Trụ sở chính của doanh nghiệp là nơi doanh nghiệp hoạt động và được ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Khi có nhu cầu thay đổi trụ sở chính, cụ thể là thay đổi trụ sở khác tỉnh, doanh nghiệp cần phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Vậy quy trình thực hiện thay đổi trụ sở chính được pháp luật quy định như thế nào? Mời quý khách hàng tham khảo bài viết “Hướng dẫn thay đổi trụ sở chính khác tỉnh” của Thành Đô.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật Doanh nghiệp năm 2020;

– Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

II. THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 47 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp: “Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang quận, huyện, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi đặt trụ sở chính dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với Cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.”. Theo đó, trước khi tiến hành thay đổi trụ sở chính, doanh nghiệp cần tiến hành các thủ tục với cơ quan thuế.

2.1. Trình tự thủ tục thực hiện bên cơ quan thuế

Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ lên chi cục thuế cũ để chốt thuế đã nộp tại chi cục thuế cũ để chuyện tỉnh, Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

– Biên bản họp về việc chuyển trụ sở;

– Quyết định về việc chuyển trụ sở;

– Công văn gửi thuế về việc xin chốt thuế chuyển tỉnh;

– Mẫu 08;

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao có chứng thực);

– Giấy giới thiệu cho người đi nộp hồ sơ.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Cơ quan giải quyết: Chi cục thuế cũ nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp.

* Thời hạn thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày làm việc.

Hướng dẫn thay đổi trụ sở chính khác tỉnh
Hướng dẫn thay đổi trụ sở chính khác tỉnh

2.2. Trình tự thủ tục thực hiện bên Phòng Đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi trụ sở chính khác tỉnh, khi tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty với Phòng Đăng ký kinh doanh, cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Nội dung thông báo bao gồm:

+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

+ Thông tin về địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

– Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

– Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;

– Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần; danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

– Bản sao có chứng thực thông báo của Chi cục thuế về việc doanh nghiệp (người nộp thuế) chuyển địa chỉ trụ sở chính.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp theo quy định.

Lưu ý:

– Sau khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp không thay đổi.

– Sau khi tiến hành thủ tục thay đổi trụ sở doanh nghiệp trên Phòng đăng ký kinh doanh xong, Doanh nghiệp phải thông báo với chi cục thuế mới về việc công ty thay đổi mẫu hóa đơn đang sử dụng.

Trong trường hợp công ty tiếp tục sử dụng hóa đơn đỏ cũ thì doanh nghiệp phải tiến hành khắc thêm dấu địa chỉ mới để đóng vào hóa đơn mục địa chỉ đồng thời doanh nghiệp thông báo với cơ quan quản lý thuế việc doanh nghiệp thay đổi mẫu hóa đơn. Công ty đặt in lại hóa đơn hoặc đăng ký mua lại hóa đơn tại Chi cục thuế hoặc sử dụng hóa đơn điện tử thì phải làm thủ tục thông báo hủy hóa đơn cũ với lý do hủy là do thay đổi địa chỉ công ty.

2.3. Trình tự thủ tục thực hiện tại Công an (nếu có)

* Hồ sơ hủy con dấu cũ tại công an tỉnh cũ gồm các giấy tờ:

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (công chứng);

– Giấy giới thiệu;

– Công văn trả dấu cũ;

– Quyết định của chủ sở hữu (đối với công ty TNHH 1 thành viên), quyết đinh, bản sao biên bản họp hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh); quyết định, bản sao biên bản họp của đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần) về việc hủy con dẫu cũ;

– Con dấu pháp nhân cũ;

– Đăng ký mẫu dấu cũ;

Thời gian thực hiện: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy xác nhận đã trả dấu và Đăng ký mẫu dấu

* Làm dấu pháp nhân mới

Thời gian thực hiện: Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Bài viết liên quan:

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện cho doanh nghiệp

Hướng dẫn đặt tên công ty theo quy định hiện hành

Với các thông tin về việc “Hướng dẫn thay đổi trụ sở chính khác tỉnh” mà Luật Thành Đô trình bày trên, hy vọng sẽ giúp ích cho Quý khách hàng. Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm và tin dùng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô.

Đánh giá bài viết này