giám đốc, các Phó Giám đốc (nếu có), các tổ (hoặc phòng chuyên môn); sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;

– Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ.

3.2. Thủ tục xin cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

Theo quy định tại Khoản 20 Điều 1 Nghị định số 135/2018/NĐ-CP quy định về thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ như sau:

“1. Thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học:

a) Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng sư phạm quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học trong khuôn viên nhà trường;

b) Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc;

c) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc; cho phép thành lập các trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm nằm ngoài khuôn viên của trường và các trung tâm ngoại ngữ, tin học quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.”

Theo đó, sau khi đã chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ như trên tới Sở Giáo dục và Đào tạo nơi trung tâm ngoại ngữ đặt trụ sở, sau 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ ra quyết định cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Sau khi đã được cấp giấy phép thành lập, trung tâm ngoại ngữ cần thực hiện thủ tục cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực giáo dục để được phép hoạt động dạy ngoại ngữ.

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Trên đây là toàn bộ quy trình để cá nhân thành lập trung tâm ngoại ngữ. Nếu Quý độc giả còn bất cứ vướng mắc nào liên quan đến thủ tục này, xin vui lòng liên hệ với công ty Luật Thành Đô để được hỗ trợ giải đáp.

5/5 - (1 bình chọn)