Nhà đầu tư xét thấy địa điểm thực hiện dự án đầu tư không còn phù hợp với mục tiêu hoạt động, hoặc tìm được một địa điểm mới thuận lợi phát triển hơn thì sẽ tiến hành thay đổi địa điểm thực hiện dự án. Khi có sự thay đổi về địa điểm dự án, nhà đầu tư cần tiến hành thủ tục điều chỉnh địa điểm dự án đầu tư. Đối với dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư thì trong quá trình tiến hành thủ tục nhà đầu tư cần chuẩn bị những hồ sơ gì.

Bài viết: “Hồ sơ điều chỉnh địa điểm dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương” của Luật Thành Đô sẽ giúp Quý khách hàng hiểu rõ hơn về nội dung này.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư 2020;

– Luật doanh nghiệp 2020;

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

– Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

-Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

– Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

– Công văn số 8909/BKHĐT-PC về việc triển khai thi hành Luật đầu tư;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Hồ sơ điều chỉnh địa điểm dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư
Hồ sơ điều chỉnh địa điểm dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư

II. MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA ĐIỂM

– Nhà đầu tư có thể thay đổi địa điểm dự án khi có nhu cầu và phù hợp với mục tiêu hoạt động;

– Khi tiến hành điều chỉnh địa điểm dự án, nhà đầu tư phải làm thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

– Địa điểm thực hiện dự án đầu tư sau khi điều chỉnh phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật;

– Trường hợp điều chỉnh địa điểm dự án sang tỉnh/ thành phố khác với địa điểm nhà đầu tư đã đăng ký ban đầu, nhà đầu tư cần tiến hành thủ tục với cơ quan Thuế;

– Khi điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đồng thời thay đổi địa chỉ trụ sở chính, nhà đầu tư cần tiến hành thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính tại Cơ quan đăng ký kinh doanh trước khi tiến hành điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án tại Cơ quan đăng ký đầu tư.

III. HỒ SƠ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Trường hợp dự án đã được chấp thuận chủ trương, nhà đầu tư tiến hành nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương hồ sơ điều chỉnh địa điểm dự án.

3.1. Thành phần hồ sơ điều chỉnh địa điểm dự án đã được chấp thuận chủ trương bao gồm

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (áp dụng tại Biểu mẫu tại Phụ lục kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư)

(2) Báo cáo tình hình triển khai dự án đến thời điểm điều chỉnh;

(3) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

(4) Giấy tờ pháp lý liên quan đến địa điểm dự án:

–  Bản sao có chứng thực hợp đồng cho thuê địa điểm, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các tài liệu chứng minh khác có liên quan;

– Trường hợp nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì giải trình rõ trong hồ sơ.

(5) Báo cáo tài chính năm gần nhất/xác nhận số dư tài khoản ngân hàng chứng minh nhà đầu tư đã góp đủ vốn

(6) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bản sao có chứng thực để nộp cùng hồ sơ, bản gốc để nhận kết quả) và Chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có);

(7) Văn bản ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác thực hiện thủ tục điều chỉnh nhà đầu tư trên Giấy phép đầu tư.

3.2. Số lượng hồ sơ

– Trường hợp điều chỉnh địa điểm dự án chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ: Nhà đầu tư nộp 08 bộ hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

– Trường hợp điều chỉnh địa điểm dự án chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư;

– Trường hợp điều chỉnh địa điểm dự án chấp thuận chủ trương của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế: Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

IV. HỒ SƠ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Trường hợp điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đồng thời thay đổi địa chỉ trụ sở chính, nhà đầu tư ngoài việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cần làm thủ tục điều chỉnh địa chỉ công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

4.1. Thành phần hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở

(1) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo Mẫu tại Phụ lục II-1 Ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp);

(2) Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính;

(3) Giấy xác nhận của cơ quan Thuế trong trường hợp thay đổi địa chỉ khác Tỉnh/Thành phố đã đăng ký trước đó (Bản sao có chứng thực);

(4) Điều lệ thay đổi (Trong trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính khác Tỉnh/ Thành phố đã đăng ký trước đó);

(5) Văn bản ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ;

4.2. Số lượng hồ sơ:

– Doanh nghiệp tiến  hành nộp 01 bộ hồ sơ lên Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở chính.

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Bài viết cùng chủ đề Hồ sơ điều chỉnh địa điểm dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư:

Hồ sơ điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Hồ sơ điều chỉnh tên dự án đầu tư

Trên đây là bài viết về hồ sơ điều chỉnh địa điểm dự án đã được chấp thuận chủ trương. Quý khách hàng tham khảo bài viết, nếu có bất cứ vướng mắc nào liên quan vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được tư vấn và hỗ trợ.