Phòng khám chuyên khoa là một trong những hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật hiện hành. Đối với mỗi loại hình phòng khám chuyên khoa, pháp luật quy định cụ thể những điều kiện nhất định để phòng khám được cấp giấy phép hoạt động trước khi thực hiện cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh. Bài viết dưới đây của Luật Thành Đô sẽ tập trung phân tích các “Điều kiện cấp giấy phép phòng khám chuyên khoa ung bướu” giúp độc giả và khách hàng nắm rõ hơn các điều kiện liên quan đến cấp phép hoạt động đối với loại hình phòng khám này.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật Khám bệnh, Chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009;

– Nghị định 87/2011/NĐ-CP ngày 27/09/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật khám bệnh, chữa bệnh;

Nghị định 109/2016/NĐ-CP quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

– Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

– Văn bản pháp luật liên quan.

Điều kiện cấp giấy phép phòng khám chuyên khoa ung bướu
Điều kiện cấp giấy phép phòng khám chuyên khoa ung bướu

II. ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA UNG BƯỚU

2.1. Điều kiện để cấp giấy phép phòng khám chuyên khoa ung bướu

Điều kiện về cơ sở vật chất:

+ Có địa điểm cố định;

+ Bảo đảm các điều kiện về an toàn bức xạ, phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật. Cụ thể, theo đó nếu phòng khám chuyên khoa ung bướu có sử dụng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ phải lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở theo quy định tại Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN); đối với điều kiện về phòng cháy chữa cháy theo quy định của Luật phòng cháy chữa cháy 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

+ Phòng khám chuyên khoa ung bướu phải bố trí khu vực tiệt trùng để xử lý dụng cụ y tế sử dụng lại, trừ trường hợp không có dụng cụ phải tiệt trùng lại hoặc có hợp đồng với cơ sở y tế khác để tiệt trùng dụng cụ.

+ Trường hợp phòng khám chuyên khoa ung bướu có thực hiện thủ thuật thì phải có phòng hoặc khu vực riêng dành cho việc thực hiện thủ thuật. Phòng hoặc khu vực thực hiện thủ thuật phải có đủ diện tích để thực hiện kỹ thuật chuyên môn;

– Điều kiện về thiết bị y tế:

+ Có đủ trang thiết bị y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của phòng khám chuyên khoa ung bướu;

+ Có hộp thuốc chống sốc và đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa.

– Điều kiện về nhân lực:

Phòng khám chuyên khoa ung bướu phải có một người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật. Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật và trưởng các khoa chuyên môn của phòng khám chuyên khoa ung bướu phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề có phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở.

+ Có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 36 tháng sau khi được cấp chứng chỉ hành nghề hoặc có thời gian trực tiếp tham gia khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng. Việc phân công, bổ nhiệm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám ung bướu phải được thể hiện bằng văn bản;

+ Là người hành nghề cơ hữu tại phòng khám chuyên khoa ung bướu.

Ngoài người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám chuyên khoa ung bướu các đối tượng khác làm việc trong phòng khám nếu có thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh thì phải có chứng chỉ hành nghề và chỉ được thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi công việc được phân công. Căn cứ vào phạm vi hoạt động chuyên môn, văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận đào tạo và năng lực của người hành nghề, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám chuyên khoa ung bướu phân công người hành nghề được thực hiện các kỹ thuật chuyên môn bằng văn bản;

– Kỹ thuật viên xét nghiệm có trình độ đại học được đọc và ký kết quả xét nghiệm. Trường hợp phòng khám chuyên khoa ung bướu không có bác sỹ chuyên khoa xét nghiệm hoặc kỹ thuật viên xét nghiệm có trình độ đại học thì bác sỹ chỉ định xét nghiệm đọc và ký kết quả xét nghiệm;

– Cử nhân X-Quang có trình độ đại học được đọc và mô tả hình ảnh chẩn đoán. Trường hợp phòng khám chuyên khoa ung bướu không có bác sỹ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh hoặc bác sỹ X-Quang thì bác sỹ chỉ định kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh đọc và ký kết quả chẩn đoán hình ảnh;

– Các đối tượng khác tham gia vào quá trình khám bệnh, chữa bệnh của phòng khám chuyên khoa ung bướu nhưng không cần phải cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 thì được phép thực hiện các hoạt động theo phân công của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám chuyên khoa ung bướu (kỹ sư vật lý y học, kỹ sư xạ trị, âm ngữ trị liệu, tâm lý trị liệu và các đối tượng khác), việc phân công phải phù hợp với văn bằng chuyên môn của người đó.

2.2. Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép hoạt động phòng khám chuyên khoa ung bướu

Căn cứ tại Điều 44 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục cấp Giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa ung bướu như sau:

Bước 1: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gửi 01 bộ hồ sơ xin cấp Giấy phép hoạt động về Sở Y tế;

Bước 2: Sở Y tế tiếp nhận và gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đề nghị;

– Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ thì sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận gửi ngay cho cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động Phiếu tiếp nhận hồ sơ;

– Trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện thì trong thời hạn 03 ngày, tính từ thời điểm nhận được hồ sơ (tính theo dấu bưu điện đến), cơ quan tiếp nhận gửi cho cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động Phiếu tiếp nhận hồ sơ;

Bước 3: Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Y tế sẽ xem xét thẩm định hồ sơ và thẩm định tại cơ sở để cấp Giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa ung bướu.

– Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế phải có văn bản thông báo cho cơ sở xin cấp giấy phép hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian giải quyết thủ tục sẽ tính từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung.

– Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, Sở Y tế thành lập đoàn thẩm định và tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy phép hoạt động.

– Trường hợp không cấp Giấy phép hoạt động, Sở Y tế phải có văn bản trả lời và nêu lý do.

Bước 4: Trả Giấy phép hoạt động cho phòng khám chuyên khoa ung bướu

Lưu ý: Sau 60 ngày, kể từ ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản yêu cầu mà cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động không bổ sung, sửa đổi, hoặc bổ sung, sửa đổi hồ sơ nhưng không đạt yêu cầu thì phải thực hiện lại từ đầu thủ tục đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động.

Trên đây là nội dung bài viết của Công ty Luật Thành Đô về “Điều kiện cấp giấy phép phòng khám chuyên khoa ung bướu” theo các quy định của pháp luật hiện hành. Nếu còn bất kỳ vướng mắc nào liên quan, Quý khách vui lòng liên hệ với Chúng tôi để được Luật sư của chúng tôi tư vấn cụ thể hoặc liên hệ trực tiếp để được sử dụng dịch vụ.

Bài viết liên quan:

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động phòng khám chuyên khoa 2023

Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ: Điều kiện cấp phép 2023

Điều kiện cấp phép phòng khám tai mũi họng 2023

Đánh giá bài viết này