Du dịch đã và đang là một trong những ngành nghề rất tiềm năng của nước ta. Vì vậy, để thúc đẩy du lịch phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp du lịch, hành lang pháp lý về ngành du lịch ngày càng hoàn thiện và phát triển. Các Công ty được thành lập để phát triển dịch vụ du lịch đáp ứng nhu cầu du lịch tham quan của khách quốc tế cũng như nhu cầu của người dân ra nước ngoài du lịch.

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế có thể có sự thay đổi nhất định liên quan đến giấy phép kinh doanh hoặc thay đổi phạm vi hoạt động, trong các trường hợp này, doanh nghiệp cần thực hiện Thủ tục cấp đổi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Bài viêt dưới đây của Công ty Luật Thành Đô sẽ giúp cho Khách hàng nắm rõ thủ tục này, làm cơ sở để doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Luật du lịch số 09/2017/QH14;

Nghị định số 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch;

Nghị định số 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo;

Nghị định số 28/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo;

Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch;

Thông tư 33/2018/TT-BTC ngày 30/03/2018 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doạnh dịch vụ lữ hành nước ngoài;

Các văn bản pháp luật liên quan khác.

Cấp đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
Cấp đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

II. THỦ TỤC XIN CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH QUỐC TẾ

2.1. Cơ quan thực hiện

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cụ thể như sau:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Du lịch.

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch.

2.2. Trình tự thực hiện

– Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế đến Tổng cục Du lịch trong trường hợp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc thay đổi phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch có trách nhiệm cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp và thông báo cho Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp có trụ sở; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2.3. Cách thức thực hiện

– Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Tổng cục Du lịch.

2.4. Thành phần, số lượng hồ sơ, thời hạn giải quyết

– Thành phần hồ sơ:

(1) Đơn đề nghị cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế (Mẫu số 05 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017);

(2) Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế của doanh nghiệp;

(3) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phù hợp với phạm vi kinh doanh trong trường hợp thay đổi phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

– Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).

– Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Liên hệ luật sư tư vấn pháp luật công ty Luật Thành Đô

2.5. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

(1) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

(2) Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam:

– Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 250.000.000 (hai trăm năm mươi triệu) đồng;

– Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng;

– Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng.

(3) Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

– Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành là người giữ một trong các chức danh sau: chủ tịch hội đồng quản trị; chủ tịch hội đồng thành viên; chủ tịch công ty; chủ doanh nghiệp tư nhân; tổng giám đốc; giám đốc hoặc phó giám đốc; trưởng bộ phận kinh doanh dịch vụ lữ hành.

– Chuyên ngành về lữ hành được hướng dẫn tại Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL về quy định tại điểm c khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 31 Luật Du lịch, theo đó chuyên ngành về du lịch  được thể hiện trên bằng tốt nghiệp của một trong các ngành, nghề, chuyên ngành sau đây: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị lữ hành; Điều hành tour du lịch; Marketing du lịch; Du lịch; Du lịch lữ hành; Quản lý và kinh doanh du lịch; Quản trị du lịch MICE; Đại lý lữ hành; Hướng dẫn du lịch;

Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành’, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở  giáo dục ở Việt Nam đào tạo  và cấp bằng tốt nghiệp trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực; Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở đào tạo nước ngoài đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp.

Trường hợp bằng tốt nghiệp không thể hiện các ngành, nghề, chuyên ngành thì bổ sung bảng điểm tốt nghiệp hoặc phụ lục văn bằng thể hiện ngành, nghề, chuyên ngành, trong đó có một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch”.’

2.5. Lệ phí cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

– Mức lệ phí cấp đổi giấy phép lữ hành quốc tế là 2.000.000 đồng/giấy phép (Thông tư 33/2018/TT-BTC ngày 30/03/2018)

III. DỊCH VỤ XIN CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ CỦA LUẬT THÀNH ĐÔ

Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ thủ tục cấp đổi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Luật Thành Đô cung cấp bao gồm:

– Tư vấn điều kiện xin cấp đổi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

– Yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin để hoàn thiện hồ sơ xin cấp đổi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế (Nếu quý khách sử dụng dịch vụ của Thành Đô);

– Soạn thảo hồ sơ xin cấp đổi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho khách hàng;

– Thay mặt doanh nghiệp thực hiện các thủ tục xin cấp đổi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình xin cấp đổi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

– Nhận và bàn giao cho khách hàng Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đã được cấp đổi;

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Bài viết tham khảo:

Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh lữ hành

Xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế tại Việt Nam

Trên đây là toàn bộ quy định pháp luật liên quan đến Thủ tục cấp đổi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Là một trong những đơn vị có uy tín và năng lực hàng đầu trong lĩnh vực xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, Luật Thành Đô rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý khách và tin tưởng sẽ làm hài lòng Quý khách hàng khi sử dụng dịch vụ do đơn vị chúng tôi cung cấp.