Trò chơi điện tử G1 là trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau đồng thời thông qua hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G1). Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử khi sẽ phải xin cấp phép cung cấp dịch vụ trước khi đi vào hoạt động kinh doanh. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực xin cấp phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử, Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết: “Điều kiện cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ G1

– Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT của bộ thông tin và truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng;

– Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

– Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

– Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

– Các văn bản pháp luật khác liên quan.

Điều kiện cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1
Điều kiện cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1

II. ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ G1

Doanh nghiệp để được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

Thứ nhất, là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, có ngành nghề cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng đã được đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia của doanh nghiệp;

(1) Doanh nghiệp được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

(2) Doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.

Thứ hai, đã đăng ký tên miền sử dụng để cung cấp dịch vụ;

Thứ ba, có đủ khả năng tài chính, kỹ thuật, nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động;

Pháp luật hiện hành đã bãi bỏ quy định điều kiện về tổ chức, nhân sự, kỹ thuật cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1, tuy nhiên trên thực tế tiến hành xin cấp cấp phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 thì doanh nghiệp khi tiến hành xin cấp phép vẫn phải đáp ứng điều kiện về tổ chức, nhân sự, kỹ thuật như sau:

(1) Điều kiện về tổ chức, nhân sự cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1

– Có trụ sở chính với địa chỉ và số điện thoại liên hệ rõ ràng;

– Có đội ngũ nhân sự quản trị trò chơi điện tử phù hợp với quy mô hoạt động, bảo đảm tối thiểu 01 nhân sự quản trị 2 máy chủ;

(2) Điều kiện về kỹ thuật cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1

– Hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cho tất cả các trò chơi của doanh nghiệp bảo đảm đáp ứng các điều kiện sau:

+ Có khả năng lưu trữ, cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân của người chơi;

+ Hệ thống quản lý thanh toán cho các trò chơi điện tử của doanh nghiệp phải đặt tại Việt Nam và kết nối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh toán của Việt Nam, bảo đảm cập nhật, lưu trữ chính xác, đầy đủ và cho phép người chơi có thể tra cứu được thông tin chi tiết về tài khoản thanh toán của mình;

+ Quản lý thời gian chơi của người chơi từ 00h00 đến 24h00 hàng ngày và bảo đảm tổng thời gian sử dụng tất cả các trò chơi điện tử G1 của một doanh nghiệp đối với mỗi người chơi dưới 18 tuổi không quá 180 phút trong 24 giờ mỗi ngày;

+ Hiển thị được kết quả phân loại trò chơi điện tử theo độ tuổi đối với tất cả các trò chơi do doanh nghiệp cung cấp khi giới thiệu, quảng cáo trò chơi, cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử; có thông tin khuyến cáo với nội dung “Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe” tại vị trí dễ nhận biết ở diễn đàn của trò chơi và trên màn hình thiết bị của người chơi trong suốt quá trình chơi.

– Có phương án bảo đảm chất lượng dịch vụ, bảo đảm quyền lợi của người chơi;

– Có biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ quản lý nội dung diễn đàn trò chơi (nếu có);

– Có phương án dự phòng về thiết bị và kết nối, phương án sao lưu dữ liệu để bảo đảm an toàn hệ thống khi có sự cố xảy ra;

– Có phương án bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và bí mật thông tin cá nhân của người chơi.

Thứ tư, có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

III. DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ G1 CỦA LUẬT THÀNH ĐÔ

Sau khi nắm được thông tin khách hàng cung cấp, Luật Thành Đô sẽ tiến hành các công việc sau:

(1) Tư vấn về điều kiện cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1;

(2) Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị các giấy tờ, kiểm tra giấy tờ tài liệu được cung cấp;

(3) Xây dựng và soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1;

(5) Đại diện quý doanh nghiệp đi nộp hồ sơ tại cơ quan chức năng;

(6) Hỗ trợ giải trình tại cơ quan chức năng về hồ sơ theo quy định của pháp luật;

(7) Đại diện doanh nghiệp lấy kết quả là Giấy phép cung cấp trò chơi điện tử G1;

(8) Đại diện doanh nghiệp nộp phí, lệ phí nhà nước theo quy định của nhà nước;

(9) Hỗ trợ doanh nghiệp các thủ tục hoàn tất sau khi được cấp giấy phép;

Ngoài thủ tục xin cấp phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1, Luật Thành Đô hỗ trợ khách hàng tiến hành thủ tục xin cấp phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2 G3 G4.

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô

Bài viết trên, Luật Thành Đô đã nêu rõ các điều kiện cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1, Quý khách hàng nếu có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến điều kiện cấp phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 nói riêng, thủ tục xin cấp phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử nói chung vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được hướng dẫn và giải đáp tận tình.

Đánh giá bài viết này