Hiện nay, các doanh nghiệp muốn tiếp tục hoạt động dịch việc làm một cách hợp pháp thì sau khi hết thời hạn của giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm mà trước đó doanh nghiệp đã tiến hành xin cấp phép từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì các doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động việc làm. Như vậy, thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm gồm những bước nào?

Cần chuẩn bị các loại giấy tờ gì? Để làm rõ hơn vấn đề này, Luật Thành Đô xin giới thiệu tới quý bạn đọc bài viết: Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm mới nhất.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Luật Việc làm năm 2013;

Nghị định 23/2021/NĐ-CP quy định chi tiết khoản 3 điều 37 và điều 39 của luật việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm;

Văn bản pháp luật khác có liên quan.

Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm
Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

II. ĐIỀU KIỆN GIA HẠN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM MỚI NHẤT

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 19 Nghị định 23/2021/NĐ-CP quy định doanh nghiệp được gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

(1) Đảm bảo được điều kiện cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm, cụ thể:

– Công ty phải có địa điểm đặt trụ sở chi nhánh để tổ chức hoạt động dịch vụ việc làm thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc được doanh nghiệp thuê ổn định theo hợp đồng từ 03 năm (36 tháng) trở lên;

– Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng);

– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động dịch vụ việc làm phải bảo đảm điều kiện:

+ Là người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

+ Không thuộc một trong các trường hợp sau đây: đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc liên quan đến dịch vụ việc làm;

+ Có trình độ từ đại học trở lên hoặc đã có thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý dịch vụ việc làm hoặc cung ứng lao động từ đủ 02 năm (24 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.

(2) Không thuộc trường hợp bị thu hồi giấy phép theo quy định của pháp luật, cụ thể là các trường hợp sau:

– Chấm dứt hoạt động dịch vụ việc làm theo đề nghị của doanh nghiệp;

– Doanh nghiệp giải thể hoặc bị Tòa án ra quyết định tuyên bố phá sản;

– Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép;

– Bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ việc làm từ 03 lần trong khoảng thời gian tối đa 36 tháng kể từ ngày bị xử phạt lần đầu tiên hoặc cố tình không chấp hành quyết định xử phạt;

– Doanh nghiệp có hành vi giả mạo các văn bản trong hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, cấp lại giấy phép hoặc tẩy xóa, sửa chữa nội dung giấy phép đã được cấp;

– Không đảm bảo một trong các điều kiện quy định tại Điều 14 Nghị định này;

– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là người nước ngoài không đủ điều kiện làm việc tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

(3) Tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo quy định tại Nghị định 23/2021/NĐ-CP;

(4) Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép được gửi đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước thời điểm hết hạn của giấy phép ít nhất 20 ngày làm việc.

Bài viết cùng chủ đề:

Thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

III. THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM MỚI NHẤT

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 19 Nghị định 23/2021/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm bao gồm các bước sau:

Bước 1:

Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để đề nghị gia hạn giấy phép.

Hồ sơ gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm bao gồm các loại giấy tờ sau:

(1) Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép của doanh nghiệp theo Mẫu số 02 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 23/2021/NĐ-CP quy định chi tiết khoản 3 điều 37 và điều 39 của luật việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm;

(2) 01 bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc để đối chiếu Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê địa điểm theo quy định của pháp luật;

(3) Đối với trường hợp doanh nghiệp đề nghị gia hạn giấy phép đồng thời thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, còn thêm các loại giấy tờ sau:

– Bản lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo Mẫu số 04 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 23/2021/NĐ-CP quy định chi tiết khoản 3 điều 37 và điều 39 của luật việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm;

– Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định pháp luật về lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Trường hợp người đại diện là người nước ngoài không thuộc đối tượng cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 thì được thay thế bằng phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài;

+ Các văn bản nêu tại mục này được cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng.

+ Văn bản bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật.

– 01 bản sao chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc để đối chiếu bằng cấp chuyên môn hoặc một trong các văn bản chứng minh thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý dịch vụ việc làm hoặc cung ứng lao động của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như sau:

+ Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc để đối chiếu hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Đối với người làm việc theo chế độ bổ nhiệm cần bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc để đối chiếu quyết định bổ nhiệm; Đối với người làm việc theo chế độ bầu cử cần văn bản công nhận kết quả bầu của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; Đối với trường hợp là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm cần có bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Các văn bản được nêu tại mục (6) trên đây là văn bản của nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật.

(4) Văn bản ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác thực hiện thủ tục xin gia hạn Giấy phép dịch vụ việc làm (nếu có).

Bước 2:

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép;

Bước 3:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đảm bảo theo quy định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, gia hạn giấy phép đối với doanh nghiệp; trường hợp không gia hạn giấy phép thì có văn bản trả lời doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Chuyên mục:Tư vấn giấy phép

Trên đây là bài tư vấn của Luật Thành Đô về vấn đề: Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm mới nhất. Nếu quý bạn đọc còn bất kỳ vướng mắc, băn khoăn nào liên quan đến vấn đề này vui lòng liên hệ với Luật Thành Đô để được hướng dẫn và giải đáp chi tiết.

Đánh giá bài viết này