Gia hạn giấy phép tư vấn du học có vốn nước ngoài là vấn đề được nhiều người quan tâm trong thời gian gần đây. Theo pháp luật hiện hành, không có quy định về thời hạn của Giấy phép tư vấn du học. Tuy nhiên, thực tế Sở giáo dục và đào tạo chỉ cấp giấy phép tư vấn du học cho doanh nghiệp với thời hạn nhất định. Ở Hà Nội thì thời hạn này là 05 (năm) năm. Đối với các tỉnh thành khác thì thời hạn này có thể thay đổi. Thời hạn của giấy phép tư vấn du học được ghi trên giấy phép tư vấn du học.

Do vậy, khi giấy phép gần hết thời hạn thì Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục Gia hạn giấy phép tư vấn du học. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng thực hiện thủ tục như doanh nghiệp trong nước. Ở bài viết này, Luật Thành Đô xin giới thiệu tới Quý khách hàng tư vấn về “Gia hạn giấy phép du học vốn nước ngoài”.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư năm 2020;

– Luật doanh nghiệp năm 2020;

– Luật giáo dục năm 2019;

– Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy đinh điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

– Nghị định số 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;

– Nghị định 138/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục;

– Thông tư 01/2014/TT-BGDDT ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam;

– Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT về việc quy định chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng anh thực hành;

– Các văn bản pháp lý liên quan khác.

Gia hạn giấy phép trung tâm tư vấn du học có vốn nước ngoài
Gia hạn giấy phép trung tâm tư vấn du học có vốn nước ngoài

II. ĐIỀU KIỆN GIA HẠN GIẤY PHÉP TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC VỐN NƯỚC NGOÀI

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp giấy phép tư vấn du học và thời hạn ghi trên giấy phép tư vấn du học gần hết hạn (Ở Hà Nội giấy phép tư vấn du học có thời hạn 05 năm). Để không ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học thì trước đó 30 ngày doanh nghiệp cần làm thủ tục để gia hạn giấy phép tư vấn du học của mình. Điều kiện gia hạn giấy phép tư vấn du học cũng giống như điều kiện khi cấp mới giấy phép tư vấn du học.

Thứ nhất, điều kiện về đội ngũ nhân sự tư vấn trực tiếp du học:

– Có trình độ đại học trở lên

– Chứng chỉ ngoại ngữ phải luôn đảm bảo còn hạn. Thường thì các chứng chỉ ngoại ngữ tiếng anh, tiếng nhật, tiếng trung,…chỉ có thời hạn 02 năm. Do vậy, cần bổ sung lại bằng cấp, chứng chỉ còn hạn trước khi gia hạn giấy phép.

– Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

Thứ hai, điều kiện về tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn du học

Đối với các trung tâm tư vấn du học có vốn nước ngoài thì có điểm đặc biệt so với các trung tâm tư vấn du học có vốn trong nước là ngoài giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng đăng ký kinh doanh cấp thì còn có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư so Cơ quan đăng ký đầu tư cấp cho tổ chức kinh tế khi thành lập tại Việt Nam. Hai loại giấy phép này thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đầu tư năm 2014 và Luật doanh nghiệp năm 2014. Do vậy, trước khi gia hạn giấy phép du học thì doanh nghiệp cần chú ý điều chỉnh các thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho đúng với điều kiện thực tế.

Ví dụ: Nếu công ty thay đổi trụ sở chính phải thay đổi trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thủ tục thay đổi trụ sở của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham khảo bài viết :”…”

Thứ ba, điều kiện về cơ sở vật chất, trụ sở chính.

