Trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, quản lý hồ sơ, thông tin của doanh nghiệp, bản thân doanh nghiệp hoặc cơ quan nhà nước khó tránh khỏi nhầm lẫn, sai sót dẫn đến sự thiếu chính xác trong hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp. Để khắc phục những sai sót này, doanh nghiệp/cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần thực hiện thủ tục hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp. Trong phạm vi bài viết này, Luật Thành Đô sẽ hướng dẫn cho các doanh nghiệp thực hiện thủ tục này.

Cơ sở pháp lý

– Luật Doanh nghiệp năm 2020

Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp

Thủ tục hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Thủ tục hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

I. CÁC TRƯỜNG HỢP PHẢI THỰC HIỆN THỦ TỤC HIỆU ĐÍNH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Theo quy định pháp luật hiện hành, thủ tục hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp phải được thực hiện trong các trường hợp sau:

(1)  Trường hợp thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh chưa chính xác:

– Doanh nghiệp phát hiện nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa chính xác so với nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

– Phòng Đăng ký kinh doanh phát hiện nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa chính xác so với nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

(2) Trường hợp thông tin đăng ký doanh nghiệp bị thiếu/không có hoặc chưa chính xác do chuyển đổi dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp:

– Doanh nghiệp phát hiện nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bị thiếu hoặc chưa chính xác so với bản giấy của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), Giấy phép đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương, Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán do quá trình chuyển đổi dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

– Phòng Đăng ký kinh doanh phát hiện nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp không có hoặc không chính xác so với bản giấy của Giấy chứng nhận do quá trình chuyển đổi dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

II. THỦ TỤC HIỆU ĐÍNH THÔNG TIN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

2.1. Hồ sơ hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

* Hồ sơ đề nghị hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh:

Doanh nghiệp chỉ cần chuẩn bị Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh.

* Hồ sơ hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

– Giấy đề nghị hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), Giấy phép đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương, Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán.

2.2. Trình tự thực hiện thủ tục hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ Điều 39, Điều 40 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, thủ tục hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc doanh nghiệp thực hiện.

Trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh phát hiện sai sót trong thông tin đăng ký của doanh nghiệp:

– Nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa chính xác: Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo về việc hiệu đính nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến doanh nghiệp và thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo.

– Nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp không có hoặc không chính xác: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi phát hiện, Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung, hiệu đính nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp phát hiện sai sót thông tin thuộc các trường hợp cần thực hiện thủ tục hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp tiến hành thông qua các bước sau:

Bước 1: Doanh nghiệp gửi hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hiệu đính của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc có trách nhiệm bổ sung, hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu thông tin nêu tại văn bản đề nghị của doanh nghiệp là chính xác.

Trên đây là tư vấn của Luật Thành Đô về thủ tục hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nếu còn thắc mắc cần được giải đáp vui lòng liên hệ Hotline: 0919 089 888 để được tư vấn chi tiết.

Đánh giá bài viết này