Liên hệ ngay
0919 089 888

Dịch vụ

Điều kiện

Hồ sơ

Thủ tục

Về chúng tôi

Liên hệ LUẬT SƯ TƯ VẤN
0919 089 888

Uy tín - Nhanh chóng - Chất lượng

dịch vụ xin giấy phép
lữ hành quốc tế

dịch vụ xin giấy phép
lữ hành quốc tế

Liên hệ ngay để được đội ngũ
Luật sư tư vấn miễn phí

Giấy phép lữ hành quốc tế (tên đầy đủ là giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế) là giấy phép cấp cho các doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề lữ hành quốc tế khi các doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện do pháp luật quy định.

Kinh doanh lữ hành quốc tế là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, do đó để được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện do pháp luật quy định. Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế tương đối phức tạp đòi hỏi doanh nghiệp phải đáp ứng nhiều điều kiện kèm theo. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, Luật Thành Đô cung cấp dịch vụ tư vấn xin cấp Giấy phép lữ hành quốc tế trọn gói: 

Mẫu Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Liên hệ ngay

DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP
LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Dịch vụ xin giấy phép
lữ hành quốc tế

✅ Tư vấn về điều kiện và thủ tục xin cấp giấy phép lữ hành quốc tế;
✅ Tư vấn về mẫu hồ sơ, tài liệu khách hàng cần chuẩn bị để xin cấp giấy phép lữ hành quốc tế.
✅ Soạn thảo bộ hồ sơ pháp lý hoàn chỉnh để xin cấp giấy phép lữ hành quốc tế.
✅ Đại diện khách hàng nộp hồ sơ, nộp lệ phí.
✅ Đại diện khách hàng làm thủ tục giải trình, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).
✅ Đại diện khách hàng nhận kết quả  và bàn giao lại cho khách hàng.

Liên hệ ngay

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP
LỮ HÀNH QUỐC TẾ

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP
LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Doanh nghiệp được thành lập hợp pháp, có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp này phải thuộc nhóm lữ hành quốc tế theo quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Mã ngành được quy định tại PHỤ LỤC I Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ
ĐIỀU KIỆN VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
Xem thêm ... ↓ 
Ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế là điều kiện bắt buộc mà doanh nghiệp phải thực hiện khi xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

1. Mức ký quỹ và phương thức ký quỹ 
➤ Mức ký quỹ khi xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được chia làm 3 loại, mức ký quỹ phụ thuộc vào dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp, cụ thể:
+ Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 250.000.000 (hai trăm năm mươi triệu) đồng
+ Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng
+ Doanh nghiệp Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng
Lưu ý: Trong đợt dịch covid-19 hiện này, mức tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành được giảm 80% đến hết ngày 31/12/2023; cụ thể như sau:
- Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế:
+ Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 50 triệu đồng;
+ Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 100 triệu đồng;
+ Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 100 triệu đồng.
➤ Phương thức ký quỹ: Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế thực hiện ký quỹ bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

KÝ QUỸ KINH DOANH
LỮ HÀNH QUỐC TẾ
Xem thêm ... ↓ 
Người phụ trách kinh doanh lữ hành quốc tế là người giữ một trong các chức danh: chủ tịch hội đồng quản trị; chủ tịch hội đồng thành viên; chủ tịch công ty; chủ doanh nghiệp tư nhân; tổng giám đốc; giám đốc hoặc phó giám đốc; trưởng bộ phận kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Theo quy định của Luật Du lịch 2017: Người phụ trách trong doanh nghiệp lữ hành quốc tế phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác thì người phụ trách đó phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

– Chuyên ngành về lữ hành bao gồm một trong các chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị lữ hành; Điều hành tour du lịch; Marketing du lịch; Du lịch; Du lịch lữ hành; Quản lý và kinh doanh du lịch; Quản trị du lịch MICE; Đại lý lữ hành; Hướng dẫn du lịch;

+ Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành’, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở giáo dục ở Việt Nam đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực; Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở đào tạo nước ngoài đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp.

+ Trường hợp bằng tốt nghiệp không thể hiện các ngành, nghề, chuyên ngành thì bổ sung bảng điểm tốt nghiệp hoặc phụ lục văn bằng thể hiện ngành, nghề, chuyên ngành, trong đó có một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch”.

– Chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế: Về nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ, tổ chức thi và cấp chứng chỉ đối với người phụ trách trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được quy định cụ thể tại điều 4 và điều 5 Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.
NGƯỜI PHỤ TRÁCH TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ
Xem thêm ... ↓ 

Liên hệ ngay

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP
GIẤY PHÉP KINH DOANH
LỮ HÀNH QUỐC TẾ

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP
GIẤY PHÉP KINH DOANH
LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được quy định tại Điều 33 Luật Du lịch 2017. Bao gồm:
✅ Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
✅ Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
✅ Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành (do ngân hàng cấp cho doanh nghiệp sau khi ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế);
✅ Bản sao có chứng thực các giấy tờ của người phụ trách (chứng đáp ứng điều kiện về người phụ trách trong doanh nghiệp xin giấy phép lữ hành quốc tế);
✅ Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Liên hệ ngay

trình tự CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH
LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Trình tự cấp GIẤY PHÉP KINH DOANH
LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Bước 1:

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh LHQT
Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép lữ hành quốc tế nộp 01 bộ hồ sơ đến Cục Du lịch quốc gia Việt Nam

Bước 2:

Thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp.
Trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3:

Thông báo sau khi cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
Sau khi cấp giấy phép lữ hành quốc tế, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở
⇩ 
⇩ 

Liên hệ ngay

Chi phí :
Công ty Luật Thành Đô cam kết cung cấp các dịch vụ trọn gói với chi phí tốt nhất, cạnh tranh nhất thị trường. Cam kết không chi phí phát sinh.
Chất lượng dịch vụ :
Với sự tận tâm trong từng hoạt động, Chúng tôi đã đang cung cấp các dịch vụ pháp lý chất lượng cao. Nhận được sự hài lòng của hơn 2000+ khách hàng và giải quyết được vụ việc phức tạp.
Ưu đãi :
Sau khi sử dụng dịch vụ pháp lý của Chúng tôi, Quý khách hàng sẽ nhận được nhiều ưu đãi:
- Giảm 10% cho phí dịch vụ tiếp theo
- Hoặc giảm 5% nếu lựa chọn dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp
Nhân lực :
LUẬT THÀNH ĐÔ có đội ngũ luật sư dày kinh nghiệm và chuyên nghiệp, được đào tạo tại các cơ sở có uy tín trong nước và quốc tế. Luôn sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đòi hỏi tính chuyên môn cao.
Kinh nghiệm :
CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ là một trong những công ty luật ra đời sớm nhất tại Việt Nam. Với hơn 10 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ pháp lý cho các đối tác trong và ngoài nước.

5 Lý do nên chọn DỊch vụ pháp lý tại
Luật Thành Đô

5 Lý do nên chọn DỊch vụ pháp lý tại
Luật Thành Đô

Công ty Luật TNHH thành đô việt nam

Hotline: 0919 089 888

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa Star Tower (Tòa tháp ngôi sao), Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Chính sách dịch vụ

Chính sách thanh toán 

Chính sách bảo mật

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Sản phẩm

Quy trình

Xuất xứ

Bảo hành

Ưu đãi