Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư là một nội dung quan trọng được ghi nhận tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Hết hạn giấy phép đầu tư là chủ đề được các nhà đầu tư quan tâm hiện nay. Luật đầu tư hiện hành quy định rõ về thời hạn hoạt động của dự án đầu tư và khi hết hạn hoạt động, nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục để cơ quan nhà nước xem xét cho phép việc gia hạn giấy phép đầu tư nếu có nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án đầu tư.

Trường hợp không thực hiện thay đổi, nhà đầu tư sẽ phải chịu các chế tài xử phạt theo quy định của pháp luật. Bải viết dưới đây của Luật Thành Đô sẽ giúp Quý khách hàng hiểu rõ hơn về quy định: “Hết hạn giấy phép đầu tư không điều chỉnh có bị xử phạt không?” .

I. VĂN BẢN PHÁP LUẬT

– Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

– Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Hết hạn giấy phép đầu tư không điều chỉnh có bị xử phạt không?
Hết hạn giấy phép đầu tư không điều chỉnh có bị xử phạt không?

II. QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠN VÀ GIA HẠN GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

2.1. Thời hạn hoạt động của dự án tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư là nội dung quan trọng trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và được ghi nhận rõ đối với từng dự án đầu tư cụ thể. Do đó, khi hết thời hạn hoạt động trên giấy chứng nhận đầu tư nếu nhà đầu tư có nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định để gia hạn hoạt động của dự án đầu tư.

– Về thời hạn hoạt động tối đa của các dự án đầu tư, theo Điều 44 Luật đầu tư 2020, thời hạn hoạt động tối đa của các dự án đầu tư tại Việt Nam cụ thể như sau:

+ Không quá 70 năm đối với dự án trong khu kinh tế; 50 năm đối với dự án ngoài khu kinh tế;

+ 70 năm đối với dự án ngoài khu kinh tế thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn hoặc dự án đầu tư có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm.
+ Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng nhà đầu tư chậm được bàn giao đất thì thời gian Nhà nước chậm bàn giao đất không tính vào thời hạn hoạt động, tiến độ thực hiện của dự án đầu tư.

+ Khi hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư mà nhà đầu tư có nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án đầu tư và đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật thì được xem xét gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư nhưng không quá thời hạn tối đa quy định nêu trên.

2.2. Các trường hợp không được phép gia hạn giấy phép đầu tư

Căn cứ quy định tại Điều 44 Luật đầu tư 2020 hiện nay có 02 trường hợp dự án đầu tư không được phép gia hạn bao gồm:

+ Dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên;

+ Dự án đầu tư thuộc trường hợp nhà đầu tư phải chuyển giao không bồi hoàn tài sản cho Nhà nước Việt Nam hoặc bên Việt Nam.

III. MỨC XỬ PHẠT KHI HẾT HẠN GIẤY PHẾP ĐẦU TƯ KHÔNG THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

Nghị định 50/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư quy định như sau:

“Điều 13. Vi phạm các quy định về hoạt động đầu tư tại Việt Nam

……………..

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;

b) Không thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư;

c) Giãn tiến độ thực hiện dự án, giãn tiến độ đầu tư nhưng không đề xuất bằng văn bản với cơ quan đăng ký đầu tư hoặc có thông báo nhưng chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư;

d) Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư nhưng không thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký đầu tư hoặc có thông báo nhưng chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư;

đ) Không thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, thủ tục thanh lý dự án đầu tư.

……………….”

Như vậy, chủ đầu tư sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, với mức xử phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng khi không thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư khi cần gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư. Do đó, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh gia hạn giấy phép đầu tư để tránh bị xử phạt.

Bài viết liên quan hết hạn giấy phép đầu tư:

Hết hạn giấy phép đầu tư phải làm gì?

Điều kiện gia hạn giấy phép đầu tư

Hồ sơ gia hạn giấy phép đầu tư

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn liên quan đến quy định “Hết hạn giấy phép đầu tư không điều chỉnh có bị xử phạt không?”. Nếu còn bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến vấn đề trên, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Luật Thành Đô để được tư vấn chi tiết hoặc sử dụng dịch vụ. Với đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm, Luật Thành Đô tin tưởng sẽ làm Quý khách hàng hài lòng khi sử dụng dịch vụ.

5/5 - (1 bình chọn)