Kinh doanh Game là một hình thức kinh doanh đem lại lợi nhuận cao vì thế các doanh nghiệp hiện nay đang đẩy mạnh kinh doanh dịch vụ này. Khi tiến hành kinh doanh Game sẽ phải xin Giấy phép kinh doanh Game theo đúng quy định của pháp luật.

Bài viết: “Giấy phép kinh doanh Game là gì” của Luật Thành Đô sẽ giới thiệu đến để quý khách hàng nắm rõ hơn về Giấy phép kinh doanh Game cũng như trỉnh tự, thủ tục và hồ sơ để tiến xn giấy phép kinh doanh Game.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

– Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;

– Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT của bộ thông tin và truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng;

– Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

– Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

– Các văn bản pháp luật khác liên quan.

Giấy phép kinh doanh Game là gì
Giấy phép kinh doanh Game là gì

II. GIẤY PHÉP KINH DOANH GAME LÀ GÌ

2.1. Khái niệm giấy phép kinh doanh Game

– Kinh doanh Game là hình thức kinh doanh dựa vào việc cung cấp trò chơi điện tử cho khách hàng – những người có nhu cầu và đam mê để thu về lợi nhuận.

– Giấy phép kinh doanh Game là Giấy phép được cấp cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Game khi doanh nghiệp đảm bảo đầy đủ các điều kiện cấp giấy phép theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

2.2. Thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh Game

– Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh Game: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

III. THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH GAME

Doanh nghiệp tiến hành thủ tục xin giấy phép kinh doanh Game theo trình tự sau:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ xin giấy phép kinh doanh Game

Bước 2: Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ gốc xin giấy phép kinh doanh Game cho Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) theo một trong các hình thức sau:

– Nộp trực tiếp;

Nộp qua đường bưu chính;

– Qua mạng Internet.

Bước 3: Trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, cấp giấy phép game Kinh doanh Game cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp giấy phép, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời trong đó nêu rõ lý do từ chối.

IV. HỒ SƠ TIẾN HÀNH THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH GAME

4.1. Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh Game G1

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh Game G1 theo Mẫu số 15 tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định 27/2018/NĐ-CP;

(2) Bản sao hợp lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao đối chiếu với bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận, giấy phép tương đương hợp lệ khác được cấp trước ngày có hiệu lực của Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13);

(3) Đề án cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 bao gồm các nội dung chính sau đây:

– Kế hoạch cung cấp dịch vụ, năng lực tài chính, tổ chức, nhân sự, kỹ thuật thực hiện cung cấp dịch vụ bảo đảm đáp ứng các Điều kiện quy định tại điểm b, điểm c, điểm d Điều 32 Nghị định 27/2018/NĐ-CP;

– Sơ đồ tổng thể hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ, địa điểm đặt hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ;

– Mô tả chi tiết hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ cả Phần chính và Phần dự phòng bao gồm: Tên, chức năng, cấu hình dự kiến của từng thiết bị;

– Thông tin chi tiết về phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ; kế hoạch kết nối với mạng Internet và mạng viễn thông (tên doanh nghiệp, tên miền, địa chỉ IP, dung lượng kênh kết nối, kênh phân phối trò chơi);

– Mô tả chi tiết hệ thống thanh toán trò chơi và kế hoạch kết nối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh toán tại Việt Nam (tên doanh nghiệp, hình thức kết nối, quyền và trách nhiệm của các bên);

– Phương án bảo đảm chất lượng dịch vụ, bảo đảm quyền lợi của người chơi;

– Mô tả chi tiết hệ thống thiết bị (Phần cứng, Phần mềm) giám sát hoạt động hệ thống cung cấp dịch vụ; kế hoạch sao lưu dữ liệu và phương án dự phòng về thiết bị, kết nối; quy trình vận hành, khai thác, cung cấp và sử dụng dịch vụ; kế hoạch bảo đảm bí mật, an toàn thông tin cá nhân của người chơi;

– Mô tả chi tiết hệ thống thiết bị (Phần cứng, Phần mềm) bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, bảo đảm bí mật thông tin cá nhân của người chơi; quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

4.2. Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh Game G2 G3 G4

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh Game G2 G3 G4 theo Mẫu số 19 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 27/2018/NĐ-CP;

(2) Bản sao hợp lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao đối chiếu với bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận, giấy phép tương đương hợp lệ khác được cấp trước ngày có hiệu lực của Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13);

(3) Văn bản xác nhận sử dụng tên miền hợp pháp đối với tên miền quốc tế;

(4) Đề án cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử đáp ứng các quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 Điều 33 Nghị định 27/2018/NĐ-CP, bao gồm các nội dung sau đây:

– Kế hoạch cung cấp dịch vụ, nhân sự, tài chính phù hợp với quy mô hoạt động;

– Sơ đồ tổng thể hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ, địa điểm đặt hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ và kết nối mạng;

– Thông tin về thiết bị cung cấp dịch vụ cả Phần chính và dự phòng bao gồm: Tên, chức năng, cấu hình;

– Thông tin chi tiết về phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ: Mạng Internet (địa chỉ EP, tên miền), mạng viễn thông di động (dự kiến kênh phân phối trò chơi);

– Các hình thức thanh toán dịch vụ, các loại thẻ thanh toán và doanh nghiệp hợp tác trong việc thanh toán dịch vụ (tên doanh nghiệp, loại hình thanh toán);

– Biện pháp bảo đảm chất lượng dịch vụ và quyền lợi của người chơi.

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô

Bài viết cùng chủ đề: Xin cấp giấy phép trò chơi điện tử

Bài viết trên , Luật Thành đô đã gửi đến Quý khách hàng các nội dung liên quan đến Giấy phép kinh doanh Game, qua đó làm rõ khái niệm, trình tự thủ tục và thành phần hồ sơ để tiến hành xin giấy phép kinh doanh Game.

Quý khách hàng nếu có bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến Giấy phép kinh doanh Game vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được hướng dẫn và giải đáp tận tình.

5/5 - (1 bình chọn)