Điều chỉnh tên nhà đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư là việc nhà đầu tư thay đổi tên của mình trên giấy chứng nhận đầu tư mà không hề thay đổi các thông tin khác, thông thường thủ tục này áp dụng cho các nhà đầu tư là tổ chức khi tổ chức đó thay đổi tên của mình. Để nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn về thủ tục này, Luật Thành Đô xin giới thiệu bài viết: “Điều chỉnh tên nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư”

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

– Thông tư số 03/2021/TT-BHKĐT quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại việt nam, đầu tư từ việt nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều chỉnh tên nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư
Điều chỉnh tên nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư

II. HỒ SƠ ĐIỀU CHỈNH TÊN NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

Căn cứ khoản 1 điều 47 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định:

“1. Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư kèm theo tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.”

Theo đó, thủ tục thay đổi tên của nhà đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư là một thủ tục không phức tạp nhà đầu tư cần chỉ cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư trong đó ghi rõ nội dung thay đổi tên

(2) Các tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên như bản sao đăng ký kinh doanh mới, quyết định đổi tên của nhà đầu tư, hộ chiếu của nhà đầu tư,..

(3) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

(4) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư

(5) Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục

III. THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH TÊN NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị 01 bộ hồ sơ theo mục II bài viết này và nộp theo quy trình sau

– Nộp trực tuyến tại trang web fdi.gov.vn. Trong vòng 15 ngày làm việc nhà đầu tư mang hồ sơ đến Cơ quan đăng ký đầu tư

+ Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố đối với dự án nằm ngoài khu công nghiệ, khu chế xuất, khu công nghệ cao

+ Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với dự án trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

+ Cơ quan đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư đối với các dự án sau đây:

* Dự án đâu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên

* Dự án đầu tư thực hiện ở ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

* Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Bước 3: Nhận kết quả tại Cơ quan đăng ký đầu tư

Lưu ý: Mang bản gốc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi nhận kết quả

Đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư khi đổi tên không cần phải thực hiện thủ tục điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư mà chỉ cần thực hiện thủ tục đổi tên của nhà đầu tư.

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Bài viết cùng chủ đề:

Thủ tục thay đổi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư

Thủ tục rút nhà đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Thành Đô về thủ tục điều chỉnh tên nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư. Nếu Quý độc giả còn có bất cứ vướng mắc nào liên quan, vui lòng liên hệ Công ty Luật Thành Đô để được tư vấn và giải đáp chi tiết.

5/5 - (1 bình chọn)