Luật Khám bệnh chữa bệnh 2023 được Quốc Hội thông qua ngày 09/01/2023 (có hiệu lực từ 01/01/2024) với mục tiêu phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho người dân đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động khám chữa bệnh.

Trong bài viết này, Luật Thành Đô sẽ phân tích và đánh giá những điểm mới nổi bật của Luật Khám bệnh chữa bệnh 2023 so với Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 để Quý khách hàng cập nhật và tham khảo.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Luật Khám bệnh chữa bệnh năm 2009

– Luật Khám bệnh chữa bệnh năm 2023

Điểm mới Luật khám bệnh chữa bệnh 2023
Điểm mới Luật khám bệnh chữa bệnh 2023

II. NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH 2023 SO VỚI LUẬT KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH 2009

2.1. Mở rộng đối tượng hành nghề

– Khám bệnh chữa bệnh 2023 đã quy định theo hướng mở rộng đối tượng hành nghề từ việc cấp chứng chỉ hành nghề theo văn bằng chuyên môn sang quy định cấp giấy phép hành nghề theo chức danh chuyên môn.

– Cấp giấy phép hành nghề cho các chức danh chuyên môn gồm:

+ Bác sỹ;

+ Y sỹ;

+ Điều dưỡng;

+ Hộ sinh;

+ Kỹ thuật y;

+ Dinh dưỡng lâm sàng;

+ Cấp cứu viên ngoại viện;

+ Tâm lý lâm sàng;

+ Lương y;

+ Người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

2.2. Thay đổi cấp chuyên môn kỹ thuật nhằm tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Luật Khám bệnh chữa bệnh 2023 đã có sự thay đổi lớn đối với cấp chuyên môn kỹ thuật, từ 4 tuyến chuyên môn tại luật 2009 thành 3 cấp chuyên môn, cụ thể như sau:

Cấp chuyên môn kỹ thuật theo Luật Khám bệnh chữa bệnh 2009 Cấp chuyên môn kỹ thuật theo Luật Khám bệnh chữa bệnh 2023
Hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước bao gồm 4 tuyến như sau:

– Tuyến trung ương;

– Tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

– Tuyến huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

– Tuyến xã, phường, thị trấn.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước, tư nhân được chia thành 03 cấp chuyên môn kỹ thuật như sau:

– Cấp khám bệnh, chữa bệnh ban đầu thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, điều trị ngoại trú, chăm sóc sức khỏe ban đầu; quản lý bệnh tật, phục hồi chức năng tại cộng đồng;

– Cấp khám bệnh, chữa bệnh cơ bản thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, điều trị ngoại trú, nội trú tổng quát; đào tạo thực hành tổng quát, tổ chức cập nhật kiến thức y khoa liên tục cho người hành nghề;

– Cấp khám bệnh, chữa bệnh chuyên sâu thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, điều trị ngoại trú, nội trú chuyên sâu; đào tạo thực hành chuyên sâu; nghiên cứu, đào tạo liên tục chuyên sâu; chuyển giao kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh.

Theo quy định tại Khoản 2 điều 77 Luật Khám bệnh chữa bệnh 2023: “Tùy theo chuyên khoa và điều kiện hoạt động, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tổ chức điều trị nội trú. Phòng khám đa khoa tư nhân tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo, phòng khám đa khoa khu vực của Nhà nước, nhà hộ sinh và trạm y tế xã được bố trí giường lưu để theo dõi và điều trị cho người bệnh nhưng tối đa không quá 72 giờ, trừ trường hợp bất khả kháng do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh”.

Các thay đổi về cấp chuyên môn kỹ thuật và các trường hợp phòng khám đa khoa tư nhân được bố trí giường lưu để theo dõi và điều trị người bệnh là những thay đổi góp phần tăng khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

2.3. Nâng cao, chuẩn hóa kỹ năng của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 đã có sự thay đổi thể hiện việc chuẩn hóa kỹ năng của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Đối với Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 phương thức cấp phép hành nghề là phương thức xét hồ sơ. Luật Khám bệnh chữa bệnh năm 2023 đã thay đổi phương thức này sang đánh giá năng lực hành nghề trước khi cấp phép hành nghề. Giấy phép này có giá trị 5 năm, cụ thể:

– Căn cứ Điều 121 Luật Khám, chữa bệnh 2023, chứng chỉ hành nghề được cấp trước ngày 01/01/2023 được chuyển sang giấy phép hành nghề theo lộ trình và được gia hạn 05 năm/lần kể từ ngày chuyển đổi.

– Thời gian cấp giấy phép hành nghề không phải kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề áp dụng với các đối tượng:

+ Người đề nghị cấp giấy phép hành nghề chức danh bác sĩ từ 01/01/2024 – 31/12/2026.

+ Người đề nghị cấp giấy phép hành nghề chức danh y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh từ 01/01/2024 – 31/12/2027.

+ Người đề nghị cấp giấy phép hành nghề chức danh kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng từ 01/01/2024 – 31/12/2028.

