Hoạt động đầu tư vào Việt Nam có nhiều hình thức: Thành lập Công ty, Văn phòng đại diện, Chi nhánh. Trong đó, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài là hình thức đầu tư đơn giản, tiết kiệm chi phí.

Tuy nhiên, giấy phép văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài có thời hạn tối đa 5 năm. Do đó, khi hết hạn nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục: “Gia hạn giấy phép văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài”. Tại bài viết này, Luật Thành Đô xin giới thiệu điều kiện, thủ tục để gia hạn giấy phép văn phòng đại diện.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật Thương mại năm 2005;

– Luật Doanh nghiệp năm 2020;

– Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết về văn phòng đại diện và chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài;

– Thông tư số 11/2016/TT-BCT hệ thống các biểu mẫu sử dụng trong hoạt động của văn phòng đại diện và chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài;

– Thông tư 143/2016/TT-BTC quy định về các khoản phí của nhà nước cho việc thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài

GIA HẠN GIẤY PHÉP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI
GIA HẠN GIẤY PHÉP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI

II. CÁC TRƯỜNG HỢP GIA HẠN GIẤY PHÉP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài được phép gia hạn giấy phép văn phòng đại diện khi hết thời hạn quy định trong Giấy phép nếu không thuộc các trường hợp bị thu hồi Giấy phép thành lập sau:

  • Không hoạt động trong 01 năm và không phát sinh các giao dịch với Cơ quan cấp giấy phép.
  • Không báo cáo về hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh trong 02 năm liên tiếp.
  • Không gửi báo cáo tới Cơ quan cấp Giấy phép trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản.
  • Trường hợp khác theo quy định pháp luật.

III. THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI

3.1. Hồ sơ xin gia hạn Giấy phép văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Căn cứ theo Điều 22 Nghị định 07/2016/NĐ-CP hồ sơ xin gia hạn Giấy phép văn phòng đại diện của công ty nước ngoài gồm các giấy tờ sau:

(1) Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

(2) Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài;

(3) Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;

(4) Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.

Lưu ý: Tài liệu nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3.2. Trình tự, thủ tục gia hạn Giấy phép văn phòng đại diện

Bước 1. Chuẩn bị và nộp hồ sơ

– Thời hạn nộp: Trước ít nhất 30 ngày trước khi Giấy phép hết hạn

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

– Hình thức nộp hồ sơ: Công ty nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp Giấy phép nơi dự kiến đặt Văn phòng đại diện.

Bước 2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận, thẩm định và xử lý hồ sơ.

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Sở Công thương kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công thương cấp giấy phép gia hạn Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài.

Trường hợp việc gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Cơ quan cấp Giấy phép, Bộ quản lý chuyên ngành có văn bản nêu rõ ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép gia hạn hoặc không gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp không gia hạn phải có văn bản nêu rõ lý do.

Bước 4. Nhận kết quả

Sau thời hạn quy định của luật đối với việc giải quyết hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền, sẽ nhận kết quả hồ sơ và thu lệ phí (1.500.000 VNĐ)

Bài viết cùng chủ đề:

Thành lập giấy phép văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài

Điều chỉnh giấy phép văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Thành Đô liên quan đến việc gia hạn giấy phép Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài. Mọi thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ Luật Thành Đô.

Đánh giá bài viết này