Đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm, các chủ thể kinh doanh có thể thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và cả vốn đầu tư nước ngoài. Khác với doanh nghiệp bảo hiểm có vốn đầu tư trong nước, doanh nghiệp bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài có sự khác biệt về hình thức hoạt động cũng như thủ tục thành lập doanh nghiệp.

Vậy pháp luật quy định cụ thể về thủ tục thành lập doanh nghiệp bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài như thế nào. Sau đây Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết về “Thủ tục thành lập doanh nghiệp bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài” để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Dịch vụ Giấy chứng nhận đầu tư – Liên hệ công ty Luật Thành Đô: 0919 089 888

I. Cơ sở pháp lý

– Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 sửa đổi bổ sung 2010;

– Nghị định số 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi.

II. Thủ tục thành lập doanh nghiệp bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài

2.1. Hình thức hoạt động và điều kiện để được cấp phép thành lập và hoạt động

Theo Điều 105 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 sửa đổi bổ sung 2010 thì Doanh nghiệp bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam dưới các hình thức sau đây:

– Công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm, công ty trách nhiệm hữu hạn môi giới bảo hiểm;

– Chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

– Doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới, tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm qua biên giới theo quy định của Chính phủ.

Doanh nghiệp bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài được phép mở văn phòng đại diện tại Việt Nam để thực hiện các hoạt động đại diện cho doanh nghiệm tuy nhiên văn phòng đại diện không được kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam.

Để được cấp giấy phép thành lập và hoạt động thì doanh nghiệp bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm:

– Doanh nghiệp bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài có số vốn điều lệ đã góp không thấp hơn mức vốn pháp định, có hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động, có loại hình doanh nghiệp và điều lệ phù hợp với quy định của Luật, người quản trị, người điều hành có năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ về bảo hiểm; tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm phải có đủ năng lực tài chính và có bằng chứng để chứng minh nguồn tài chính hợp pháp khi tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm.

– Doanh nghiệp bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động hợp pháp và trong tình trạng tài chính bình thường;

– Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép hoạt động kinh doanh bảo hiểm, hoạt động môi giới bảo hiểm trong lĩnh vực dự kiến tiến hành ở Việt Nam.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài
Thủ tục thành lập doanh nghiệp bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài

2.2. Thủ tục thành lập doanh nghiệp bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài

Doanh nghiệp bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài đáp ứng các điều kiện thành lập và điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động nêu trên sẽ thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp theo thủ tục quy định tại Điều 64 và Điều 109 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 sửa đổi bổ sung 2010 như sau:

– Đơn xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động;

– Dự thảo điều lệ doanh nghiệp;

– Phương án hoạt động năm năm đầu, trong đó nêu rõ phương thức trích lập dự phòng nghiệp vụ, chương trình tái bảo hiểm, đầu tư vốn, hiệu quả kinh doanh, khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm và lợi ích kinh tế của việc thành lập doanh nghiệp;

– Danh sách, lý lịch, các văn bằng chứng minh năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người quản trị, người điều hành doanh nghiệp;

– Mức vốn góp và phương thức góp vốn, danh sách những tổ chức, cá nhân chiếm 10% số vốn điều lệ trở lên; tình hình tài chính và những thông tin khác có liên quan đến các tổ chức, cá nhân đó;

– Quy tắc, điều khoản, biểu phí, hoa hồng bảo hiểm của loại sản phẩm bảo hiểm dự kiến tiến hành.

– Điều lệ, giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài nơi đóng trụ sở chính;

– Giấy ủy quyền cho Tổng giám đốc (Giám đốc) tại Việt Nam;

– Bảng tổng kết tài sản, báo cáo tài chính hàng năm có xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập về tình hình hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài nơi đóng trụ sở chính trong ba năm gần nhất.

Doanh nghiệp bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài sẽ tiến hành nộp hồ sơ thành lập cho Bộ Tài chính. Bộ tài chính sẽ thực hiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho doanh nghiệp bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài.

Như vậy, đối với thủ tục thành lập doanh nghiệp bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài nêu trên có thể thấy thủ tục này khác với thành lập doanh nghiệp bảo hiểm có vốn đầu tư trong nước ở các giấy tờ thành lập doanh nghiệp, cụ thể là về điều lệ của công ty, giấy ủy quyền cho người đứng đầu doanh nghiệp tại Việt Nam và báo cáo tài sản của doanh nghiệp trụ sở chính.

5 ly do nen du dung dich vu phap ly cua luat thanh do scaled
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô

Bài viết cùng chủ đề tư vấn Doanh nghiệp bảo hiểm:

công ty cổ phần có vốn nước ngoài

công ty kế toán có vốn đầu tư nước ngoài

Trên đây, là bài viết của Luật Thành Đô về “Thủ tục thành lập doanh nghiệp bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài”. Đến với Luật Thành Đô, Quý khách sẽ được tư vấn chi tiết và đồng hành trong suốt quá trình hoạt động của Công ty.

5/5 - (1 bình chọn)