Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để tìm hiểu thị trường và thực hiện một số hoạt động xúc tiến thương mại mà pháp luật Việt Nam cho phép

Trong quá trình hoạt động văn phòng đại diện mà có sự thay đổi cơ quan quản lý hoặc do giấy phép bị mất, hư hỏng, bị tiêu hủy…thì thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục để được cấp lại giấy phép văn phòng đại diện.

Trong bài viết này, Luật Thành Đô sẽ tư vấn cho khách hàng về các trường hợp phải cấp lại giấy phép văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài và hồ sơ, thủ tục chi tiết đối với hoạt động này.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật Thương mại năm 2005;

– Luật Doanh nghiệp năm 2020;

– Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết về văn phòng đại diện và chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài;

– Thông tư số 11/2016/TT-BCT hệ thống các biểu mẫu sử dụng trong hoạt động của văn phòng đại diện và chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài;

– Thông tư 143/2016/TT-BTC quy định về các khoản phí của nhà nước cho việc thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài

Cấp lại giấy phép văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài
Cấp lại giấy phép văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

II. CÁC TRƯỜNG HỢP CẤP LẠI GIẤY PHÉP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện trong những trường hợp sau:

– Chuyển địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý khác.

– Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới mọi hình thức.

III. THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA CÔNG TY NƯỚC NGOÀI

3.1. Hồ sơ xin cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện

Trường hợp cấp lại giấy phép Văn phòng đại diện do chuyển trụ sở khác tỉnh/thành phố:

(1) Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

(2) Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện gửi Cơ quan cấp Giấy phép nơi chuyển đi theo mẫu của Bộ Công thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

(3) Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp;

(4) Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện nơi chuyển đến:

– Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Văn phòng đại diện;

– Bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện phải phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện an ninh, trật tự, an toàn vệ sinh lao động và các điều kiện khác theo quy định; Văn phòng đại diện không được hco mượn, cho thuê lại trụ sở.

Trường hợp cấp lại giấy phép Văn phòng đại diện do mất, hỏng, bị tiêu hủy:

(1) Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

Lưu ý: Tài liệu nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3.2. Trình tự, thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Bước 1. Chuẩn bị và nộp hồ sơ

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

– Hình thức nộp hồ sơ: Công ty nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp Giấy phép nơi dự kiến đặt Văn phòng đại diện.

Bước 2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận, thẩm định và xử lý hồ sơ.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Sở Công thương kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công thương cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài.

Trường hợp việc điều chỉnh nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện dẫn đến Văn phòng đại diện thuộc trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 7 và trường hợp việc điều chỉnh nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Cơ quan cấp Giấy phép, Bộ quản lý chuyên ngành có văn bản nêu rõ ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép điều chỉnh hoặc không điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp không điều chỉnh phải có văn bản nêu rõ lý do.

Bước 3. Nhận kết quả

Sau thời hạn quy định của luật đối với việc giải quyết hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền, sẽ nhận kết quả hồ sơ.

Bài viết cùng chủ đề:

Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Gia hạn giấy phép văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Thành Đô liên quan đến việc điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài. Mọi thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ Luật Thành Đô.

Đánh giá bài viết này