Thành lập trung tâm ngoại ngữ là một nhu cầu cấp thiết khi ngoại ngữ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc hội nhập, xoá bỏ rào cản giữa các quốc gia, khu vực. Để thành lập trung tâm ngoại ngữ thì trước tiên nhà đầu tư cần thành lập một công ty có ngành nghề đào tạo học ngoại ngữ, sau đó phải xin giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ. Tại bài viết này luật Thành Đô xin giới thiệu “Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ” để cung cấp trình tự, thủ tục xin giấy phép.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

1. Luật giáo dục năm 2019

2. Luật doanh nghiệp 2020;

3. Nghị định số 84/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật giáo dục

4. Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

5. Nghị định số 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

6. Thông tư số: 21/2018/TT-BGDĐT về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;

7. Các văn bản pháp luật liên quan khác.

Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ
Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ

II. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Căn cứ theo quy định tại Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT, khi thành lập trung tâm ngoại ngữ thì các cá nhân, tổ chức cần đáp ứng các điều kiện sau:

(1) Điều kiện tên của trung tâm ngoại ngữ được đặt theo nguyên tắc: Trung tâm ngoại ngữ + Tên riêng. Trong đó tên riêng không được trùng với tên của trung tâm ngoại ngữ đã được thành lập trước đó, không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

(2) Cơ cấu tổ chức của trung tâm ngoại ngữ

 • Giám đốc
 • Phó giám đốc (nếu có).
 • Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ.
 • Các hội đồng tư vấn (nếu có).
 • Tổ chức Đảng (nếu có) và các tổ chức đoàn thể.

(3) Giám đốc trung tâm ngoại ngữ

 • Có nhân thân tốt;
 • Có năng lực quản lý;
 • Đảm bảo một trong các điều kiện sau:
 • Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ;
 • Tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

(4) Điều kiện về cơ sở vật chất. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học, nguồn kinh phí phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm.

Thông tư hiện hành (Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT) không quy định rõ yêu cầu về cơ sở vật chất của trung tâm ngoại ngữ. Tuy nhiên, theo tinh thần của Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT đã hết hiệu lực thi hành ngày 10/10/2018, quy định về cơ sở vật chất như sau:

 • Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu bảo đảm 1,5 m2/học viên/ca học;
 • Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo;
 • Có khu vực cho cán bộ, giáo viên và học viên nghỉ giải lao, nghỉ giữa giờ.

(5) Điều kiện về giáo viên:

Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ, tin học là người làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành, gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng giáo viên là người Việt Nam, giáo viên là người bản ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể), người nước ngoài.

STT Giáo viên Điều kiện
1 Giáo viên Việt Nam Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;

Có bằng cao đẳng tin học trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

2 Giáo viên là người bản ngữ dạy ngoại ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể) Có bằng cao đẳng trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

 

3 Giáo viên là người nước ngoài Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;

Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp;

Có bằng cao đẳng trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

 

 

(6) Đảm bảo quy định về Phòng cháy chữa cháy.

Đối với trung tâm quy mô > 500m2 thì phải xin Giấy chứng nhận PCCC. Đối với trung tâm quy mô < 500 m2 , doanh nghiệp phải có biên bản kiểm tra PCCC của Cơ quan công an và cam kết thực hiện phương án PCCC (Luật Thành Đô soạn thảo cam kết thực hiện phương án PCCC cho khách hàng).

III. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có thẩm quyền trong việc ra quyết định cho phép hoạt động đối với các trung tâm ngoại ngữ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; trung tâm ngoại ngữ trực thuộc trường trung cấp; trung tâm ngoại ngữ do tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập; trung tâm ngoại ngữ thuộc trường đại học, trường cao đẳng nằm ngoài khuôn viên của trường; trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc các bộ, ban, ngành, các tổ chức xã hội, xã hội – nghề nghiệp có trụ sở đóng tại địa phương.

Ngoài ra, đối với trung tâm ngoại ngữ hoạt động trong khuôn viên của trường đại học, học viện, trường cao đẳng thì Giám đốc đại học, học viện; hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng có thẩm quyền quyết định cho phép hoạt động giáo dục của các trung tâm này.

IV. THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Trước khi xin giấy phép hoạt đọng tủng tâm ngoại ngữ thì cá nhân, tổ chức cần thực hiện qua các bước sau

Bước 1: Thành lập công ty có ngành nghề dạy ngoại ngữ

Mã ngành: 8559 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Dạy ngoại ngữ

Bước 2: Xin giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ

Hồ sơ cần chuẩn bị gồm:

(1) Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;

(2) Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp;

(3) Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;

(4) Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm

(5) Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;

(6) Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy;

(7) Các quy định về học phí, lệ phí;

(8) Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học.

Thời hạn thực hiện:

– 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp ép phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định cơ sở.

-05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định, cơ quan có thẩm quyền cấp phép quyết định cho phép trung tâm triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Bài viết tham khảo: Thành lập chi nhánh trung tâm ngoại ngữ

Chuyên mục tham khảo: Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

Trên đây là toàn bộ tư vấn của chúng tôi liên quan đến quy định về cấp giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ. Nếu Quý khách có phát sinh bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến bài viết hoặc cần tư vấn pháp lý về các vấn đề khác, hãy liên hệ ngay với Công ty Luật Thành Đô qua Hotline 1900.1958

5/5 - (2 bình chọn)