Giấy phép đầu tư ra nước ngoài là vấn đề được nhiều nhà đầu tư quan tâm hiện nay. Hoạt động đầu tư ra nước ngoài ngày càng trở nên phổ biến, xuất phát từ các lợi ích mà hoạt động này mang lại: Khai thác, phát triển, mở rộng thị trường; tăng khả năng xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, thu ngoại tệ; tiếp cận công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực quản trị và bổ sung nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, đối với nhà đầu tư đã được cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài trong những trường hợp do pháp luật quy định cần phải thực hiện việc điều chỉnh giấy phép đầu tư.

Để tạo điều kiện cho quý khách hàng quan tâm về vấn đề điều chỉnh giấy phép đầu tư ra nước ngoài, công ty Luật Thành Đô giới thiệu bài viết:

“ Hướng dẫn điều chỉnh giấy phép đầu tư ra nước ngoài” theo quy định mới nhất – Luật đầu tư 2020.

Điều chỉnh giấy phép đầu tư ra nước ngoài
Điều chỉnh giấy phép đầu tư ra nước ngoài

I. TƯ VẤN XIN CẤP MỚI GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

1.1. Tư vấn hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài

Để được cấp giấy phép đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư sẽ phải nộp hồ sơ đề nghị cấp, chuẩn bị thành phần hồ sơ như sau:

– Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài

– Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư

– Quyết định đầu tư ra nước ngoài

– Văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư của tổ chức tín dụng.

(Nhà đầu tư có cam kết tự thu xếp ngoại tệ hoặc có cam kết thu xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài của tổ chức tín dụng được phép).

1.2. Các bước xin cấp mới giấy phép đầu tư ra nước ngoài

Theo quy định của luật đầu tư năm 2020, thủ tục xin giấy phép đầu tư ra nước ngoài được quy định như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thẩm quyền cấp giấy phép: Bộ Kế hoạch và đầu tư

(Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch, đầu tư phát triển và thống kê)

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Bước 2. Đăng ký

Sau khi nộp hồ sơ, nhà đầu tư đăng ký thông tin đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài.

Chú ý: Hồ sơ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận khi có đầy đủ đầu mục tài liệu theo quy định và đã được đăng ký trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài.

Bước 3: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc có nội dung cần phải làm rõ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ.

Bước 4: Cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài; trường hợp từ chối cấp Giấy phép đầu tư nước ngoài thì phải thông báo cho nhà đầu tư bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Sau khi cấp giấy phép đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ quản lý ngành, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi nhà đầu tư đặt trụ sở chính.

II. NHỮNG TRƯỜNG HỢP PHẢI ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép đầu tư ra nước ngoài trong những trường hợp mà luật đầu tư 2020 quy định, cụ thể:

Thứ nhất, thay đổi nhà đầu tư Việt Nam

Thứ hai, thay đổi hình thức đầu tư

Hiện nay có 4 hình thức đầu tư chính quy định tại Điều 52 Luật đầu tư 2020. Nếu thuộc trường hợp thay đổi hình thức đầu tư thì nhà đầu tư phải điều chỉnh giấy phép đầu tư ra nước ngoài, 4 hình thức đầu tư gồm:

– Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;

– Đầu tư theo hình thức hợp đồng ở nước ngoài;

– Góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý tổ chức kinh tế đó;

– Mua, bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài;

(Ngoài 4 hình thức này, nhà đầu tư có thể đầu tư theo các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư)

Thứ ba, Thay đổi các nội dung về: Vốn đầu tư ra nước ngoài; nguồn vốn đầu tư, hình thức vốn đầu tư;

Thứ tư, Thay đổi mục tiêu chính của hoạt động đầu tư ở nước ngoài

Thứ năm, Sử dụng lợi nhuận đầu tư ở nước ngoài trong 2 trường hợp sau đây.

– Tiếp tục góp vốn đầu tư ở nước ngoài trong trường hợp chưa góp đủ vốn theo đăng ký;

– Tăng vốn đầu tư ra nước ngoài;

Lưu ý: Đối với trường hợp thay đổi khác với những thay đổi trên, thì nhà đầu tư phải cập nhật trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư khi thay đổi các nội dung.

