Pháp luật Việt Nam quy định nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư kinh doanh tại Việt Nam sẽ bị hạn chế tiếp cận thị trường trong một số ngành nghề nhất định. Để các nhà đầu tư có thể tìm hiểu rõ hơn về điều kiện tỷ lệ vốn và tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ khi điều chỉnh giấy phép đầu tư Luật Thành Đô xin giới thiệu bài viết: Điều kiện về vốn và tỷ lệ sở hữu vốn khi điều chỉnh giấy phép đầu tư

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

– Biểu cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO;

– Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều kiện về vốn, tỷ lệ sở hữu vốn khi điều chỉnh giấy phép đầu tư
Điều kiện về vốn và tỷ lệ sở hữu vốn khi điều chỉnh giấy phép đầu tư

II. CÁC TRƯỜNG HỢP ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

Căn cứ khoản 1 điều 41 Luật đầu tư quy định về điều chỉnh dự án đầu tư như sau:

Điều 41. Điều chỉnh dự án đầu tư

1. Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh mục tiêu, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư, sáp nhập các dự án hoặc chia, tách một dự án thành nhiều dự án, sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn thành lập doanh nghiệp, hợp tác kinh doanh hoặc các nội dung khác và phải phù hợp với quy định của pháp luật.

Theo đó, trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư được phép điều chỉnh dự án đầu tư khi chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư, sáp nhập các dự án hoặc chia, tách một dự án thành nhiều dự án, sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn thành lập doanh nghiệp, hợp tác kinh doanh hoặc các nội dung khác.

III. ĐIỀU KIỆN VỀ VỐN VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU VỐN KHI ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

Khoản 10 Điều 17 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định về hạn chế về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài như sau:

10. Hạn chế về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại các điều ước quốc tế về đầu tư được áp dụng như sau:

a) Trường hợp nhiều nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào tổ chức kinh tế và thuộc đối tượng áp dụng của một hoặc nhiều điều ước quốc tế về đầu tư thì tổng tỷ lệ sở hữu của tất cả các nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế đó không được vượt quá tỷ lệ cao nhất theo quy định của một điều ước quốc tế có quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với một ngành, nghề cụ thể;

b) Trường hợp nhiều nhà đầu tư nước ngoài thuộc cùng một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào tổ chức kinh tế thì tổng tỷ lệ sở hữu của tất cả các nhà đầu tư đó không được vượt quá tỷ lệ sở hữu quy định tại điều ước quốc tế về đầu tư áp dụng đối với các nhà đầu tư đó;

c) Đối với công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hoặc quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán, trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài thì thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán;

d) Trường hợp tổ chức kinh tế có nhiều ngành, nghề kinh doanh mà điều ước quốc tế về đầu tư có quy định khác nhau về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài thì tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế đó không vượt quá hạn chế về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với ngành, nghề có hạn chế về tỷ lệ sở hữu nước ngoài thấp nhất.

Theo đó, đối với một số ngành nghề kinh doanh mà Việt Nam quy định hạn chế tiếp cận thị trường, nhà đầu tư nước ngoài chỉ được nắm giữ một phần vốn điều lệ mà không được phép nắm giữ 100% vốn điều lệ (ví dụ: dịch vụ chiếu phim; vận tải đường thủy;…).

Pháp luật Việt Nam quy định nhà đầu tư nước ngoài bị hạn chế về ngành nghề kinh doanh và tỷ lệ sở hữu vốn trong một số ngành nghề nhất định. Vì vậy, nhà đầu tư nước ngoài trước khi thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư liên quan đến vốn điều lệ của công ty cần đặc biệt lưu ý đối và kiểm tra trước đối với lĩnh vực mình đang kinh doanh tại Việt Nam có thuộc diện hạn chế tỷ lệ vốn góp hay không để thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho phù hợp.

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô

Bài viết cùng chủ đề Điều kiện về vốn và tỷ lệ sở hữu vốn điều chỉnh GCN đầu tư:

Thủ tục đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC

Trên đây là điều kiện về vốn và tỷ lệ sở hữu vốn khi điều chỉnh giấy phép đầu tư. Nếu Quý độc giả còn bất cứ vướng mắc nào liên quan đến thủ tục này, vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được hỗ trợ giải đáp.

5/5 - (1 bình chọn)