Giấy phép bán buôn rượu có thời hạn là 05 năm và khi hết hạn 05 năm thương nhân phải nộp hồ sơ xin cấp lại giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép là 30 ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp lại đối với quy định lại khoản này áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới. Ngoài ra, trường hợp thương nhân được cấp giấy phép vẫn còn thời hạn mà bị mất hoặc hỏng thì được xem xét cấp lại, thời hạn trên giấy phép bằng thời hạn còn lại của giấy phép cũ. Bài viết này Luật Thành Đô giới thiệu “Hồ sơ xin cấp lại giấy phép bán buôn rượu

Hồ sơ xin cấp lại giấy phép bán buôn rượu
Hồ sơ xin cấp lại giấy phép bán buôn rượu

I. Căn cứ pháp lý

– Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019;

– Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu;

– Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

– Các văn bản pháp lý có liên quan khác.

II. Điều kiện xin cấp lại giấy phép bán buôn rượu

– Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

– Có hệ thống bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính với ít nhất 01 thương nhân bán lẻ rượu. Trường hợp doanh nghiệp có thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính để kinh doanh rượu thì không cần có xác nhận của thương nhân bán lẻ rượu.

Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương – nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu khác.

– Giấy phép cũ còn thời hạn ít nhất 30 ngày.

III. Hồ sơ xin cấp lại giấy phép bán buôn rượu

3.1. Trường hợp cấp lại do giấy phép kinh doanh hết hiệu lực

Thương nhân phải nộp hồ sơ xin cấp lại giấy phép kinh doanh rượu trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày. Hồ sơ, thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh rượu được áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới giấy phép kinh doanh rượu.

* Hồ sơ bao gồm:

1/ Đơn đề nghị xin cấp giấy phép bán buôn rượu theo mẫu.

2/ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương

3/ Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm kho hàng, địa điểm bán lẻ rượu và bán rượu tiêu dùng tại chỗ (nếu có kinh doanh) theo quy định.

4/ Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh.

5/ Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống bán buôn của các thương nhân bán lẻ; bản sao Giấy phép bán lẻ rượu của các thương nhân dự kiến tham gia hệ thống bán buôn của doanh nghiệp xin cấp phép.

6/ Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:

a) Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất trong nước, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của thương nhân sảnxuất, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác;

b) Bảnsao Giấy phép sản xuất rượu, Giấyphép phân phối hoặc Giấy phép bán buôn rượu của các nhà cung cấp rượu.

7/ Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại trụ sở, địa điểm kinh doanh và kho hàng.

* Thủ tục xin cấp lại giấy phép kinh doanh bán buôn rượu

Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong 15 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ, thương nhân sẽ được cấp giấy phép.

3.2. Trường hợp cấp lại do giấy phép kinh doanh bị mất hoặc hỏng

* Hồ sơ đề nghị cấp lại

– Đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh rượu.

– Bản gốc hoặc bản sao giấy phép kinh doanh rượu đã cấp (nếu có)

* Thủ tục cấp lại :

Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong 07 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ, thương nhân sẽ được cấp giấy phép.

IV. Dịch vụ của Luật Thành Đô

– Tư vấn điều kiện hồ sơ đổi Giấy Phép bán buôn rượu;

– Yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin để hoàn thiện hồ sơ cấp lại Giấy Phép bán buôn rượu;

– Soạn thảo hồ sơ cấp lại Giấy Phép bán buôn rượu;

– Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục xin cấp lại Giấy Phép bán buôn rượu;

– Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình cấp lại Giấy Phép bán buôn rượu;

– Nhận và giao lại cho khách hàng Giấy Phép bán buôn rượu.

5 lý do nên dử dụng dịch vụ của luật thành đô
5 lý do nên dử dụng dịch vụ của luật thành đô

Các bài viết liên quan:

Lệ phí đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Hồ sơ xin cấp giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Thành Đô về “Hồ sơ xin cấp lại giấy phép bán buôn rượu”. Mọi thắc mắc quý khách hàng vui lòng liên hệ số Hotline: 0919 089 888 để được tư vấn và giải đáp miễn phí.

Đánh giá bài viết này