Lĩnh vực kinh doanh rượu bao gồm: hoạt động sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu và bán rượu tiêu dùng tại chỗ. Hoạt động bán rượu tiêu dùng tại chỗ được hiểu là cá nhân, tổ chức mua rượu của thương nhân sản xuất rượu trong nước, thương nhân nhập khẩu rượu, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu và thương nhân bán lẻ rượu để bán trực tiếp cho người mua tiêu dùng tại địa điểm bán. Theo quy định của pháp luật việc bán rượu tiêu dùng tại chỗ thương nhân phải thực hiện thủ tục đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

Để hỗ trợ tốt nhất cho các thương nhân kinh doanh bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ, Luật Thành Đô xin giới thiệu tới Qúy khách hàng về “Dịch vụ đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ” do đơn vị chúng tôi cung cấp với nội dung cụ thể tại bài viết dưới đây.

Đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ
Đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019;

2. Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu;

3. Nghị định số 17/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 05/02/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

4. Thông tư 168/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;

5. Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. DỊCH VỤ ĐĂNG KÍ BÁN RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ DO LUẬT THÀNH ĐÔ CUNG CẤP

2.1. Nội dung công việc liên quan đến dịch vụ đăng ký bán lrượu tiêu dùng tại chỗ

– Quý khách liên hệ đến công ty Luật Thành Đô, các Luật sư sẽ trao đổi với Quý khách để xác nhận về điều kiện hiện có của Quý khách là gì?

– Hỗ trợ Quý khách hoàn thiện các điều kiện đăng ký bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ theo quy định;

– Tiến hành chuẩn bị hồ sơ đăng ký bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ;

– Tiến hành chỉnh sửa bổ sung hồ sơ đăng ký bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ (Nếu có);

– Nhận kết quả: Giấy xác nhận đăng ký bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ;

– Bàn giao kết quả cho Quý khách;

2.2. Lệ phí và phí dịch vụ đăng kí bán rượu tiêu dùng tại chỗ

– Lệ phí:

Căn cứ điều 4 Thông tư số 168/2016/TT-BTC quy định về mức thu phí, lệ phí khi thẩm định các hoạt động thương mại thì mức thẩm định kinh doanh đối với sản phẩm rượu là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

– Phí dịch vụ:

Trường hợp Qúy khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ đăng ký bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ từ Công ty Luật Thành Đô, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được nhận Báo giá phí dịch vụ cụ thể.

III. HỒ SƠ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BÁN LẺ RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ

3.1. Hồ sơ đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ:

– Danh mục hồ sơ đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ:

(1) Giấy đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ theo Mẫu số 13 ban hành kèm theo Nghị định 17/2020/NĐ-CP.

(2) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.

(3) Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

(4) Bản sao hợp đồng mua bán rượu với các thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu.

(5) Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại các địa điểm bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

– Cơ quan giải quyết: Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh là cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

– Cách bước thực hiện: Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và cấp giấy xác nhận đã đăng ký cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

3.2. Điều kiện đăng ký bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ

Để được đăng ký bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ, theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện bán rượu tiêu dùng tại chỗ thương nhân phải đáp ứng các điều kiện như sau:

– Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

– Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.

– Rượu tiêu dùng tại chỗ phải được cung cấp bởi thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu.

– Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

– Trường hợp thương nhân tự sản xuất rượu để bán tiêu dùng tại chỗ thì phải có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hoặc Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại Nghị định 105/2017/NĐ-CP.

Mẫu đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ như sau:

Mẫu số 13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…….., ngày…. tháng… năm……

GIẤY ĐĂNG KÝ

Bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Kính gửi: Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng………

Tên thương nhân:……………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………… Điện thoại:………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số………………. do………… cấp ngày… tháng…. năm…….

Đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ như sau:

Địa chỉ bán rượu: (1)………………………………………………………………………………….

……………..(2)…………….. xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu, Nghị định số…./2020/NĐ-CP ngày… tháng…. năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Chú thích:

(1): Địa chỉ bán rượu của thương nhân.

(2): Tên thương nhân đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

5 lý do nên dử dụng dịch vụ của luật thành đô
5 lý do nên dử dụng dịch vụ của Luật Thành Đô

Bài viết tham khảo: Hồ sơ xin giấy phép bán lẻ rượu

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật Thành Đô liên quan đến “Dịch vụ xin đăng ký bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ”. Nếu còn bất kỳ vướng mắc nào, Qúy khách vui lòng liên hệ qua tổng đài 19001958 để được Luật sư của chúng tôi tư vấn cụ thể hoặc liên hệ trực tiếp để được sử dụng dịch vụ. Luật Thành Đô tin tưởng với đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm, chuyên nghiệp và uy tín, Qúy khách hàng sẽ luôn cảm thấy hài lòng khi sử dụng dịch vụ do đơn vị chúng tôi cung cấp.

Thắc mắc về đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ:

Điều kiện để đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ:

– Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
– Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.
– Rượu tiêu dùng tại chỗ phải được cung cấp bởi thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu.
– Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.
– Trường hợp thương nhân tự sản xuất rượu để bán tiêu dùng tại chỗ thì phải có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hoặc Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại Nghị định 105/2017/NĐ-CP.

Dịch vụ đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Với kinh nghiệm hơn 10 năm cung cấp dịch vụ pháp lý cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Công ty Luật Thành Đô là đơn vị uy tín cung cấp dịch vụ trọn gói xin các loại giấy phép rượu và đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ- Với chi phí ưu đãi dành cho các doanh nghiệp:
Liên hệ Luật sư Lâm Sơn tư vấn giấy phép (miễn phí): 0919 089 888

Cơ quan giải quyết việc đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh là cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

5/5 - (5 bình chọn)