Hồ sơ sáp nhập dự án đầu tư là chủ đề được các nhà đầu tư quan tâm hiện nay. Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có thể điều chỉnh dự án đầu tư theo hình thức sáp nhập một hoặc một số dự án đầu tư của nhà đầu tư (sau đây gọi là dự án được sáp nhập) vào một dự án đầu tư của nhà đầu tư đó (sau đây gọi là dự án nhận sáp nhập).

Để tiến hành thủ tục một cách thuận lợi, các nhà đầu tư cần nắm rõ thành phần hồ sơ cần chuẩn bị khi tiến hành sáp nhập dự án đầu tư. Do đó, để giải đáp thắc mắc cho nhà đầu tư và doanh nghiệp trong vấn đề này, Luật Thành Đô xin gửi đến quý khách hàng bài viết “Hồ sơ sáp nhập dự án đầu tư”.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

– Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

– Văn bản pháp lý khác có liên quan.

Hồ sơ sáp nhập dự án đầu tư
Hồ sơ sáp nhập dự án đầu tư

II. ĐIỀU KIỆN SÁP NHẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 50 Luật đầu tư năm 2020, việc sáp nhập dự án đầu tư phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

(1) Các điều kiện sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, điều kiện đầu tư kinh doanh (nếu có) và điều kiện khác theo quy định của pháp luật;

(2) Không được thay đổi điều kiện của nhà đầu tư (nếu có) tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thực hiện việc sáp nhập dự án đầu tư;

III. HỒ SƠ SÁP NHẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ

3.1. Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư

Nhà đầu tư cần chuẩn bị 08 bộ hồ sơ cho Bộ kế hoạch và Đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, 04 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 04 bộ hồ sơ cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

Hồ sơ bao gồm các tài liệu sau: 

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; 

(2) Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm sáp nhập dự án đầu tư; quyết định của nhà đầu tư về việc, sáp nhập dự án đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương;

(3) Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư; 

(4) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có); 

(4) Bản sao Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có); 

(5) Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc sáp nhập dự án đầu tư;

3.2. Đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc đã được chấp thuận chủ trương đầu tư 

Đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư 2020

Nhà đầu tư cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ với các thành phần hồ sơ giống với hồ sơ ở mục 3.1 cho Cơ quan đăng ký đầu tư. 

– Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

– Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp: Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;

– Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư đối với Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nhà đầu tư cần tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Luật đầu tư để tiến hành sáp nhập dự án đầu tư.

LƯU Ý: Dự án đầu tư được hình thành trên cơ sở sáp nhập dự án được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo các điều kiện hưởng ưu đãi của từng dự án trước khi sáp nhập nếu vẫn đáp ứng điều kiện. Trường hợp dự án được sáp nhập đáp ứng các điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư khác nhau thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo từng điều kiện khác nhau đó cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại.

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Bài viết cùng chủ đề Hồ sơ sáp nhập dự án đầu tư:

Hồ sơ chia tách dự án đầu tư

Thủ tục chia tách dự án đầu tư

Thủ tục sáp nhập dự án đầu tư

Trên đây là tư vấn của Luật Thành Đô liên quan đến Hồ sơ sáp nhập dự án đầu tư. Nếu quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc nào, vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được hỗ trợ tư vấn, giải đáp chi tiết.