Công ty có vốn nước ngoài khi thực hiện đầu tư ở Việt Nam phải đáp ứng những điều kiện nào và có những hạn chế gì về chính sách đầu tư đối với những nhà đầu tư này? Để giải đáp những thắc mắc xung quanh vấn đề điểu kiện thực hiện dự án đầu tư của công ty có vốn nước ngoài, Luật Thành Đô trân trọng gửi tới bạn đọc những nội dung tư vấn về chủ đề này như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

– Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

– Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

– Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Điều kiện thực hiện dự án đầu tư của công ty có vốn nước ngoài
Điều kiện thực hiện dự án đầu tư của công ty có vốn nước ngoài

II. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI

Công ty có vốn nước ngoài là một tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; do đó khi thực hiện thủ tục đầu tư vào Việt Nam, công ty có vốn nước ngoài phải tuân thủ các điều kiện quy định tại điều 23 của Luật đầu tư 2020. Cụ thể như sau:

2.1. Công ty có vốn nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện như nhà đầu tư nước ngoài

– Công ty có vốn nước ngoài phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC nếu Công ty có vốn nước ngoài đó thuộc một trong các trường hợp sau đây:

(1) Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

(2) Có tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

(3) Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Đối với công ty có vốn nước ngoài khi tiếp cận thị trường Việt Nam (kinh doanh ngành nghề hạn chế tiếp cận) thì sẽ có những hạn chế về ngành nghề đầu tư kinh doanh bao gồm 2 nhóm:

+ Ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường: nghĩa là không được đầu tư kinh doanh ngành nghề này tại Việt Nam;

+ Ngành nghề có điều kiện: chỉ được đầu tư kinh doanh ngành nghề này nếu đáp đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Điều kiện tiếp cận thị trường đối với công ty có vốn nước ngoài bao gồm những yêu cầu về:

+ Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế;

+ Hình thức đầu tư;

+ Phạm vi hoạt động đầu tư;

+ Năng lực của nhà đầu tư; đối tác tham gia thực hiện hoạt động đầu tư;

+ Điều kiện khác theo quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Ngoài điều kiện tiếp cận thị trường đối với các ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường thì công ty có vốn nước ngoài khi thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện (nếu có) sau đây:

+ Sử dụng đất đai, lao động; các nguồn tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản;

+ Sản xuất, cung ứng hàng hóa, dịch vụ công hoặc hàng hóa, dịch vụ độc quyền nhà nước;

+ Sở hữu, kinh doanh nhà ở, bất động sản;

+ Áp dụng các hình thức hỗ trợ, trợ cấp của Nhà nước đối với một số ngành, lĩnh vực hoặc phát triển vùng, địa bàn lãnh thổ;

+ Tham gia chương trình, kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước;

+ Các điều kiện khác theo quy định tại các luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế về đầu tư có quy định không cho phép hoặc hạn chế tiếp cận thị trường đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Lưu ý: Trường hợp nhà đầu tư cần tư vấn hoặc làm rõ vấn đề nào về điều kiện thực hiện dự án đầu tư của công ty có vốn nước ngoài nêu trên, vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật Thành Đô hoặc tham khảo thêm tại website: luatthanhdo.com.

2.2. Công ty có vốn nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện như nhà đầu tư trong nước

– Công ty có vốn nước ngoài không thuộc các trường hợp (1), (2), (3) nêu trên thì thực hiện điều kiện và thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư trong nước khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác; đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Lưu ý: Công ty có vốn nước ngoài đã được thành lập tại Việt Nam nếu có dự án đầu tư mới thì làm thủ tục thực hiện dự án đầu tư đó mà không nhất thiết phải thành lập tổ chức kinh tế mới.

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Bài viết cùng chủ đề điều kiện thực hiện dự án đầu tư:

Điều kiện về vốn đầu tư nước ngoài

Điều kiện về thời hạn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Thành Đô về điều kiện thực hiện dự án đầu tư của công ty có vốn nước ngoài. Nếu bạn đọc và các nhà đầu tư có bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến vấn đề này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật Thành Đô để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết.

Đánh giá bài viết này