Không nằm ngoài quá trình phát triển và hội nhập, du học là một trong những xu thế thịnh hành hiện nay. Với nhu cầu mong muốn được học hỏi tiếp thu một nền giáo dục tốt hơn ở các nước phát triển, nhiều học sinh, sinh viên đã tìm đến các trung tâm tư vấn du học để được tư vấn, giải đáp và lựa chọn được những trường phù hợp với điều kiện của mình.

Chính vì thế, ngày càng có nhiều trung tâm tư vấn du học được lập ra. Tuy nhiên, nhiều tổ chức muốn kinh doanh dịch vụ tư vấn du học có nhiều thắc mắc, băn khoăn trong quá trình thành lập trung tâm tư vấn du học mà trong đó quan trọng nhất là đề án để xin giấy phép tư vấn du học

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý trong đó có lĩnh vực tư vấn về giấy phép tư vấn du học. Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết: “Đề ăn xin giấy phép tư vấn du học”.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật doanh nghiệp năm số: 59/2020/QH14;

– Luật đầu tư số: 61/2020/QH14;

– Luật giáo dục số 43/2019/QH14;

– Nghị định số: 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

– Nghị định số:135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

– Thông tư số: 29/2013/TT-BGDĐT ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học;

– Thông tư số: 23/2013/TT-BGDĐT quy định về tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

Đề án xin giấy phép tư vấn du học
Đề án giấy phép tư vấn du học

II. HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP TƯ VẤN DU HỌC

2.1. Điều kiện để xin giấy phép tư vấn du học:

Theo quy định tại điều 107 nghị định số: 46/2017/NĐ-CP, để xin Giấy phép tư vấn du học, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học cần có những điều kiện sau:

– Trung tâm tư vấn du học được thành lập theo quy định của pháp luật, như: Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014; Các đơn vị sự nghiệp có chức năng kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; Tổ chức giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

– Về trụ sở, cơ sở vậy chất: Trung tâm vấn du học phải có trụ sở, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

– Về đội ngũ nhân viên: phải có đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học phù hợp các điều kiện như sau: Có trình độ đại học trở lên; Có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; và nhân viên tư vấn du học phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Danh mục hồ sơ xin Giấy phép tư vấn du học

Theo quy định tại khoản 2 điều 108 nghị định số: 46/2017/NĐ-CP hồ sơ xin Giấy phép tư vấn du học bao gồm:

(1) Văn bản đề nghị cấp giấy phép tư vấn du học (trong văn bản này sẽ thể hiện đề án xin Giấy phép tư vấn du học)

(2) Bản sao chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; (các giấy tờ này phải được chứng thực theo quy định của pháp luật);

(3) Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học của trung tâm tư vấn du học, gồm các thông tin chủ yếu như sau:

– Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học;

– Bản sao có chứng thực Hợp đồng lao động;

– Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu;

– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan chức năng có thẩm quyền;

– Bản sao có chứng thực bằng cử nhân trở lên;

– Bản sao có chứng thực chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học;

(4) Quyết định của Chủ sở hữu công ty về việc thành lập trung tâm tư vấn du học;

(5) Quyết định của Công ty về việc bổ nhiệm giám đốc trung tâm tư vấn du học;

(6) Hồ sơ của giám đốc trung tâm tư vấn du học bao gồm các giấy tờ sau:

– Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu của giám đốc trung tâm;

– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

– Bằng cấp cao nhất của giám đốc trung tâm tư vấn du học hiện có;

(7) Tài liệu để chứng minh cơ sở vật chất của trung tâm tư vấn du học:

– Bản sao có chứng thực Hợp đồng thuê trụ sở;

– Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu nhà ở nơi đặt trụ sở để làm trung tâm tư vấn du học;

(8) Tài liệu định hướng du học của trung tâm tư vấn du học;

(9) Mẫu hợp đồng du học tự túc của trung tâm tư vấn du học;

(10) Biên bản ghi nhớ với đối tác của trung tâm tư vấn du học (Nếu có);

Đề án xin giấy phép tư vấn du học
Đề án xin giấy phép tư vấn du học

III. ĐỀ ÁN XIN GIẤY PHÉP TƯ VẤN DU HỌC

Trong hồ sơ xin Giấy phép tư vấn du học, có Văn bản đề nghị cấp giấy phép tư vấn du học, trong văn bản này sẽ thể hiện luôn nội dung của đề án xin giấy phép tư vấn du học.

Đề án xin giấy phép tư vấn du học gồm các nội dung chủ yếu sau:

(1) Giới thiệu khái quát về doanh nghiệp: tên công ty, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, tình trạng hoạt động, ngành nghề kinh doanh và năng lực tài chính của tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

(2) Mục tiêu và nội dung hoạt động của trung tâm tư vấn du học bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

– Mục tiêu;

– Nội dung hoạt động: Quy trình hoạt động dịch vụ tư vấn du học; Quy trình để đưa một học viên đi du học ở trung tâm; Chương trình đào tạo tại nước ngoài.

(3) Khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài gồm các nội dung sau:

– Thị trường phát triển;

– Kế hoạch khai thác và phát triển dịch vụ;

– Giới thiệu về các trường đại học dự kiến để du học.

(4) Kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện của trung tâm tư vấn du học gồm các nội dung sau:

– Cơ cấu bộ máy;

– Giám đốc trung tâm;

– Bộ phận nhân tiếp tư vấn du học;

– Bộ phận theo dõi và quản lý du học sinh.

(5) Phương án giải quyết vấn đề của trung tâm tư vấn du học khi gặp rủi ro.

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô

Trên đây là bài viết của Luật Thành Đô giới thiệu về: “Đề án xin Giấy phép tư vấn du học”. Đến với Luật Thành Đô, ngoài được tư vấn về thủ tục, Quý khách sẽ được tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc trong suốt quá trình hoạt động của trung tâm tư vấn du học.

5/5 - (1 bình chọn)