Tên doanh nghiệp không chỉ là công cụ để phân biệt giữa các doanh nghiệp với nhau mà còn là tài sản tạo nên thương hiệu riêng, giúp đối tác có thể tìm kiếm dễ dàng và chính xác, thúc đẩy công việc kinh doanh phát triển do đó khi doanh nghiệp thay đổi tên thì mọi giấy tờ pháp lý như đăng ký doanh nghiệp, thông báo thuế, các loại giấy phép con cho đến các tài liệu nội bộ như hóa đơn, chứng từ, hợp đồng với đối tác đều cẩn phải điều chỉnh hoặc thông báo cho đối tác biết. Do đó, khi thay đổi tên doanh nghiệp/công ty phải thay đổi giấy phép kinh doanh lữ hành. Tại bài viết này, Luật Thành Đô xin giới thiệu trình tự, thủ tục giúp “Công ty đổi tên trên giấy phép kinh doanh lữ hành” theo quy định của pháp luật hiện hành.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH

– Luật du lịch năm 2017;

– Nghị định số 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch;

– Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch;

– Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch;

– Thông tư số 33/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí Cấp giấy phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam;

– Văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. CÁC TRƯỜNG HỢP CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH

– Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Thay đổi phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Công ty đổi tên có phải đổi giấy phép kinh doanh lữ hành không ?
Công ty đổi tên có phải đổi giấy phép kinh doanh lữ hành không ?

III. ĐIỀU KIỆN CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH

(1) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

(2) Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam:

– Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 250.000.000 (hai trăm năm mươi triệu) đồng;

– Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng;

– Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng.

(3) Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

– Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành là người giữ một trong các chức danh sau: chủ tịch hội đồng quản trị; chủ tịch hội đồng thành viên; chủ tịch công ty; chủ doanh nghiệp tư nhân; tổng giám đốc; giám đốc hoặc phó giám đốc; trưởng bộ phận kinh doanh dịch vụ lữ hành.

– Chuyên ngành về lữ hành bao gồm một trong các chuyên ngành sau:

+ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;

+ Quản trị lữ hành;

+ Điều hành tour du lịch;

+ Marketing du lịch;

+ Du lịch;

+ Du lịch lữ hành;

+ Quản lý và kinh doanh du lịch;

+ Quản trị du lịch MICE;

+ Đại lý lữ hành;

+ Hướng dẫn du lịch;

+ Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành’, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở giáo dục ở Việt Nam đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực; Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở đào tạo nước ngoài đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp.

+ Trường hợp bằng tốt nghiệp không thể hiện các ngành, nghề, chuyên ngành thì bổ sung bảng điểm tốt nghiệp hoặc phụ lục văn bằng thể hiện ngành, nghề, chuyên ngành, trong đó có một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch”.’

giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

IV. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH

Bước 1: Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế đến Tổng cục Du lịch (nay là Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) trong trường hợp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc thay đổi phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch có trách nhiệm cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành cho doanh nghiệp và thông báo cho Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp có trụ sở; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Nhận kết quả là Giấy phép lữ hành điều chỉnh

*Lệ phí: 2.000.000 đồng/giấy phép (Thông tư số 33/2018/TT-BTC ).

V. HỒ SƠ CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH

(1) Đơn đề nghị cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế (Mẫu số 05 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL);

(2) Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế của doanh nghiệp;

(3) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phù hợp với phạm vi kinh doanh trong trường hợp thay đổi phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành.

– Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

VI. DỊCH VỤ CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH CỦA LUẬT THÀNH ĐÔ

– Tư vấn doanh nghiệp về các điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ cần thiết để xin cấp đổi giấy phép lữ hành;

– Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị các giấy tờ, kiểm tra giấy tờ tài liệu được cung cấp;

– Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ xin đổi giấy phép kinh doanh lữ hành;

– Thay mặt công ty nộp và giải trình (nếu có) với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Thay mặt công ty lấy kết quả là giấy phép kinh doanh lữ hành;

– Đại diện doanh nghiệp nộp phí, lệ phí nhà nước theo quy định của nhà nước;

Hướng dẫn công ty các thủ tục sau khi được cấp đổi giấy phép kinh doanh lữ hành.

5 lý do nên dử dụng dịch vụ của luật thành đô
5 lý do nên dử dụng dịch vụ của luật thành đô

Bài viết tham khảo: Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

Đổi tên công ty có phải đổi giấy phép lữ hành không

Chuyên mục tham khảo: Giấy phép lữ hành

Trên đây là nội dung bài viết của Luật Thành Đô liên quan đến vấn đề “Công ty đổi tên có phải đổi giấy phép kinh doanh lữ hành”. Nếu quý khách có vướng mắc cần giải đáp vui lòng liên hệ Luật Thành Đô qua Hotline: 0919 089 888 (Ls. Nguyễn Lâm Sơn) để được tư vấn.

Đánh giá bài viết này