Doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình hoạt động có quyền mở chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh sẽ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp bảo hiểm, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền cho doanh nghiệp. Vậy pháp luật quy định cụ thể về điều kiện, hồ sơ mở chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm như thế nào?. Sau đây Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết về “Điều kiện, hồ sơ mở chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm” để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này.

I. Cơ sở pháp luật

Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 sửa đổi bổ sung 2010;

Nghị định số 73/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành luật kinh doanh bảo hiểm và luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật kinh doanh bảo hiểm.

II. Điều kiện, hồ sơ mở chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm

2.1. Điều kiện mở chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm

Theo Điều 19 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành luật kinh doanh bảo hiểm và luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật kinh doanh bảo hiểm, Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm muốn mở chi nhánh, phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Vốn chủ sở hữu tại thời điểm lập báo cáo tài chính gần nhất không thấp hơn mức vốn pháp định;

– Đáp ứng các quy định về biên khả năng thanh toán;

– Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm với tổng số tiền từ 400 triệu đồng trở lên trong thời hạn 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị mở chi nhánh, văn phòng đại diện;

– Có Quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện; có bằng chứng về quyền sử dụng địa điểm đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện.

– Giám đốc chi nhánh phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung và có bằng đại học hoặc trên đại học, bằng cấp hoặc chứng chỉ đào tạo về bảo hiểm do các cơ sở đào tạo về bảo hiểm được thành lập và hoạt động hợp pháp trong và ngoài nước độn, có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm, cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.

– Có hồ sơ đề nghị mở chi nhánh.

Doanh nghiệp bảo hiểm phải đáp ứng đủ tất cả các điều kiện trên thì mới có thể tiến hành mở chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm.

Điều kiện hồ sơ mở chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm
Điều kiện hồ sơ mở chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm

2.2. Hồ sơ mở chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm

Theo Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành luật kinh doanh bảo hiểm và luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật kinh doanh bảo hiểm, Hồ sơ đề nghị mở chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm bao gồm:

– Văn bản đề nghị mở chi nhánh theo mẫu do Bộ Tài chính quy định;

– Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh theo quy định pháp luật;

– Bằng chứng chứng minh doanh nghiệp bảo hiểm đáp ứng yêu cầu về vốn chủ sở hữu và biên khả năng thanh toán theo quy định;

– Lý lịch tư pháp, bản sao thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, lý lịch, bản sao văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ, kinh nghiệm của người dự kiến được bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh

– Bằng chứng về quyền sử dụng địa điểm đặt trụ sở chi nhánh.

– Văn bản của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ công ty về việc thành lập chi nhánh.

Hồ sơ đề nghị mở chi nhánh doanh nghiệp phải đảm bảo đầy đủ các giấy tờ để hồ sơ được hợp lệ.

Thủ tục mở chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm như sau:

– Bước 1: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp bảo hiểm mở chi nhánh sẽ phải gửi hồ sơ hợp lệ đến Bộ tài Chính. Hồ sơ được xem là hợp lệ khi có đủ các giấy tờ quy định, hồ sơ không hợp lệ sẽ không được Bộ tài chính tiếp nhận.

– Bước 2: Nhận hồ sơ

Bộ tài chính có trách nhiệm nhận hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp bảo hiểm muốn mở chi nhánh.

– Bước 3: Trả kết quả

Trong thời hạn 14 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính có văn bản chấp thuận. Trường hợp từ chối chấp thuận, Bộ Tài chính có văn bản giải thích rõ lý do. Nếu doanh nghiệp không đồng ý với quyết định của Bộ Tài chính có thể thực hiện các thủ tục khiếu nại theo quy định của Luật tố cáo, khiếu nại.

Như vậy, theo các phân tích ở trên có thể thấy doanh nghiệp bảo hiểm được chủ động thành lập chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm khi đáp ứng đủ các điều kiện thành lập chi nhánh theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp bảo hiểm muốn mở chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phải thực hiện các hồ sơ và thủ tục theo quy định và phải được sự chấp thuận của Bộ Tài chính về việc mở chi nhánh. Sau khi được Bộ tài chính đồng ý về việc mở chi nhánh thì doanh nghiệp bảo hiểm mới tiến hành các hoạt động mở chi nhánh và đưa chi nhánh đi vào hoạt động.

Bài viết liên quan:

Hồ sơ cấp phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm

Trên đây, là bài viết của Luật Thành Đô về “Điều kiện, hồ sơ mở chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm”. Đến với Luật Thành Đô, Quý khách sẽ được tư vấn chi tiết và đồng hành trong suốt quá trình hoạt động của Công ty.

5/5 - (1 bình chọn)