Hoạt động kinh doanh rượu bao gồm: hoạt động sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu và hoạt động bán rượu tiêu dùng tại chỗ. Hoạt động kinh doanh rượu nói chung và bán lẻ rượu nói riêng là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, do đó, trước khi hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này, cần phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và tiến hành các thủ tục cần thiết để xin cấp giấy phép hoạt động.

Vậy hồ sơ xin cấp giấy phép bán lẻ rượu bao gồm những tài liệu gì, khách hàng cần chuẩn bị những gì để xin cấp giấy phép bán lẻ rượu đạt chuẩn, Luật Thành Đô xin gửi đến những tư vấn khái quát nhất liên quan đến “Hồ sơ xin cấp giấy phép bán lẻ rượu”.

Hồ sơ xin cấp giấy phép bán lẻ rượu
Hồ sơ xin cấp giấy phép bán lẻ rượu

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP BÁN LẺ RƯỢU

Luật doanh nghiệp năm 2020;

– Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019;

– Nghị định số 105/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14 tháng 09 năm 2017 về kinh doanh rượu;

– Nghị định số 17/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 05/02/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

– Nghị định số 98/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. ĐIỀU KIỆN XIN CẤP GIẤY PHÉP BÁN LẺ RƯỢU

Khách hàng có nhu cầu xin cấp giấy phép bán lẻ rượu cần đáp ứng các điều kiện sau:

(1) Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

(2) Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.

(3) Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.

luật sư tư vấn pháp luật
Luật sư tư vấn pháp luật

III. HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP BÁN LẺ RƯỢU

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu (01 bộ) bao gồm:

(1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu theo Mẫu số 01 ban hành tại Nghị định số 17/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 05/02/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

(2) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.

(3) Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán lẻ.

(4) Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.

LƯU Ý: Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu

TÊN THƯƠNG NHÂN
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số:……./…… ….., ngày.…… tháng.…….. năm…………

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

…………….(1)……………..

Kính gửi:………………….(2)…………….

Tên thương nhân:…………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:………………….. Điện thoại:…………………. Fax:………………….

Địa điểm sản xuất/kinh doanh:… ………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………. Fax:…………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số………. do………………….. cấp ngày…….. tháng……. năm…………

Đề nghị……(2)….. xem xét cấp Giấy phép……..(1)………., cụ thể là:

(Tùy thuộc vào từng loại hình kinh doanh rượu, thương nhân thực hiện theo một trong các đề nghị dưới đây):

Được phép sản xuất rượu như sau:

Sản xuất các loại rượu:………………………(3)……………………………………………………

Quy mô sản xuất sản phẩm rượu:………..(4)…………………………………………………..

Được phép tổ chức phân phối rượu như sau:

Được phép mua các loại rượu của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu, nhà cung cấp rượu nước ngoài sau: …………………..(5)…………………..

Được phép tổ chức hệ thống phân phối rượu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sau:

Được phép bán lẻ rượu, tại các địa điểm sau:……………………………………………….

Được phép tổ chức bán buôn rượu như sau:

Được phép mua các loại rượu của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu sau:

……………………………..(5)……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

Được phép tổ chức hệ thống bán buôn rượu tại tỉnh, thành phố:…………………….

………………………………………………………………………………………………………………

Được phép bán lẻ rượu tại các địa điểm:……………………………………………………..

Được phép tổ chức bán lẻ rượu như sau:

Được phép mua các loại rượu của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu sau:

……………………………..(5)……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

Được phép bán lẻ rượu tại các địa điểm:…………………………………………………….

…………………(6)……………. xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu, Nghị định số…./2020/NĐ-CP ngày…tháng…. năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Chú thích:

(1): Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh/phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu

(2): Cơ quan cấp phép: Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

(3): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: Rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây…

(4): Ghi công suất thiết kế; đối với sản xuất rượu thủ công thì ghi sản lượng dự kiến sản xuất (lít/năm).

(5): Ghi rõ tên, địa chỉ.

(6): Tên thương nhân xin cấp giấy phép.

IV. DỊCH VỤ HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ BÁN LẺ RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ DO CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ CUNG CẤP

– Quý khách liên hệ đến công ty Luật Thành Đô, các Luật sư sẽ trao đổi với Quý khách để xác nhận về điều kiện hiện có của Quý khách là gì?

– Hỗ trợ Quý khách hoàn thiện các điều kiện Xin cấp Giấy phép, giấy đăng ký bán lẻ rượu theo quy định;

– Tiến hành chuẩn bị hồ sơ cấp Giấy phép, giấy đăng ký bán lẻ rượu;

– Tiến hành chỉnh sửa bổ sung hồ sơ cấp giấy phép, giấy đăng ký bán lẻ rượu (Nếu có);

– Nhận kết quả: Giấy phép, giấy đăng ký bán lẻ rượu;

– Bàn giao kết quả cho Quý khách hàng.

5 lý do nên dử dụng dịch vụ của luật thành đô
5 lý do nên dử dụng dịch vụ của Luật Thành Đô

Bài viết tham khảo: Xử phạt doanh nghiệp không có giấy phép bán lẻ rượu

Trên đây là nội dung bài viết của Công ty Luật Thành Đô về Hồ sơ xin cấp giấy phép bán lẻ rượu. Nếu còn bất kỳ vướng mắc nào liên quan, Quý khách vui lòng liên hệ qua tổng đài tư vấn 19001958 để được Luật sư của chúng tôi tư vấn cụ thể hoặc liên hệ trực tiếp để được sử dụng dịch vụ. Luật Thành Đô tin tưởng với đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm, chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ làm hài lòng Qúy khách hàng.

5/5 - (1 bình chọn)