Dịch vụ trò chơi điện tử được phân loại theo phương thức cung cấp và sử dụng dịch vụ bao gồm 4 loại: Dịch vụ trò chơi điện tử G1, dịch vụ trò chơi điện tử G2, dịch vụ trò chơi điện tử G3 và dịch vụ trò chơi điện tử G4. Tuy nhiên các doanh nghiệp khi đi vào hoạt động kinh doanh thường hướng đến loại hình trò chơi điện tử G2 G3 G4 để tập trung đẩy mạnh dịch vụ vì những lợi nhuận đem lại từ loại hình trò chơi này.

Bài viết “Thủ tục cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2 G3 G4” của Luật Thành Đô sẽ giới thiệu đến quý khách hàng về các bước thủ tục để hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử theo đúng quy định của pháp luật.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

– Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;

– Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT của bộ thông tin và truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng;

– Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

– Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

– Các văn bản pháp luật khác liên quan.

Thủ tục cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2 G3 G4
Thủ tục cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2 G3 G4

II. THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ G2 G3 G4

2.1. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2 G3 G4

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ xin cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2 G3 G4;

Bước 2: Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ gốc đề nghị xin cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2 G3 G4 cho Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) theo một trong các hình thức sau:

– Nộp trực tiếp;

– Nộp qua đường bưu chính;

– Qua mạng Internet.

Bước 3: Trong thời hạn không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) xem xét, cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2 G3 G4 cho doanh nghiệp theo Mẫu số 20 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 27/2018/NĐ-CP. Trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) có văn bản trả lời, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

2.2. Thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2 G3 G4

Thành phần hồ sơ bao gồm:

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2 G3 G4 theo Mẫu số 19 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 27/2018/NĐ-CP;

(2) Bản sao hợp lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao đối chiếu với bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận, giấy phép tương đương hợp lệ khác được cấp trước ngày có hiệu lực của Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13);

(3) Văn bản xác nhận sử dụng tên miền hợp pháp đối với tên miền quốc tế;

(4) Đề án cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử đáp ứng các quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 Điều 33 Nghị định 27/2018/NĐ-CP, bao gồm các nội dung sau đây:

– Kế hoạch cung cấp dịch vụ, nhân sự, tài chính phù hợp với quy mô hoạt động;

– Sơ đồ tổng thể hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ, địa điểm đặt hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ và kết nối mạng;

– Thông tin về thiết bị cung cấp dịch vụ cả Phần chính và dự phòng bao gồm: Tên, chức năng, cấu hình;

– Thông tin chi tiết về phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ: Mạng Internet (địa chỉ EP, tên miền), mạng viễn thông di động (dự kiến kênh phân phối trò chơi);

– Các hình thức thanh toán dịch vụ, các loại thẻ thanh toán và doanh nghiệp hợp tác trong việc thanh toán dịch vụ (tên doanh nghiệp, loại hình thanh toán);

– Biện pháp bảo đảm chất lượng dịch vụ và quyền lợi của người chơi.

III. DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ G2 G3 G4 CỦA LUẬT THÀNH ĐÔ

Sau khi nắm được thông tin khách hàng cung cấp, Luật Thành Đô sẽ tiến hành các công việc sau:

(1) Tư vấn về điều kiện xin cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2 G3 G4;

(2) Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị các giấy tờ, kiểm tra giấy tờ tài liệu được cung cấp;

(3) Xây dựng và soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2 G3 G4;

(5) Đại diện quý doanh nghiệp đi nộp hồ sơ tại cơ quan chức năng;

(6) Hỗ trợ giải trình tại cơ quan chức năng về hồ sơ theo quy định của pháp luật;

(7) Đại diện doanh nghiệp lấy kết quả là giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2 G3 G4;

(8) Đại diện doanh nghiệp nộp phí, lệ phí nhà nước theo quy định của nhà nước;

(9) Hỗ trợ doanh nghiệp các thủ tục hoàn tất sau khi được cấp giấy phép.

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Bài viết tham khảo: Thủ tục cấp giấy phép trò chơi điện tử G1

Bài viết trên, Luật Thành Đô đã nêu rõ thủ tục cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2 G3 G4. Quý khách hàng nếu có bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến thủ tục cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2 G3 G4 nói riêng và Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử nói chung vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được giải đáp và hướng dẫn tận tình.

5/5 - (1 bình chọn)