– Người được cấp văn bằng đào tạo y sỹ trình độ trung cấp sau 31/12/2026 không được cấp giấy phép hành nghề với chức danh y sỹ. Ngược lại, Hội đồng Y khoa Quốc gia sẽ thực hiện kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám chữa bệnh như sau:

+ Chức danh bác sĩ: Từ ngày 01/01/2027.

+ Chức danh y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh: Từ ngày 01/01/2028.

+ Chức danh kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng: Từ ngày 01/01/2029.

2.4. Phát triển hoạt động khám bệnh, chữa bệnh từ xa

– Luật Khám bệnh chữa bệnh năm 2023 là văn bản quy phạm pháp luật đầu tiên của Việt Nam đưa ra khái niệm: Khám bệnh, chữa bệnh từ xa.

Khám bệnh, chữa bệnh từ xa là hình thức khám bệnh, chữa bệnh không trực tiếp tiếp xúc giữa người hành nghề và người bệnh mà việc khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện thông qua thiết bị, công nghệ thông tin.

– Luật Khám bệnh chữa bệnh 2009 đã có quy định về Hội chẩn từ xa bằng công nghệ thông tin và Phòng khám tư vấn sức khỏe hoặc phòng tư vấn sức khỏe qua các phương tiện công nghệ thông tin (tại văn bản hướng dẫn thi hành). Tuy nhiên chưa có quy định chi tiết về cách thức thực hiện và quy trình.

– Luật Khám bệnh chữa bệnh 2023 có quy định về cách thức thực hiện khám bệnh, chữa bệnh từ xa (Khoản 1 điều 80), Quy trình hỗ trợ khám bệnh chữa bệnh từ xa giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (khoản 2 điều 80), Hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa đối với trường hợp việc cấp cứu cần sự hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật (Điểm c khoản 3 điều 61)

– Các quy định này nhằm phát triển hoạt động khám bệnh, chữa bệnh từ xa, giúp cải thiện khả năng tiếp cận của người bệnh với các dịch vụ y tế có chất lượng, hiệu quả về chi phí; Nâng cao hiệu quả khám bệnh chữa bệnh khi có sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các cơ sở khám bệnh chữa bệnh; Tăng cường đáp ứng nhu cầu khám bệnh chữa bệnh mọi lúc, mọi nơi.

III. NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI HOÀN TOÀN CỦA LUẬT KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH 2023

3.1. Quy định về đánh giá chất lượng trong Luật khám bệnh chữa bệnh 2023

Luật khám bệnh chữa bệnh năm 2023 có quy định mới về cơ sở khám bệnh chữa bệnh phải tự đánh giá chất lượng khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở mình.

Các tiêu chuẩn đánh giá bao gồm:

– Tiêu chuẩn chất lượng cơ bản đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành;

– Tiêu chuẩn chất lượng nâng cao đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành;

– Tiêu chuẩn chất lượng đối với từng chuyên khoa hoặc dịch vụ kỹ thuật do Bộ Y tế ban hành;

– Tiêu chuẩn chất lượng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc từng chuyên khoa hoặc dịch vụ kỹ thuật do tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài ban hành được Bộ Y tế thừa nhận.

Đồng thời, Luật Khám bệnh chữa bệnh 2023 cũng quy định các nguyên tắc đánh giá chất  lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Khoản 2 điều 58). Kết quả đánh giá chất lượng được công khai tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

3.2. Liên thông kết quả khám bệnh, chữa bệnh

Theo quy định tại điều 52 Luật Khám bệnh chữa bệnh 2023, khi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xin cấp giấy phép hoạt động phòng khám, bệnh viện phải đáp ứng điều kiện: Có cơ sở vật chất phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn và quy mô của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trong đó hạ tầng công nghệ thông tin phải bảo đảm kết nối với Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Khoản 2 điều 112 Luật Khám bệnh chữa bệnh 2023 cũng quy định: Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế thống nhất, tập trung quản lý, phải đáp ứng các điều kiện bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật và bảo đảm liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia.

Đây là các quy định mới thể hiện mục tiêu từng bước liên thông kết quả khám bệnh, chữa bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Theo khoản 8 Điều 120: Hoàn thành việc xây dựng và vận hành Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trước ngày 01 tháng 01 năm 2027)

3.3. Thành lập Hội đồng y khoa Quốc gia

Hội đồng y khoa Quốc gia là mô hình lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam trong hệ thống cơ quan quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực y tế.

Tại Điều 25 Luật khám chữa bệnh 2023 quy định về Hội đồng Y khoa Quốc gia quy định, Hội đồng Y khoa Quốc gia là tổ chức do Thủ tướng Chính phủ thành lập, có chức năng đánh giá độc lập năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; có con dấu và trụ sở riêng.

Trên đây là phân tích, đánh giá của Luật Thành Đô về Những điểm mới nổi bật của Luật Khám bệnh chữa bệnh năm 2023, có hiệu lực từ 01/01/2024. Nếu còn thắc mắc cần được giải đáp hay có nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô vui lòng liên hệ Hotline: 0919 089 888

Đánh giá bài viết này