Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư là một trong các thủ tục cần thực hiện khi nhà đầu tư có dự án thuộc diện phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư có nhu cầu điều chỉnh dự án đầu tư.

Để các nhà đầu tư có thể tìm hiểu rõ hơn về hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp phải quyết định chủ trương đầu tư, Luật Thành Đô xin giới thiệu bài viết: Hồ sơ điều chỉnh dự án phải quyết định chủ trương đầu tư

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

– Biểu cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO;

– Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Hồ sơ điều chỉnh dự án phải quyết định chủ trương đầu tư
Hồ sơ điều chỉnh dự án phải quyết định chủ trương đầu tư

II. CÁC TRƯỜNG HỢP ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN PHẢI QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Căn cứ khoản 3 điều 41 Luật đầu tư quy định về trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư như sau:

“3. Nhà đầu tư có dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;

b) Thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30 ha, thay đổi địa điểm đầu tư;

c) Thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư;

d) Kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư mà tổng thời gian đầu tư dự án vượt quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu;

đ) Điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;

e) Thay đổi công nghệ đã được thẩm định, lấy ý kiến trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư;

g) Thay đổi nhà đầu tư của dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư trước khi dự án khai thác, vận hành hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có).”

Theo đó, nhà đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh chấp thuận nếu dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp dưới đây:

– Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;

– Thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30 ha, thay đổi địa điểm đầu tư;

– Thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư;

– Điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;

– Thay đổi công nghệ đã được thẩm định, lấy ý kiến trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư;

– Thay đổi nhà đầu tư của dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư trước khi dự án khai thác, vận hành hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có).

III. HỒ SƠ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN PHẢI QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Căn cứ khoản 1 điều 44 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định về hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư thuộc trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính Phủ như sau:

“1. Nhà đầu tư nộp 08 bộ hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hồ sơ gồm:

a) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

b) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

c) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

d) Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư (nếu có).”

Theo đó, hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư bao gồm:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

– Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

– Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

– Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư (nếu có).

Trường hợp nhà đầu tư điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền cấp chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cũng tương tự như trên và chỉ khác nhau về số lượng hồ sơ nhà đầu tư phải nộp cho cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận.

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô

Bài viết cùng chủ đề đầu tư:

Điều kiện về nhà đầu tư khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục điều chỉnh quy mô dự án đầu tư tại Việt Nam

Trên đây là hồ sơ điều chỉnh dự án phải quyết định chủ trương đầu tư. Nếu Quý độc giả còn bất cứ vướng mắc nào liên quan đến thủ tục này, vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được hỗ trợ giải đáp.