Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hay còn gọi là hoạt động xuất khẩu lao động, Luật Thành Đô giới thiệu bài viết hướng dẫn thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (hay còn gọi là Giấy phép xuất khẩu lao động).

Thủ tục xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006;

– Nghị định 126/2007/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

– Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định số 126/2007/NĐ-CP và hướng dẫn Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

– Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN quy định về quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp và người lao động;

– Quyết định số 19/2007/QĐ-BLĐTBXH quy định về tổ chức bộ máy hoạt động và bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài;

– Và một số quyết định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
II. CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN TỚI HOẠT ĐỘNG XIN CẤP GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

1. Thành lập doanh nghiệp hoặc thay đổi đăng ký kinh doanh

Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 và khoản 4, điều 10 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006 và điều 2 của Nghị định 126/2007/NĐ-CP.

Theo đó, các doanh nghiệp muốn hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động cần phải thành lập doanh nghiệp có ngành nghề Cung ứng và quản lý nguồn lao động hoặc thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp đã hoạt động về việc bổ sung thêm ngành nghề Cung ứng và quản lý nguồn lao động.

Ngoài ra, doanh nghiệp cần phải đảm bảo vốn điều lệ của doanh nghiệp từ 05 tỷ đồng trở lên.

Sau khi đáp ứng đủ điều kiện trên, doanh nghiệp mới có thể xin cấp Giấy phép xuất khẩu lao động.

2. Thực hiện thủ tục xin cấp phép xuất khẩu lao động

Theo quy định tại khoản 1, điều 10 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006 và tại điểm 2 của phần I Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH, doanh nghiệp xin cấp Giấy phép xuất khẩu lao động cần tuân thủ theo các điều kiện và hồ sơ xin cấp giấy phép theo mẫu ban hành trong các văn bản hiện hành.

2.1. Điều kiện cấp Giấy phép xuất khẩu lao động

Doanh nghiệp xin Giấy phép xuất khẩu lao động cần đáp ứng đủ các điều kiện sau:

(1) Doanh nghiệp có vốn pháp định quy định tại khoản 2 Điều 8 của luật này. Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 126/2007/NĐ-CP thì vốn pháp định của doanh nghiệp là 05 tỷ VNĐ;

(2) Có đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

(3) Có bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trược khi đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Trường hợp doanh nghiệp lần đầu tham gia hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì phải có phương án tổ chức bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

(4) Người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải có trình độ từ đại học trở lên, có ít nhất ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế;

(5) Có tiền ký quỹ theo quy định tại khoản 1 điều 5 nghị định 126/2007/NĐ-CP thì tiền ký quỹ là 01 tỷ đồng, Doanh nghiệp ký quỹ tại Ngân hàng Thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

2.2. Hồ sơ xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động

Khi nộp hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ và sắp xếp các giấy tờ theo thứ tự và đóng cuốn.

Danh sách hồ sơ bắt buộc này bao gồm:

(1) Văn bản đề nghị cấp Giấy phép của doanh nghiệp

(2) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

(3) Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về vốn theo quy định;

(4) Giấy xác nhận ký quỹ của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp ký quỹ;

(5) Đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định;

(6) Sơ yếu lý lịch của người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài kèm theo giấy tờ chứng minh đủ điều kiện theo quy định;

(7) Phương án tổ chức (đối với doanh nghiệp lần đầu tham gia hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài) hoặc báo cáo về tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài;

(8) Danh sách trích ngang cán bộ chuyên trách trong bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, gồm các nội dung: họ tên, ngày tháng năm sinh, chức vụ, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, nhiệm vụ được giao;

Mẫu giấy phép xuất khẩu lao động

III. NỘP HỒ SƠ, GIẢI TRÌNH HỒ SƠ VÀ NHẬN KẾT QUẢ

1. Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép

Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Cục quản lý lao động ngoài nước – Bộ Lao động – thương binh và xã hội.

2. Thời hạn cấp giấy phép cho doanh nghiệp

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định thì Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét cấp Giấy phép cho doanh nghiệp sau khi lấy ý kiến của một trong những người có thẩm quyền sau đây:

– Thủ trưởng cơ quan ra quyết định thành lập hoặc đề nghị Thủ tướng Chính phủ thành lập đối với doanh nghiệp nhà nước;

– Người ra quyết định thành lập đối với doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;

– Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính với doanh nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b ở trên.

Trường hợp không cấp Giấy phép, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phải trả lời và nêu rõ lý do bằng văn bản cho doanh nghiệp.

3. Lệ phí cấp Giấy phép

Lệ phí cấp Giấy phép là 05 triệu đồng. Doanh nghiệp nộp lệ phí cấp Giấy phép tại thời điểm nhận Giấy phép.

Công ty Luật Thành Đô

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn cơ bản về thủ tục xin cấp Giấy phép xuất khẩu lao động dành cho các doanh nghiệp mới hoạt động xuất khẩu lao động.

Với đội ngũ cán bộ, nhân viên nhiệt tình và có nhiều kinh nghiệm sâu rộng trong các lĩnh vực doanh nghiệp, tư vấn đầu tư, tư vấn giấp phép đặc biệt là xin cấp Giấy phép xuất khẩu lao động, Luật Thành Đô tự tin là đối tác đáng tin cậy của Quý doanh nghiệp.

Để được tư vấn miễn phí về các vấn đề xin cấp Giấy phép xuất khẩu lao động, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ theo thông tin liên hệ dưới đây của chúng tôi.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc – Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

ĐT: 0982.976.486 – 091.908.9888

CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ

Trụ sở: Khu B3, L03 Shop House 24h, Đường Tố Hữu, Hà Nội

Điện thoại: 024 6680 6683/024 3789 8686                    Fax: 024 6680 6683

Email: luatthanhdo@gmail.com/admin@luatthanhdo.com

Website: https://luatthanhdo.com.vn