Tên dự án đầu tư là một trong những nội dung được ghi nhận tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp cho công ty có vốn nước ngoài. Do đó khi có nhu cầu thay đổi tên dự án đầu tư, công ty có vốn nước ngoài phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Bài viết dưới đây của Luật Thành Đô sẽ giúp các nhà đầu tư nắm rõ hơn về Thủ tục điều chỉnh tên dự án đầu tư công ty có vốn nước ngoài.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật Đầu tư năm 2020;

– Luật doanh nghiệp năm 2020;

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 26/03/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

– Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Thủ tục điều chỉnh tên dự án đầu tư công ty có vốn nước ngoài
Thủ tục điều chỉnh tên dự án đầu tư công ty có vốn nước ngoài

II. THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH TÊN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI

2.1. Căn cứ thực hiện thủ tục điều chỉnh tên dự án đầu tư công ty có vốn nước ngoài

Giấy chứng nhận đầu tư là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. Giấy chứng nhận đầu tư sẽ bao gồm các thông tin như: Mã số dự án đầu tư, tên dự án đầu tư, mục tiêu, quy mô dự án đầu tư, thời gian thực hiện dự án.. …

Tại khoản 1,2 điều 41 Luật đầu tư năm 2020 quy định trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh mục tiêu, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư, sáp nhập các dự án hoặc chia, tách một dự án thành nhiều dự án, sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn thành lập doanh nghiệp, hợp tác kinh doanh hoặc các nội dung khác và phải phù hợp với quy định của pháp luật.

Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Do đó, khi thay đổi tên dự án đầu tư công ty có vốn nước ngoài phải tiến hành thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư để ghi nhận tên mới của dự án đầu tư.

2.2. Thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục điều chỉnh tên dự án đầu tư công ty có vốn nước ngoài

Hồ sơ thực hiện thủ tục điều chỉnh tên dự án đầu tư công ty có vốn nước ngoài bao gồm những tài liệu, giấy tờ sau:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư theo mẫu.

– Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh tên dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức hoặc văn bản tương đương đối với nhà đầu tư là cá nhân;

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

– Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục trong trường hợp nhà đầu tư không trực tiếp nộp hồ sơ.

2.3. Thẩm quyền và thời hạn giải quyết thủ tục điều chỉnh tên dự án đầu tư công ty có vốn nước ngoài

– Thẩm quyền giải quyết:

Căn cứ điều 47 Nghị định 31/2021/NĐ-CP thì trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư kèm theo tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư. Thẩm quyền giải quyết:

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư để thực hiện dự án đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau: dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế; dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

+ Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sau: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu chức năng trong khu kinh tế;Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

– Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Bài viết cùng chủ đề:

Tên dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài được quy định như thế nào?

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Thành Đô về “Thủ tục điều chỉnh tên dự án đầu tư công ty có vốn nước ngoài”. Quý nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam có thể tham khảo bài viết của Luật Thành Đô. Nếu còn bất kỳ vướng mắc nào liên quan, Quý khách hàng có thể liên hệ hotline 0919089888 để được tư vấn chi tiết hoặc sử dụng dịch vụ.

5/5 - (1 bình chọn)