Ngoại ngữ ngày càng trở nên quan trọng và cần thiết đối với mọi lứa tuổi và mọi ngành nghề. Thành lập và hoạt động đào tạo ngoại ngữ ngày càng được chú trọng và đầu tư. Chính vì vậy, việc nghiên cứu quy trình, thủ tục cũng như hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ cũng được quý khách hàng vô cùng quan tâm. Với những kinh nghiệm trong lĩnh vực xin giấy phép thành lập và hoạt động trung tâm ngoại ngữ, sau đây, Luật Thành Đô xin gửi đến Quý khách hàng nội dung tư vấn về “Hướng dẫn thành lập trung tâm ngoại ngữ”.

hướng dẫn thành lập trung tâm ngoại ngữ
Hướng dẫn thành lập trung tâm ngoại ngữ

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

– Luật doanh nghiệp 2020;

– Luật giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019;

– Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục;

– Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

– Nghị định số 135/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

– Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2018 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tin học;

– Các văn bản pháp lý khác có liên quan.

Bài viết tham khảo: Thành lập trung tâm ngoại ngữ

II. HƯỚNG DẪN THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

2.1. Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ

(1) Điều kiện của người đứng đầu trung tâm ngoại ngữ

– Có nhân thân tốt;

– Có năng lực quản lý;

– Đảm bảo một trong các điều kiện sau: Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc Tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

– Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

(2) Điều kiện về cán bộ, giáo viên của trung tâm ngoại ngữ

Trung tâm phải đảm bảo có cán bộ quản lý, giáo viên, kỹ thuật viên giảng dạy lý thuyết, thực hành bảo đảm trình độ chuyên môn theo quy định; kế toán, thủ quỹ đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm. Số lượng giáo viên phải bảo đảm tỷ lệ trung bình không quá 25 học viên/1 giáo viên/ca học.

Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ là người làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành, gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng giáo viên là người Việt Nam, giáo viên là người bản ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể), người nước ngoài.

– Giáo viên là người Việt Nam đủ điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;

+ Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

– Giáo viên là người nước ngoài đủ Điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;

+ Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp;

+ Có bằng cao đẳng trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

(3) Điều kiện về cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học, nguồn kinh phí phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm.

– Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu bảo đảm 1,5 m2/học viên/ca học;

– Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo;

– Có khu vực cho cán bộ, giáo viên và học viên nghỉ giải lao, nghỉ giữa giờ;

– Cơ sở vật chất đảm bảo quy định về Phòng cháy chữa cháy.

(4) Điều kiện về tên trung tâm

Tên của trung tâm ngoại ngữ được đặt theo nguyên tắc sau:

Trung tâm ngoại ngữ + Tên riêng;

Tên riêng của trung tâm không được trùng với tên riêng của trung tâm đã thành lập trước đó; không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam;

Xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ
Xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

2.2. Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ

Hồ sơ bao gồm các văn bản, tài liệu sau:

– Tờ trình đề nghị cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ;

– Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ gồm các nội dung: Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, Giám đốc, các Phó Giám đốc (nếu có), các tổ (hoặc phòng chuyên môn); sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;

– Dự thảo nội quy hoạt động của trung tâm;

2.3. Các bước thành lập trung tâm ngoại ngữ

Sau khi đáp ứng được các điều kiện để thành lập trung tâm ngoại ngữ, quý khách hàng cần thực hiện các bước sau:

(1) Đăng ký kinh doanh ngành nghề

Doanh nghiệp/tổ chức muốn xin cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ phải đăng ký kinh doanh ngành nghề: “Giáo dục khác chưa được phần vào đâu” (Mã ngành: 8559), chi tiết: “Đào tạo ngoại ngữ”.

Trong trường hợp đã có doanh nghiệp nhưng chưa có ngành nghề này, doanh nghiệp phải thực hiện việc bổ sung ngành nghề trước khi ra quyết định thành lập Trung tâm ngoại ngữ.

(2) Chuẩn bị hồ sơ và nộp tại cơ quan có thẩm quyền cấp phép

Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ và nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh/ thành phố.

(3) Thẩm định khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định cấp phép thành lập cho trung tâm ngoại ngữ.

(4) Ra quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ hay không.

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ ra quyết định thành lập.

Nếu không đủ điều kiện thành lập trung tâm thì cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm thông báo cho các đối tượng liên quan biết lý do.

III. DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP MỞ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ CỦA LUẬT THÀNH ĐÔ

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực xin cấp giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Luật Thành Đô cung cấp dịch vụ xin giấy phép mở trung tâm ngoại ngữ như sau:

– Tư vấn về thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ;

– Soạn thảo hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ;

– Nộp hồ sơ, liên hệ và làm việc với các cơ quan nhà nước và nhận kết quả.

– Bàn giao kết quả là Giấy phép trung tâm ngoại ngữ cho Quý khách.

5 lý do nên dử dụng dịch vụ của luật thành đô
5 lý do nên dử dụng dịch vụ của Luật Thành Đô

Bài viết tham khảo:

Thủ tục thành lập công ty đào tạo ngoại ngữ

Chuyên mục tham khảo:

Giấy phép trung tâm ngoại ngữ

Trên đây là ý kiến tư vấn pháp lý của Luật Thành Đô về Hướng dẫn thành lập trung tâm ngoại ngữ. Nếu Quý khách còn bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến vấn đề này có thể liên hệ trực tiếp với Luật Thành Đô để được hỗ trợ giải đáp và tư vấn. Với đội ngũ luật sư nhiệt huyết, tận tình và giàu kinh nghiệm, Luật Thành Đô rất hân hạnh khi được hỗ trợ giải đáp những vướng mắc và trở thành người đồng hành của Quý khách trong thời gian tới.