Hiện nay, trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0, vai trò của các sản phẩm công nghệ, đặc biệt là các chương trình máy tính ngày càng được nâng cao. Cùng với đó, các chủ thể đã tích cực sử dụng các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình đối với việc đăng kí bản quyền cho chương trình máy tính. Vậy, trình tự, thủ tục liên quan đến việc đăng kí bản quyền cho chương trình máy tính được thực hiện như thế nào? Để giải quyết vấn đề trên, Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết: “Thủ tục đăng ký bản quyền cho chương trình máy tính”

I. CƠ SỞ PHÁP LÍ

– Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019, 2022;

– Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả và quyền liên quan;

– Thông tư 211/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lí và sử dụng phí đăng kí quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả

II. CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN

2.1. Khái niệm chương trình máy tính

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009, 2019, 2022 thì chương trình máy tính làtập hợp các chỉ dẫn được thể hiện dưới dạng các lệnh, các mã, lược đồ hoặc bất kỳ dạng nào khác, khi gắn vào một phương tiện mà máy tính đọc được, có khả năng làm cho máy tính thực hiện được một công việc hoặc đạt được một kết quả cụ thể.”

Lưu ý: Chương trình máy tính được bảo hộ như tác phẩm văn học, dù được thể hiện dưới dạng mã nguồn hay mã máy.

Theo quy định tại Điểm m Khoản 1 Điều 14 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009, 2019, 2022 thì phần mềm được bảo hộ dưới dạng quyền tác giả, cụ thể là:Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả: m) Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu”.

Thủ tục đăng ký bản quyền cho chương trình máy tính
Thủ tục đăng ký bản quyền cho chương trình máy tính

2.2. Chủ thể có quyền đăng kí bản quyền cho chương trình máy tính

Theo quy định tại Điều 13 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2019 thì tổ chức, cá nhân trực tiếp sáng tạo ra phần mềm và chủ sở hữu phần mềm có quyền đăng kí bản quyền tác giả

2.3, Mục đích của việc đăng kí bản quyền chương trình máy tính

– Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tác giả cũng như là cơ sở để xác định thời điểm phát sinh quyền tác giả, từ đó bảo vệ tối đa quyền tác giả đối với tác phẩm của mình sáng tạo ra

– Hạn chế những tranh chấp phát sinh cũng như sự sao chép trong quá trình sử dụng tác phẩm, giảm thiểu đến mức thấp nhất những rủi ro phát sinh trong tương lai

III. THỦ TỤC ĐĂNG KÍ BẢN QUYỀN CHO CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH

Khi có nhu cầu đăng kí bản quyền cho chương trình máy tính, quý khách có trách nhiệm phải tuân thủ một số điều kiện và trình tự thủ tục như sau:

3.1. Danh mục hồ sơ

Theo quy định tại Điều 50 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2019, tác giả, chủ sở hữu chương trình máy tính có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp đơn đăng kí quyền tác giả. Đơn đăng kí quyền tác giả gồm:

(1) Tờ khai đăng ký quyền tác giả. Trong đó, tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu chương tình máy tính hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu chương trình máy tính; tóm tắt nội dung phầm mềm; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn. Mẫu tờ khai được quy định cụ thể tại Thông tư số 08/2016/TT-BVHTTDL.

(2) Hai bản sao chương tình máy tính sử dụng để đăng ký quyền tác giả;

(3) Giấy uỷ quyền, nếu quý khách ủy quyền cho người khác nộp đơn;

(4) Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

Lưu ý: Nếu phần mềm có đồng tác giả, đồng chủ sở hữu thì phải có văn bản đồng ý của các đồng tác giả, đồng chủ sở hữu;

3.2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

Theo quy định tại Điều 34 Nghị định 22/2018/NĐ-CP: “Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng). Hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện.”

3.3. Thời gian giải quyết hồ sơ

Theo quy định tại Điều 52 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2019, thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng kí quyền tác giả là: “Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho người nộp đơn.”

Lưu ý: Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan sẽ thông báo bằng văn bản cho quý khách

3.4. Lệ phí

Theo quy định tại Điều 12 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2019: “Tổ chức, cá nhân phải nộp phí, lệ phí khi tiến hành các thủ tục liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.”

Theo đó, lệ phí đăng kí bản quyền cho chương trình máy tính được quy định cụ thể tại Điều 4 Thông tư 211/2016/TT-BTC là 600.000 đồng/chương trình máy tính.

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô

Bài viết liên quan:

Thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm tạo hình

Thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm

Trên đây là những vấn đề pháp lí liên quan đến thủ tục đăng kí bản quyền chương trình máy tính. Nếu có bất kì vướng mắc nào, quý khách vui lòng liên hệ Công ty Luật Thành Đô để được tư vấn và giải đáp miễn phí.

5/5 - (1 bình chọn)