Khai hoang đất là một trong những hoạt động được nhà nước khuyến khích từ những năm 1960. Người dân có thể khai hoang đất với nhiều loại hình như: khai hoang sản xuất, khai hoang đất rừng, đất khai hoang phục hóa,… Hiện nay có rất nhiều vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng đất khai hoang, đặc biệt là vấn đề đất khai hoang có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không, nếu có thì thủ tục tiến hành như thế nào? Sau đây Luật Thành Đô xin tư vấn chi tiết về vấn đề này.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật Đất đai số 45/2013/QH13

– Nghị định số 43/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

– Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT Quy định về hồ sơ địa chính.

II. ĐẤT KHAI HOANG LÀ GÌ?

Đất khai hoang là đất đang để hoang hóa, đất khác đã quy hoạch cho sản xuất nông nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đất khai hoang phục hóa được hiểu là đất trước đây được sử dụng trong việc sản xuất nông nghiệp nhưng bị bỏ hóa, nằm trong quy định sản xuất nông nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đất khai hoang
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đất khai hoang

III. ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHAI HOANG

3.1. Đối với đất khai hoang có giấy tờ sử dụng đất

Với trường hợp đất khai hoang có giấy tờ, người sử dụng đất phải đảm bảo đất có đủ các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 100 luật Đất đai 2013, gồm:

– Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15/10/ 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15/10/1993;

– Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

– Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993 được UBND cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15/10/1993;

– Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

– Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

– Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15/10/1993 theo quy định của Chính phủ.

3.2. Đối với đất khai hoang không có giấy tờ sử dụng đất

Đối với đất khai hoang không có giấy tờ được chia thành hai trường hợp sau:

* Trường hợp 1: Đất khai hoang sử dụng trước ngày 01/7/2004

Với các cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng đất mà không có đầy đủ các Giấy tờ được quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai 2013 nhưng sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất khác nếu có đủ các điều kiện theo khoản 2 Điều 101 Luật Đất đai như sau:

– Đất khai hoang đang được sử dụng ổn định trước ngày 01/07/2004;

– Mảnh đất khai hoang không vi phạm pháp luật về đất đai;

– Được UBND cấp xã xác nhận là đất khai hoang không có tranh chấp về pháp luật, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất theo pháp luật, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

* Trường hợp 2: Đất khai hoang sử dụng trước ngà 017/2014

Theo khoản 1 Điều 101 Luật Đất đai 2013, các cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng đất được quy định trước ngày 01/7/2014 sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, các tài sản gắn liền với đất nếu có đủ các điều kiện sau đây:

– Cá nhân, hộ gia đình có hộ khẩu thường trú tại địa phương và tham gia trực tiếp vào việc sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản hoặc làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế khó khăn hay đặc biệt khó khăn;

– Hộ gia đình, cá nhân được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là người sử dụng đất ổn định không có bất kỳ tranh chấp về pháp luật nào;

IV. THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHAI HOANG

Trình tự, thủ tục đăng ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đất khai hoang căn cứ theo Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo mẫu 04a/ĐK Thông tư 24/2014/TT-BTNMT.

– Giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất (theo quy định tại Điều 100 Luật đất đai, nếu có)

– Giấy xác nhận đất khai hoang của UBND xã (nếu là đất khai hoang không giấy tờ)

– Bản sao Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính và giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có)

– Bản sao giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của người sử dụng đất

– Trích lục trích đo

– Giấy xác nhận không có tranh chấp của UBND nơi có đất.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đến văn phòng đăng ký đất đai hoặc văn phòng đăng ký sử dụng đất cấp huyện nơi có đất. Cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét hồ sơ:

– Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung tại chỗ hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung.

– Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận vào sổ tiếp nhận hồ sơ, ký vào đơn nơi “Người tiếp nhận hồ sơ”, đồng thời tiến hành viết biên nhận hẹn ngày nhận thông báo thuế.

Bước 3: Thực hiện nghĩa vụ tài chính

Cá nhân, tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang biên nhận đến nhận thông báo thuế và thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có). Sau đó, nộp biên lai thuế cho bộ phận tiếp nhận. Bộ phận tiếp nhận hẹn ngày nhận giấy chứng nhận.

Bước 4: Nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Sau khi bạn nộp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định, cá nhân, tổ chức đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện nhận kết quả (khi đi mang theo phiếu hẹn). Thời hạn thực hiện thủ tục Cấp giấy chứng nhận là không quá 30 ngày.

V. MẪU ĐƠN XIN XÁC NHẬN ĐẤT KHAI HOANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

……………, ngày…..tháng….năm…..

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

(V/v: Xin xác nhận về nguồn gốc đất khai hoang)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã……………………………………………………

Tôi là:………………………………………………………… Sinh năm: …………………………….

Chứng minh nhân dân số:……………….… cấp ngày…………..…tại …………

Hộ khẩu thường trú tại:……………………………………………………………

là người sử dụng đất với thửa đất số ……… tờ bản đồ số ….…tại …………..…

Thông tin về thửa đất: (Diện tích, mục đích sử dụng, tài sản trên đất)

……………………………………………………………………………………

Thông tin về nguồn gốc đất:

…………………………….………………………………………………………

Lý do xin xác nhận:

Nay, tôi có nhu cầu xin cấp ………………………………..… Cơ quan ………………..………. yêu cầu tôi cung cấp xác nhận của địa phương về nguồn gốc đất của mình.

Vì lẽ đó, tôi làm đơn này kính đề nghị Ủy ban nhân dân xã………… xác nhận nguồn gốc sử dụng đất để tôi làm thủ tục…………… theo quy định pháp luật.

Tôi cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật. Kính mong Quý cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ……….

UBND xã ………….. xác nhận về nguồn gốc sử dụng đất của ông bà ……….…. sử dụng đất tại ………….. thửa đất số ………….tờ bản đồ số ………….. như sau:

Nguồn gốc sử dụng dất: ……………………………………….…

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ…….

(Ký và đóng dấu)

CHỦ TỊCH

5 ly do nen du dung dich vu phap ly cua luat thanh do scaled
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô

Bài viết cùng chủ đề:

Thủ tục mua bán đất đai (chuyển nhượng quyền sử dụng đất)

Người nước ngoài có được mua nhà, đất ở Việt Nam không?

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về điều kiện và thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất khai hoang. Nếu quý bạn đọc còn có những băn khoăn, vướng mắc liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19001958 của Luật Thành Đô để được tư vấn chi tiết./.

Đánh giá bài viết này