Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 với những quy định mới trong hoạt động xin giấy phép xuất khẩu lao động của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp xuất khẩu lao động đã được cấp giấy phép xuất khẩu lao động cũng chịu những tác động nhất định.

Vậy Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020 có hiệu lực thì sẽ đặt ra các yêu cầu gì trong ngành xuất khẩu lao động và doanh nghiệp xuất khẩu lao động cần lưu ý gì khi Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài năm 2020 có hiệu lực? Luật Thành Đô trân trọng gửi đến Quý khách hàng các lưu ý sau.

lưu ý doanh nghiệp xuất khẩu lao động
lưu ý doanh nghiệp xuất khẩu lao động

Thứ nhất, Doanh nghiệp dịch vụ đã được cấp Giấy phép theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006 thì được tiếp tục hoạt động theo Giấy phép đã được cấp.

Khoản 1 Điều 10 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020 quy định về điều kiện cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như sau:

“Doanh nghiệp được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có vốn điều lệ từ 05 tỷ đồng trở lên; có chủ sở hữu, tất cả thành viên, cổ đông là nhà đầu tư trong nước theo quy định của Luật Đầu tư;

b) Đã ký quỹ theo quy định tại Điều 24 của Luật này;

c) Có người đại diện theo pháp luật là công dân Việt Nam, trình độ từ đại học trở lên và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hoặc dịch vụ việc làm; không thuộc diện đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; không có án tích về một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tội quảng cáo gian dối, tội lừa dối khách hàng, tội tổ chức, môi giới cho n

gười khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép, tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép, tội cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép;

d) Có đủ số lượng nhân viên nghiệp vụ thực hiện các nội dung quy định tại Điều 9 của Luật này;

đ) Có cơ sở vật chất của doanh nghiệp hoặc được doanh nghiệp thuê ổn định để đáp ứng yêu cầu giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Có trang thông tin điện tử.”

Trường hợp doanh nghiệp dịch vụ không bảo đảm điều kiện quy định tại các điểm a, b, d, đ và e khoản 1 Điều 10 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020 thì phải bổ sung đầy đủ điều kiện trong thời hạn 12 tháng; trường hợp không bổ sung đầy đủ thì phải chấm dứt hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và bị thu hồi Giấy phép;

liên hệ luật sư tư vấn pháp luật
Liên hệ luật sư tư vấn pháp luật

Thứ hai, Doanh nghiệp dịch vụ đã được cấp Giấy phép theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2006 và bảo đảm điều kiện quy định tại các điểm a, b, d, đ và e khoản 1 Điều 10 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020 thì có thể đề nghị đổi Giấy phép nếu có nhu cầu;

Hiện tại chưa có văn bản hướng dẫn chi tiết về hồ sơ, thủ tục đổi giấy phép trong trường hợp này. Tuy nhiên, Luật Thành Đô sẽ cập nhật sớm nhất về hồ sơ, thủ tục đổi Giấy phép ngay khi Chính phủ ban hành văn bản quy định.

Thứ ba, Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, hợp đồng đưa người lao động đi thực tập và thỏa thuận khác có liên quan đã được ký kết và người lao động đã xuất cảnh trước ngày 01/01/2022 thì tiếp tục được thực hiện cho đến khi kết thúc hợp đồng;

Thứ tư, Hợp đồng cung ứng lao động, hợp đồng nhận lao động thực tập đã được ký kết trước ngày 01/01/2022 thì tiếp tục được thực hiện cho đến khi kết thúc hợp đồng đối với những nội dung liên quan đến người lao động xuất cảnh trước ngày 01/7/2022; trường hợp người lao động xuất cảnh từ ngày 01/7/2022 thì hợp đồng cung ứng lao động, hợp đồng nhận lao động thực tập phải được rà soát để đàm phán sửa đổi, bổ sung hoặc ký kết mới bảo đảm phù hợp theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020.

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn liên quan đến các vấn đề pháp lý doanh nghiệp xuất khẩu lao động cần lưu ý khi Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài năm 2020 có hiệu lực. Nếu quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc nào xin vui lòng liên hệ tới Công ty Luật Thành Đô để được tư vấn và giải đáp các thắc mắc.

5/5 - (1 bình chọn)