Tuy Nghị định 135/2018/NĐ-CP đã bãi bỏ quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh tư vấn du học. Tuy nhiên, khi gia hạn/cấp mới giấy phép tư vấn du học thì đoàn thẩm định cơ sở của Sở giáo dục và đào tạo vẫn yêu cầu doanh nghiệp giải trình về cơ sở vật chất, trụ sở chính, giấy phép phòng cháy chữa cháy,…

III. TRÌNH TỰ GIA HẠN HẠN GIẤY PHÉP TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC VỐN NƯỚC NGOÀI

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ như quy định tại Mục IV bài viết này

Bước 2: Nộp 01 bộ hồ sơ tại theo 02 cách sau:

-Trực tiếp tại Sở giáo dục và đào tạo tỉnh/thành phố nơi mở trung tâm tư vấn du học

-Nộp qua đường bưu điện

Bước 3: Quy trình thực hiện

Trong vòng 15 ngày làm việc Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ Trung tâm tư vấn du học

-Nếu hồ sơ hợp lệ, Giám đốc sở Giáo dục và đào tạo cử đoàn công tác xuống xác minh, kiểm tra thực tế lại cơ sở;

-Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Giám đốc sở Giáo dục và đạo tạo ra thông báo bằng văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Bước 4: Nhận kết quả

Sở giáo dục và đào tạo cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học hoặc thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do.

Gia hạn giấy phép tư vấn du học có vốn nước ngoài
Gia hạn giấy phép tư vấn du học có vốn nước ngoài

IV. HỒ SƠ GIA HẠN GIẤY PHÉP TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC VỐN NƯỚC NGOÀI

Hồ sơ và trình tự mở trung tâm tư vấn du học được hướng dẫn tại Điều 108 Nghị định 46/2017/NĐ-CP và được hướng dẫn sửa đổi tại Khoản 44 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP. Tuy nhiên, ngoài những giấy tờ quy định tại Nghị định hướng dẫn thì Sở giáo dục và Đào tạo còn yêu cầu thêm một số loại giấy tờ khác. Theo kinh nghiệm thực tế, Luật Thành Đô liệt kê các hồ sơ cần thiết để mở trung tâm tư vấn du học dưới đây:

STT TÊN VĂN BẢN SỐ LƯỢNG TÌNH TRẠNG
1. Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép 01 Bản gốc
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 01 Bản sao
3. Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học 01 Bản gốc
4. Danh sách đội ngũ nhân viên công ty phụ trách hoạt động tư vấn du học 01 Bản gốc
5. Hồ sơ cá nhân của giám đốc trung tâm tư vấn du học (Giám đốc trung tâm có thể đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của công ty) gồm:

– CMND/CCCD/Hộ chiếu

– Bằng cấp cao nhất của giám đốc trung tâm hiện có

– Sơ yếu lý lịch

– Quyết định bổ nhiệm giám đốc trung tâm tư vấn du học

01 Bản sao
6. Hồ sơ cá nhân nhân viên trực tiếp tư vấn du học

– CMND/CCCD/Hộ chiếu

– Bằng đại học trở lên;

– Chứng chỉ ngoại ngữ

– Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học;

– Sơ yếu lý lịch;

01 Bản sao

 

7. Tài liệu chứng minh cơ sở vật chất:

– Bảng kê cơ sở vật chất

– Hợp đồng thuê trụ sở

– Tài liệu chứng minh quyền sử dụng đất

01 Bản sao
8. Tài liệu định hướng du học 01 Bản sao
9. Mẫu hợp đồng du học tự túc 01 Bản mẫu

V. XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG GIA HẠN GIẤY PHÉP TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC VỐN NƯỚC NGOÀI

Theo Điều 8 Nghị định 138/2013/NĐ-CP về các vi phạm quy định về thông báo, tư vấn tuyển sinh, xác định chỉ tiêu tuyển sinh. Trong đó, Khoản 3 về xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ sở tư vấn du học có vốn nước ngoài như sau:

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi tư vấn du học hoặc tư vấn tuyển sinh chương trình giáo dục có yếu tố nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam khi chưa được cấp phép thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam.

Gia hạn giấy phép tư vấn du học có yếu tố nước ngoài
Gia hạn giấy phép tư vấn du học có vốn nước ngoài

Trên đây là hướng dẫn của Luật Thành Đô về thủ tục gia hạn giấy phép tư vấn du học có vốn nước ngoài. Trong quá trình gia hạn giấy phép hoặc thực hiện các thủ tục liên quan đến giấy phép tư vấn du học nếu có khó khăn hay có những thắc mắc cần được giải đáp, quý khách hàng vui lòng liên hệ 0919089888 (luật sư Lâm Sơn) để được hỗ trợ một cách tốt nhất.

5/5 - (1 bình chọn)