Nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục thay đổi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư của mình cho nhà đầu tư khác. Để Quý khách hàng hiểu rõ hơn về hồ sơ thay đổi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, Luật Thành Đô trân trọng gửi tới Quý khách hàng bài viết “Hồ sơ thay đổi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư”.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Luật Đầu tư năm 2020;

Luật doanh nghiệp năm 2020;

Nghị định 31/2021/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 26/03/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Nghị định 01/2021/NĐ-CP hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. HỒ SƠ THAY ĐỔI NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

2.1. Trường hợp thay đổi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư do chuyển nhượng dự án

Trường hợp thay đổi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư phát sinh khi nhà đầu tư chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư.

Đồng thời, theo điểm g khoản 3 điều 41 Luật đầu tư thì Nhà đầu tư có dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu thuộc một trong các trường hợp thay đổi nhà đầu tư của dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư trước khi dự án khai thác, vận hành.

Hồ sơ thay đổi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư
Hồ sơ thay đổi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư

2.2. Hồ sơ và thủ tục thay đổi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư do chuyển nhượng dự án đầu tư

2.2.1. Hồ sơ thay đổi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư

Căn cứ Điều 48 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, thì hồ sơ điều chỉnh trong trường hợp này bao gồm:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

– Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng dự án đầu tư;

– Hợp đồng hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư;

– Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng;

– Bản sao GCNĐKĐT; Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có);

– Bản sao Hợp đồng BCC (đối với dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng BCC);

– Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư; Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

– Ngoài ra cần cung cấp thêm: Bản sao báo cáo tài chính của tổ chức thực hiện dự án, xác nhận số dư nhà đầu tư chuyển nhượng đã góp đủ vốn.

Bài viết cùng chủ đề:

Điều kiện điều chỉnh tiến độ dự án đầu tư, mục tiêu hoạt động

Hồ sơ điều chỉnh dự án không phải quyết định chủ trương đầu tư

2.2.2 Trình tự, các bước thực hiện thủ tục thay đổi nhà đầu tư thực hiện dự án do chuyển nhượng dự án

– Trường hợp đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư mà nhà đầu tư chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư trước khi dự án khai thác vận hành hoặc có sự thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư, thủ tục điều chỉnh dự án:

+ Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án nộp 08 bộ hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc nộp 04 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư tương ứng với thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Cơ quan trên sẽ xem xét điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư để quyết định điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định.

Quyết định chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư ghi nhận nhà đầu tư chuyển nhượng và nhà đầu tư nhận chuyển nhượng, phần dự án chuyển nhượng (nếu có) và được gửi cho Cơ quan đăng ký đầu tư, nhà đầu tư chuyển nhượng và nhà đầu tư nhận chuyển nhượng.

+ Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án nộp 04 bộ hồ sơ theo quy định cho Cơ quan đăng ký đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố hoặc Ban quản lý các Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, trong đó văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư được thay thế bằng văn bản đề nghị chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư.

+ Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định cho Cơ quan đăng ký đầu tư trong trường hợp dự án không thuộc diện cấp quyết định chủ trương đầu tư.

Lưu ý:

–  Quyết định chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư ghi nhận nhà đầu tư chuyển nhượng và nhà đầu tư nhận chuyển nhượng, phần dự án chuyển nhượng (nếu có) và được gửi cho Cơ quan đăng ký đầu tư, nhà đầu tư chuyển nhượng và nhà đầu tư nhận chuyển nhượng.

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh ghi nhận nhà đầu tư nhận chuyển nhượng sẽ được Cơ quan đăng ký đầu tư gửi cho nhà đầu tư nhận chuyển nhượng, tổ chức kinh tế thực hiện dự án.

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Trên đây là toàn bộ nội dung pháp lý liên quan đến “Hồ sơ thay đổi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư”. Nếu có bất cứ vướng mắc liên quan, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Luật Thành Đô để được tư vấn chi tiết.