Trong thực tiễn cuộc sống hiện nay, mỗi ngày có hàng nghìn tác phẩm ra đời với những nội dung khác nhau. Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra là làm cách nào để tác giả có thể bảo hộ được tác phẩm của mình, hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro và sự sao chép từ người khác? Xuất phát từ lí do đó, các tác giả đã tiến hành đăng kí bản quyền tác phẩm mình sáng tạo ra để bảo vệ quyền lợi của mình.

Vậy, trình tự, thủ tục liên quan đến việc đăng kí bản quyền tác phẩm văn học, khoa học được thực hiện như thế nào? Để giải quyết vấn đề trên, Luật Thành Đô xin đưa ra những tư vấn về nội dung “Thủ tục đăng kí bản quyền tác phẩm văn học khoa học”.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009;

Nghị định số 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả và quyền liên quan;

Thông tư số 211/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lí và sử dụng phí đăng kí quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả

Thông tư số 08/2016/TT-BVHTTDL quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

Đăng ký bản quyền tác phẩm văn học khoa học
Đăng ký bản quyền tác phẩm văn học khoa học

II. KHÁI NIỆM TÁC PHẨM VĂN HỌC KHOA HỌC, KHOA HỌC

2.1. Tác phẩm

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009 thì tác phẩm làsản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phư­ơng tiện hay hình thức nào.”

2.2. Tác phẩm văn học, khoa học

Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 14 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009 thì tác phẩm văn học, khoa học bao gồm các loại hình như sau:

– Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác là tác phẩm thể hiện bằng chữ nổi cho người khiếm thị, ký hiệu tốc ký và các ký hiệu tương tự thay cho chữ viết mà các đối tượng tiếp cận có thể sao chép được bằng nhiều hình thức khác nhau.

– Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác là tác phẩm thể hiện bằng ngôn ngữ nói và phải được định hình dưới một hình thức vật chất nhất định.

– Tác phẩm báo chí là tác phẩm có nội dung độc lập và cấu tạo hoàn chỉnh, bao gồm các thể loại: Phóng sự, ghi nhanh, tường thuật, phỏng vấn, phản ánh, điều tra, bình luận, xã luận, chuyên luận, ký báo chí và các thể loại báo chí khác nhằm đăng, phát trên báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử hoặc các phương tiện khác.

– Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học

– Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian là các loại hình nghệ thuật biểu diễn như chèo, tuồng, cải lương, múa rối, điệu hát, làn điệu âm nhạc; điệu múa, vở diễn, trò chơi dân gian, hội làng, các hình thức nghi lễ dân gian.

– Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

III. THỦ TỤC ĐĂNG KÍ BẢN QUYỀN TÁC PHẨM VĂN HỌC, KHOA HỌC

Khi có nhu cầu đăng kí bản quyền các tác phẩm văn học khoa học nêu ở trên, quý khách có trách nhiệm phải tuân thủ một số điều kiện và trình tự thủ tục như sau:

3.1. Danh mục hồ sơ

Theo quy định tại Điều 50 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009, tác giả, chủ sở hữu phần mềm có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp đơn đăng kí quyền tác giả. Đơn đăng kí quyền tác giả gồm:

– Tờ khai đăng ký quyền tác giả.

Trong đó, tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu tác phẩm văn học khoa học hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu tác phẩm văn học khoa học; tóm tắt nội dung phầm mềm; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn. Mẫu tờ khai được quy định cụ thể tại Thông tư số 08/2016/TT-BVHTTDL

– Hai bản sao các tác phẩm văn học khoa học mà quý khách sử dụng để đăng ký quyền tác giả;

– Giấy uỷ quyền, nếu quý khách ủy quyền cho người khác nộp đơn;

– Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

Lưu ý: Nếu tác phẩm văn học, khoa học có đồng tác giả, đồng chủ sở hữu thì phải có văn bản đồng ý của các đồng tác giả, đồng chủ sở hữu;

3.2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

Theo quy định tại Điều 34 Nghị định 22/2018/NĐ-CP, sau khi chuẩn bị hồ sơ, quý khách có thể nộp trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nộp tại Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Ngoài ra, quý khách có thể gửi hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện.

3.3. Thời gian giải quyết hồ sơ

Theo quy định tại Điều 52 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009, thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng kí quyền tác giả là:

Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho người nộp đơn.”

Lưu ý: Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan sẽ thông báo bằng văn bản cho quý khách

3.4. Lệ phí

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 211/2016/TT-BTC, lệ phí đăng kí bản quyền tác phẩm văn học, khoa học được quy định cụ thể như sau:

– Nếu tác phẩm văn học, khoa học quý khách đăng kí là: Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác; Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác; hoặc Tác phẩm báo chí thì lệ phí sẽ là 100.000 đồng/1 tác phẩm

– Tác phẩm quý khách đăng kí là: Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học thì lệ phí là 300.000 đồng/ 1 tác phẩm

– Tác phẩm quý khách đăng kí là: Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu hoặc các chương trình chạy trên máy tính, lệ phí là 600.000 đồng/1 chương trình máy tính.

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô

Bài viết liên quan đăng ký bản quyền tác phẩm văn học:

Thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm tạo hình

Thủ tục đăng ký bản quyền cho chương trình máy tính

Trên đây là những vấn đề pháp lí liên quan đến thủ tục đăng kí bản quyền tác phẩm văn học khoa học. Nếu có bất kì vướng mắc nào, quý khách vui lòng liên hệ Công ty Luật Thành Đô để được tư vấn và giải đáp miễn phí.

Đánh giá bài viết này