Liên hệ luật sư tư vấn đầu tư ra nước ngoài: 0919.098.888
Liên hệ luật sư tư vấn đầu tư ra nước ngoài: 0919.098.888

III. HỒ SƠ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Để tiến hành điều chỉnh giấy phép đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ, thành phần hồ sơ gồm:

1. Văn bản đề nghị điều chỉnh giấy phép đầu tư ra nước ngoài.

2. Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư

3. Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư đến thời điểm nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

4. Quyết định điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài

5. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

6. Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư trong trường hợp điều chỉnh tăng vốn đầu tư ra nước ngoài. Thời điểm xác nhận của cơ quan thuế là không quá 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ

IV. THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

4.1. Thẩm quyền điều chỉnh giấy phép đầu tư ra nước ngoài

Thẩm quyền: Bộ kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch, đầu tư phát triển và thống kê

Trụ sở: số 6B Hoàng Diệu, quận Ba Đình, Hà Nội

4.2. Quy trình điều chỉnh giấy phép đầu tư ra nước ngoài

– Nhà đầu tư nộp bộ hồ sơ theo mục II đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ

– Trường hợp đề nghị điều chỉnh Giấy phép đầu tư ra nước ngoài đến dự án đầu tư thuộc diện phải chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài thì phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Lưu ý: Cơ quan, người có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài thì có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư ra nước ngoài. Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định đầu tư ra nước ngoài thì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh nội dung quyết định đầu tư ra nước ngoài

Trường hợp đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của cấp cao hơn thì cấp đó có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư ra nước ngoài

V. CHẤM DỨT HIỆU LỰC GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Các trường hợp chấm dứt hiệu lực giấy phép đầu tư ra nước ngoài

Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

– Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;

– Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp;

– Nhà đầu tư chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư ở nước ngoài cho nhà đầu tư nước ngoài;

– Quá thời hạn 24 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án đầu tư theo tiến độ đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước và không thực hiện thủ tục điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư;

– Tổ chức kinh tế ở nước ngoài bị giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;

– Theo bản án, quyết định của Tòa án, phán quyết trọng tài.

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Bài viết tham khảo:

tư vấn xin giấy phép đầu tư nước ngoài

giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Trên đây là tư vấn của Công ty Luật Thành Đô về Điều chỉnh giấy phép đầu tư ra nước ngoài. Với kinh nghiệm hơn 10 năm cung cấp dịch vụ pháp lý, công ty Luật Thành Đô cung cấp dịch vụ trọn gói xin cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài, điều chỉnh giấy phép đầu tư ra nước ngoài.

Liên hệ Luật Thành Đô qua Hotline 0919 089 888 để được tư vấn hỗ trợ.

Dịch vụ xin cấp giấy chứng phép đầu tư

Công ty Luật Thành Đô là đơn vị uy tín cung cấp dịch vụ xin cấp giấy phép đầu tư, giấy phép đầu tư ra nước ngoài, điều chỉnh giấy phép đầu tư.
Liên hệ luật sư tư vấn đầu tư (miễn phí): 0919.089.888

Thẩm quyền điều chỉnh giấy phép đầu tư ra nước ngoài

Thẩm quyền: Bộ kế hoạch và Đầu tư
Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch, đầu tư phát triển và thống kê
Trụ sở: số 6B Hoàng Diệu, quận Ba Đình, Hà Nội

Giấy phép đầu tư ra nước ngoài là gì?

Giấy phép đầu tư ra nước ngoài là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho nhà đầu tư thực hiện hoạt động chuyển vốn đầu tư từ Việt Nam sang nước ngoài, sử dụng lợi nhuận có được từ vốn đầu tư này để tiến hành thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại nước ngoài. Khi các nhà đầu tư này đáp ứng được các điều kiện cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài do pháp luật quy định

4.9/5 - (10 bình chọn)