Trong guồng quay của cuộc sống hiện đại, nhiều người có nhu cầu tìm đến các nhu cầu giải trí để giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi trong đó có tìm đến các trò chơi điện tử. Nắm bắt được nhu cầu đó, nhiều công ty cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử ra đời. Tuy nhiên, để hoạt động được trong lĩnh vực đó, họ phải xin giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý trong đó có lĩnh vực tư vấn về giấy phép trò chơi điện tử. Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết: “Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng”.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ GIẤY PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ G1

– Nghị định số: 72/2013/NĐ-CP quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;

– Nghị định số: 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 72/2013/nđ-cp ngày 15 tháng 7 năm 2013 của chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;

– Nghị định số: 150/2018/NĐ-CP sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;

– Thông tư số: 24/2014/TT-BTTTT quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.

Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng
Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

II. THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ G1 TRÊN MẠNG

2.1. Khái niệm trò chơi điện tử G1

Trò chơi điện từ G1 theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 31 nghị định số: 72/2013/NĐ-CP là: Trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau đồng thời thông qua hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp.

2.2. Điều kiện để cấp phép giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

Theo quy định tại khoản 1 điều 32 nghị định số: 72/2013/NĐ-CP, để Doanh nghiệp được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng thì Doanh nghiệp cần đáp ứng được các điều kiện như sau:

– Thứ nhất, phải là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp Luật Việt Nam, có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với ngành nghề là cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng;

– Thứ hai, doanh nghiệp phảo có đủ khả năng tài chính, kỹ thuật, tổ chức, nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động như sau:

+ Phải có trụ sở chính với địa chỉ và số điện thoại liên hệ rõ ràng;

+ Phải có đội ngũ nhân sự quản trị trò chơi điện tử phù hợp với quy mô hoạt động, bảo đảm tối thiểu 01 nhân sự quản trị 2 máy chủ;

Ngoài ra, hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cho tất cả các trò chơi của doanh nghiệp bảo đảm đáp ứng các Điều kiện như sau:

+ Phải có khả năng lưu trữ, cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân của người chơi như: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; nơi đăng ký địa chỉ thường trú; số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (nếu có).

Trong trường hợp người chơi dưới 14 tuổi và chưa có chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu, thì người giám hộ hợp pháp của người chơi sẽ quyết định việc đăng ký thông tin cá nhân của người giám hộ để thể hiện sự đồng ý và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký đó;

+ Hệ thống quản lý thanh toán cho các trò chơi điện tử của doanh nghiệp cung cấp trò chơi phải được đặt tại Việt Nam và có kết nối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh toán của Việt Nam. Ngoài ra, phải bảo đảm cập nhật, lưu trữ chính xác, đầy đủ và cho phép người chơi có thể tra cứu được thông tin chi tiết về tài Khoản thanh toán của mình;

+ Doanh nghiệp phải quản lý thời gian chơi của người chơi từ 00h00 đến 24h00 hàng ngày và bảo đảm rằng tổng thời gian chơi tất cả các trò chơi điện tử G1 của một doanh nghiệp đối với mỗi người chơi dưới 18 tuổi không được quá 180 phút trong 24 giờ mỗi ngày;

+ Doanh nghiệp phải hiển thị liên tục được kết quả phân loại trò chơi điện tử theo độ tuổi đối với tất cả các trò chơi do doanh nghiệp cung cấp khi giới thiệu, quảng cáo trò chơi, cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử; phải có thông tin khuyến cáo với nội dung “Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe” tại vị trí dễ nhận biết ở diễn đàn của trò chơi và trên màn hình thiết bị của người chơi trong suốt quá trình chơi.

+ Doanh nghiệp phải có phương án bảo đảm chất lượng dịch vụ, bảo đảm quyền lợi của người chơi.

+ Doanh nghiệp phải có biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ quản lý nội dung diễn đàn trò chơi (nếu có), tuân thủ theo quy định của pháp luật.

