Thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi điện tử chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử G1. Để được cấp Quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử thì doanh nghiệp cần chuẩn bị một bộ Hồ sơ thẩm định nội dung kịch bản trò chơi kịch bản trò chơi điện tử G1. Tại bài viết này Luật Thành Đô xin giới thiệu về “Hồ sơ thẩm định nội dung kịch bản trò chơi điện tử” theo quy định của pháp luật hiện hành”

Hồ sơ thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi điện tử
Hồ sơ thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi điện tử

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật Công nghệ thông tin 2006;

– Luật Viễn thông năm 2009;

– Luật báo chí 2016;

– Nghị định số 72/2013/NĐ-CP quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;

– Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;

– Nghị định số 150/2018/NĐ-CP sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;

– Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.

– Thông tư số 290/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi điện tử trên mạng;

– Văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA VỀ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ

2.1. Game online G1 là gì?

G1 là là trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau đồng thời thông qua hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp.

Hiện nay trên Internet có nhiều trò chơi điện tử khác nhau, và đôi khi người chơi không phân biệt được đâu là trò chơi hợp pháp, tức là trò chơi đã được phê duyệt nội dung, kịch bản và được cung cấp bởi các doanh nghiệp đã được Bộ TT&TT cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử. Danh sách các doanh nghiệp và trò chơi điện tử được cấp giấy phép được đăng tải trên Cổng Thông tin Bộ TT&TT tại website http://dvc.mic.gov.vn

Ngoài ra trên cổng thông tin điện tử Cục phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ TT&TT tại địa chỉ abei.gov.vn các cá nhân, doanh nghiệp cũng có thể tra cứu thông tin về các trò chơi điện tử G1 đã được phê duyệt.

2.2. Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản game là gì?

Doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ trò chơi G1 khi có Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử và Quyết định phê duyệt, nội dung kịch bản đối với từng trò chơi điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

Như vậy, Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản đối với từng trò chơi điện tử là Quyết định do Bộ TT&TT phê duyêt nội dung, kịch bản cho trò chơi điện tử G1

III. ĐIỀU KIỆN XIN QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT NỘI DUNG KỊCH BẢN TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ G1

1. Có Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử còn thời hạn tối thiểu 01 năm;

2. Nội dung, kịch bản trò chơi điện tử đáp ứng các yêu cầu sau đây:

3. Không vi phạm các quy định sau:

– Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;

– Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

– Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp Luật quy định;

– Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

– Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;

– Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

– Không có hình ảnh, âm thanh gây cảm giác ghê sợ, rùng rợn; kích động bạo lực, thú tính; dung tục, khêu gợi, kích thích dâm ô, trụy lạc, vô luân, trái với truyền thống đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc; xuyên tạc, phá hoại truyền thống lịch sử;

– Không có hình ảnh, âm thanh miêu tả hành động tự tử, sử dụng ma túy, uống rượu, hút thuốc, khủng bố; hành động ngược đãi, xâm hại, buôn bán trẻ em và các hành vi có hại hoặc bị cấm khác;

4. Đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, nghiệp vụ cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử theo quy định

IV. Hồ sơ thẩm định nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1

1. Đơn đề nghị phê duyệt nội dung, kịch bản

2. Cam kết của doanh nghiệp thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp

3. Giấy tờ chứng nhận bản quyền hợp pháp và văn bản thỏa thuận cho doanh nghiệp được phát hành trò chơi điện tử tại Việt Nam (bản sao hợp lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gố hoặc bản sao có chứng thực chứng nhận bản quyền hợp pháp và văn bản thỏa thuận cho doanh nghiệp được phát hành trò chơi điện tử tại Việt Nam. Giấy tờ chứng nhận và văn bản thỏa thuận bằng tiếng nước ngoài dịch sang tiếng Việt có chứng thực).

4. Mô tả chi tiết nội dung kịch bản trò chơi điện tử bao gồm các thông tin sau đây:

– Tên, nguồn gốc xuất xứ của trò chơi điện tử

– Chi tiết kịch bản, nội dung trò chơi, hệ thống nhân vật, hệ thống nhiệm vụ, bản đồ (sơ đồ); hệ thống vật phẩm ảo, đơn vị ảo, dịch vụ, điểm thưởng; hoạt động tương tác, hoạt động đối kháng giữa các nhân vật với nhau; hình thức thu phí, phiên bản phát hành;

– Phương pháp và kết quả phân loại trò chơi điện tử theo độ tuổi của doanh nghiệp.

5. Phương án kỹ thuật bao gồm những nội dung sau đây:

– Địa chỉ cụ thể nơi đặt hệ thống trang thiết bị cung cấp dịch vụ và tên doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho thuê chỗ đặt máy chủ (trong trường hợp thuê chỗ đặt máy chủ);

– Mô tả chi tiết hệ thống quản lý thông tin cá nhân người chơi đáp ứng yêu cầu

– Thiết bị ghi lại các hình ảnh, hoạt động, âm thanh đặc trưng trong trò chơi: hình ảnh một số tuyến nhân vật, hình ảnh một số vật phâm, đồ trang bị cho nhân vật, hình ảnh, hoạt động nhân vật đang làm nhiệm vụ chủ yếu ở 5 cấp độ cao nhất (nếu có); hoạt động đối kháng đặc trưng giữa các nhân vật với nhau.

V. DỊCH VỤ XIN CẤP QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT NỘI DUNG, KỊCH BẢN TRÒ CHƠI GAME ONLINE G1 CỦA CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ

Trên cơ sở thông tin, tài liệu quý Khách hàng cung cấp, Luật Thành Đô sẽ hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục để xin Quyết định phê duyệt. Cụ thể:

– Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến việc xin cấp Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử theo yêu cầu của quý khách và quy định của pháp luật.

– Soạn thảo hồ sơ xin Cấp quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử

– Thực hiện thủ tục xin Cấp quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

– Lấy kết quả, bàn giao cho Khách hàng

– Tư vấn các thủ tục sau cấp phép: Sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn giấy phép

Hồ sơ thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi điện tử
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của Luật Thành Đô về hồ sơ thẩm định nội dung kịch bản trò chơi điện tử. Mọi ý kiến thắc mắc xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0919 089 888 để được Luật sư tư vấn, giải đáp thắc mắc.

5/5 - (1 bình chọn)