Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ về quốc phòng mà công dân cần thực hiện trong quân đội dưới hình thức phục vụ tại ngũ hoặc phục vụ trong ngạch dự bị nếu đáp ứng các điều kiện tuyển chọn quân. Khi nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự thì pháp luật quy định công dân phải đáp ứng được các điều kiện nhất định về sức khỏe, không bị mắc một số loại bệnh nhất định, trong đó có các bệnh, tật về mắt. Đối với trường hợp cụ thể của người bị cận thị có được miễn nghĩa vụ quân sự không, Luật Thành Đô sẽ giúp các bạn giải đáp thắc mắc qua bài viết sau đây.

Câu hỏi: Chào luật sư, tôi muốn hỏi trường hợp liên quan đến miễn nghĩa vụ quân sự đối với người bị cận thị có được nghĩa vụ quân sự như sau: Tôi năm nay 22 tuổi đã tốt nghiệp cao đẳng, mắt bị cận 2 độ thì tôi có thuộc đối tượng miễn nghĩa vụ quân sự không? Xin cảm ơn luật sư.

Luật sư trả lời:

I. CĂN CỨ PHÁP LÍ VỀ MIỄN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

– Luật nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13

– Thông tư liên tịch Số 16/2016/TTLT-BYT-BQP Quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

– Thông tư 148/2018/TT-BQP Quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Cận 2 độ có được miễn nghĩa vụ quân sự không ?
Cận 2 độ có được miễn nghĩa vụ quân sự không ?

II. CẬN 2 ĐỘ CÓ ĐƯỢC MIỄN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ KHÔNG?

2.1. Điều kiện được miễn và tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Về đối tượng được miễn đăng kí nghĩa vụ quân sự, Điều 14 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định gồm: Người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh tâm thần hoặc bệnh mãn tính theo quy định của pháp luật.

Các bệnh được miễn đăng kí nghĩa vụ quân sự bao gồm: bệnh tâm thần, bệnh động kinh, bệnh Parkinson, mù một mắt, điếc, di chứng do lao xương, khớp, di chứng do phong, các bệnh lý ác tính, người nhiễm HIV (Theo Bảng số 3 Phụ lục 1 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT – BYT – BQP)

Về đối tượng được miễn gọi nhập ngũ, Khoản 2 Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định:

Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

Từ những căn cứ trên ta thấy, cận thị không thuộc trường hợp được miễn đăng kí hay miễn gọi tham gia nghĩa vụ quân sự mà sẽ thuộc trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự theo quy định tại Điểm a Khoản 1 điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015:

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.

Thế nhưng không phải mọi trường hợp bị cận thị đều được tạm hoãn gọi nhập ngũ. Để biết được người bị cận thị 2 độ có được hoãn đi nghĩa vụ quân sự hay không phải xét đến các tiêu chuẩn về sức khỏe khi tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

2.2. Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe nhập ngũ

Khoản 1 Điều 31 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định về Tiêu chuẩn công dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân thì Công dân được gọi nhập ngũ khi có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

Một là, lý lịch rõ ràng;

Hai là, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

Ba là, đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định;

Bốn là, có trình độ văn hóa phù hợp.

Theo đó, điều kiện đủ sức khỏe theo luật định là một tiêu chuẩn không thể thiếu đối với người tham gia nghĩa vụ quân sự. Cụ thể đối với bệnh cận thị, luật quy định về tiêu chuẩn sức khỏe khi tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ như sau:

  • Về vấn đề chấm điểm về thị lực:

Bảng Bảng số 2, Phụ lục ban hành ban kèm theo Thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP về quy định việc khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự quy định về cách chấm điểm đối với bệnh cận thị như sau:

BỆNH TẬT ĐIỂM
Cận thị:
– Cận thị dưới -1,5 D 2
– Cận thị từ – 1,5 D đến dưới – 3 D 3
– Cận thị từ – 3 D đến dưới – 4 D 4
– Cận thị từ – 4 D đến dưới – 5 D 5
– Cận thị từ – 5 D trở lên 6
– Cận thị đã phẫu thuật trên 1 năm kết quả tốt Dựa vào thị lực không kính tăng lên 1 điểm

 

  • Về phân loại sức khỏe:

Căn cứ Khoản 4, Điều 9 Thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định về phân loại sức khỏe như sau:

Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1, có thể phục vụ ở hầu hết các quân, binh chủng.

Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2, có thể phục vụ trong phần lớn các quân, binh chủng.

Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3, có thể phục vụ ở một số quân, binh chủng.

Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4, có thể phục vụ hạn chế ở một số quân, binh chủng.

Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5, có thể làm một số công việc hành chính sự vụ khi có lệnh tổng động viên.

Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6, là loại sức khỏe được miễn làm nghĩa vụ quân sự.

  • Về tiêu chuẩn sức khỏe tuyển quân:

Khoản 3 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định cụ thể về tiêu chuẩn sức khỏe tuyển quân như sau:

a) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng về tiêu chuẩn sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị trọng yếu, cơ mật và lực lượng vệ binh, kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn bảo đảm các tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 điop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS.

Như vậy, theo những quy định trên thì nếu bạn bị cận 2 độ sẽ thuộc trường hợp 3 điểm, được phân loại sức khỏe loại 3. Và theo tiêu chuẩn sức khỏe tuyển quân thì chỉ tuyển chọn những công dân có sức khoẻ loại 1, 2, 3 để đi nghĩa vụ quân sự. Trường hợp của bạn có sức khỏe loại 3 mà có tật khúc xạ mắt cận thị 2 điop> 1,5 điop sẽ không thỏa mãn tiêu chuẩn về sức khỏe để tham gia nghĩa vụ quân sự, vì vậy, bạn thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ do chưa đủ sức khỏe sau khi có kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.

CHÚ Ý: Vì bạn mới chỉ thuộc trường hợp tạm hoãn nghĩa vụ quân sự và vẫn đang trong độ tuổi nhập ngũ nên nếu nhận được giấy gọi khám sức khỏe tham gia nghĩa vụ quân sự, bạn vẫn phải đến khám. Theo khoản 4 Điều 40 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 thì thời gian khám sức khỏe là từ ngày 01 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12 hằng năm. Nếu bạn vẫn muốn tham gia nghĩa vụ quân sự có thể nộp đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự gửi ban chỉ huy nghĩa vụ quân sự huyện để được xem xét giải quyết tham gia hoặc phải khắc phục được tình trạng cận thị của mình bằng cách phẫu thuật mắt để đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia nghĩa vụ quân sự theo quy định.

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Trên đây là những tư vấn của Luật Thành Đô về thắc mắc: “Cận 2 độ có được miễn nghĩa vụ quân sự?”. Nếu quý bạn đọc còn có những băn khoăn, vướng mắc liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ qua Tổng đài tư vấn pháp luật 0919.089.888 của Luật Thành Đô để được tư vấn chi tiết

5/5 - (2 bình chọn)