+ Doanh nghiệp phải có phương án dự phòng về thiết bị và kết nối, phương án sao lưu dữ liệu để bảo đảm an toàn hệ thống khi có sự cố xảy ra.

– Thứ ba, doanh nghiệp phải có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

2.3. Danh mục hồ sơ xin giấy phép cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng

Theo quy định tại điều 32d nghị định số: 27/2018/NĐ-CP, hồ sơ xin cấp giấy phép cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng cần các tài liệu sau:

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép (theo mẫu);

(2) Bản sao hợp lệ bao gồm các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận, giấy phép tương đương hợp lệ khác được cấp trước ngày có hiệu lực của Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13).

(3) Văn bản xác nhận sử dụng tên miền hợp pháp đối với tên miền quốc tế.

(4) Đề án cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

– Kế hoạch cung cấp dịch vụ, năng lực tài chính, tổ chức, nhân sự, kỹ thuật thực hiện cung cấp dịch vụ bảo đảm đáp ứng các Điều kiện quy định tại mục 2.2;

– Sơ đồ tổng thể về hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ, địa điểm đặt hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ;

– Bản mô tả chi tiết về hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ bao gồm cả Phần chính và Phần dự phòng như: Tên, chức năng, cấu hình dự kiến của từng thiết bị;

– Bản thông tin chi tiết về phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ; kế hoạch kết nối với mạng Internet và mạng viễn thông (như: tên doanh nghiệp, tên miền, địa chỉ IP, dung lượng kênh kết nối, kênh phân phối trò chơi);

– Bản mô tả chi tiết về hệ thống thanh toán trò chơi và kế hoạch kết nối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh toán tại Việt Nam (như: tên doanh nghiệp, hình thức kết nối, quyền và trách nhiệm của các bên);

– Bản kế hoạch sử dụng tài nguyên Internet;

– Phương án về bảo đảm chất lượng dịch vụ cũng như bảo đảm quyền lợi của người chơi;

– Bản mô tả chi tiết hệ thống thiết bị (như: Phần cứng, Phần mềm) giám sát hoạt động hệ thống cung cấp dịch vụ; bản kế hoạch sao lưu dữ liệu và phương án dự phòng về thiết bị, kết nối và bản mô tả quy trình vận hành, khai thác, cung cấp và sử dụng dịch vụ cũng như kế hoạch bảo đảm bí mật, an toàn thông tin cá nhân của người chơi;

– Bản mô tả chi tiết hệ thống thiết bị (Phần cứng, Phần mềm) để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, đảm bảo bí mật thông tin cá nhân của người chơi; và quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

III. DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP CUNG CẤP TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ G1 TRÊN MẠNG CỦA LUẬT THÀNH ĐÔ

Với đội ngũ luật sư dày dặn kinh nghiệm, Luật Thành Đô cung cấp dịch vụ xin giấy phép cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng như sau:

– Tư vấn và giải đáp mọi vướng mắc về điều kiện cũng như thủ tục xin cấp giấy phép cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng;

– Soạn hồ sơ xin cấp giấy phép cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng;

– Nộp hồ sơ và liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan để xử lý hồ sơ;

– Nhận kết quả và trả kết quả cho Quý khách.

Ngoài ra, trong suốt quá trình hoạt động của Doanh nghiệp, Quý khách còn được Luật Thành Đô hỗ trợ và tư vấn các thủ tục pháp lý miễn phí liên quan quá trình hoạt động của dịch vụ cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng.

5 lý do nên dử dụng dịch vụ của luật thành đô
5 lý do nên dử dụng dịch vụ của Luật Thành Đô

Bài viết tham khảo: Cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2

Trên đây là bài viết của Luật Thành Đô giới thiệu về: “Giấy phép cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng”. Đến với Luật Thành Đô, Quý khách không chỉ được từ vấn miễn phí về thủ tục xin cấp phép mà còn được hỗ trợ trong suốt quá trình hoạt động của Doanh nghiệp.

Mọi vướng mắc vui lòng liên hệ 0919 089 888 để được luật sư tư vấn miễn phí qua tổng đài điện thoại.

Đánh giá bài viết này