Đối với dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và thông tin trên Giấy chứng nhận đầu tư không đúng với thông tin tại hồ sơ đăng ký đầu tư. Nhà đầu tư thực hiện thủ tục hiệu đính thông tin để đính chính lại nội dung Cơ quan đăng ký đầu tư làm sai. Luật Thành Đô xin giới thiệu thủ tục sau “Hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư”.

I. Căn cứ pháp lý

– Luật đầu tư năm 2020;

– Nghị định31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

– Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam;

– Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

II. Điều kiện hiệu đính thông tin

Hiệu đính thông tin là việc thông tin trên Giấy chứng nhận đầu tư không đúng với thông tin tại hồ sơ đăng ký. Tức là, Cơ quan đăng ký đầu tư điền sai thông tin so với thông tin mà nhà đầu tư đã cung cấp.

Phân biệt với trường hợp: Thông tin trên Giấy chứng nhận đầu tư đúng với thông tin tại hồ sơ đăng ký. Tuy nhiên, hồ sơ đăng ký đã sai thông tin do lỗi của người soạn hồ sơ thì Cơ quan đăng ký đầu tư không thực hiện thủ tục hiệu đính mà nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận  đầu tư.

Hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư
Hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư

III. Trình tự thực hiện thủ tục hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư.

3.1 Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Nhà đầu tư gửi đề nghị hiệu đính thông tin cho Cơ quan đăng ký đầu tư.

– Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đầu tư khi nhận được đề nghị của nhà đầu tư.

3.2. Thành phần hồ sơ

Văn bản đề nghị hiệu đính thông tin Giấy chứng nhận đầu tư.

Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp

2.3. Số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ

3.4. Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của nhà đầu tư.

3.5. Cơ quan thực hiện

3.5.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư sau:

– Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

– Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao tại những địa phương chưa thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao.

3.5.2. Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế

Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, gồm:

– Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;

– Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

3.5.3. S Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

– Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Dự án đầu tư thực hiện đồng thời ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô

Bài viết có thể bạn quan tâm:

Góp vốn mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư

Chính sách hỗ trợ đầu tư cho nhà đầu tư hiện nay

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến xử phạt trường hợp hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư. Trường hợp có bất cứ vướng mắc liên quan, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Hotline: 0919.089.888 để được tư vấn chi tiết.